Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

  Publicat: 22 Jun 2019       2835 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 501 din 20.06.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Asigurarea desfasurarii activitatii agentilor economici, satisfacerea nevoilor curente de productie, a celor de investitii si a altor necesitati din resurse proprii,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.

Articolul I
Hotararea Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 20 noiembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In tot cuprinsul hotararii, denumirea "Casa de Asigurari a Notarilor Publici din Romania" se inlocuieste cu denumirea "Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici".
2. Anexa se modifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Articolul II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul III
Prezenta hotarare se inainteaza Congresului notarilor publici din Romania, in vederea ratificarii.

Articolul IV
Prezenta hotarare se comunica tuturor camerelor notarilor publici si Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania.

Articolul V
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA

Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"STATUTUL Casei de Raspundere Civila a Notarilor Publici"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se organizeaza si functioneaza, in temeiul legii, Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici, denumita in continuare Casa de Raspundere Civila."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Casa de Raspundere Civila are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si patrimoniu proprii.
(2) Sediul Casei de Raspundere Civila este in municipiul Bucuresti."

4. La articolul 3, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Sunt membri ai Casei de Raspundere Civila toti notarii publici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
(2) Contributia de raspundere civila a notarilor publici in exercitiu este obligatorie, drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de raspundere civila si prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Calitatea de membru al Casei de Raspundere Civila se dobandeste inainte ca notarul public sa inceapa sa isi desfasoare activitatea, potrivit legii, prin incheierea contractului de raspundere civila si va deveni efectiva la data inceperii activitatii."

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Casa de Raspundere Civila are drept scop garantarea de raspundere civila a notarului public in exercitiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte si acte notariale, cu exceptia prejudiciilor cauzate prin fapte savarsite cu intentie."

6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
Casa de Raspundere Civila isi desfasoara activitatea prin autofinantare. Mijloacele financiare ale Casei de Raspundere Civila sunt formate din contributiile de raspundere civila, taxele de inscriere, donatii, legate si din alte surse legale."

7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
In intelesul prezentului statut, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) garant: Casa de Raspundere Civila;
b) garantat: notarul public;
c) beneficiar (pagubit): terta persoana careia Casa de Raspundere Civila urmeaza sa ii plateasca despagubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
d) contractul de raspundere civila: actul juridic bilateral prin care notarul public se obliga sa plateasca contributia de raspundere civila Casei de Raspundere Civila, in schimbul preluarii de catre aceasta a riscului de raspundere civila;
e) obiectul contractului: raspunderea civila a notarului public pentru daunele patrimoniale cauzate tertilor, din culpa, in exercitarea activitatii;
f) despagubire: suma datorata de Casa de Raspundere Civila in cazul producerii evenimentului de raspundere civila potrivit conditiilor contractului de raspundere civila;
g) limita de despagubire: suma maxima pe care Casa de Raspundere Civila o va plati in caz de producere a evenimentului de raspundere civila daca sunt indeplinite conditiile de despagubire din contractul de raspundere civila;
h) contributia de raspundere civila: suma datorata si platita de notarul public Casei de Raspundere Civila in schimbul asumarii riscului de raspundere civila de catre Casa de Raspundere Civila (pretul garantarii);
i) risc de raspundere civila: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implica raspunderea civila profesionala a notarilor publici pentru ale carui urmari/consecinte se incheie contractul de raspundere civila;
j) eveniment de raspundere civila: actul sau faptul care antreneaza raspunderea civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale savarsite de notarul public in legatura cu activitatea notariala;
k) fransiza: suma fixa sau procentul din valoarea daunei lichidabile care ramane in sarcina exclusiva a notarului public;
l) riscuri de raspundere civila excluse:

Afişează Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania    Hotararea 19/2019    Hotararea 11/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.