Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

  Publicat: 22 Jun 2019       1970 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 501 din 20.06.2019.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

(2) Despagubirea se plateste notarului public in cazul in care acesta dovedeste ca l-a despagubit pe cel pagubit."

24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 21
(1) In limitele contributiei de raspundere civila platite, Casa de Raspundere Civila este subrogata in toate drepturile notarului public sau ale beneficiarului contributiei de raspundere civila fata de alte persoane raspunzatoare de producerea pagubei.
(2) Notarul public raspunde de prejudiciile cauzate Casei de Raspundere Civila a Notarilor Publici, produse prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut in alineatul precedent.
(3) Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici poate opune beneficiarului sau notarului public, care invoca drepturi derivand din contractul de raspundere civila, toate exceptiile care sunt opozabile riscului de raspundere civila obligatorie, potrivit prezentului statut ."

25. La articolul 22, alineatele (1) - (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) In cazul in care repararea pagubei a fost acordata, actiunea in regres impotriva acelui notar public care a provocat situatia generatoare de daune este obligatorie, atunci cand Casa de Raspundere Civila a fost obligata la plata despagubirilor pentru riscurile de raspundere civila care nu fac obiectul contractului de raspundere civila sau depasirea limitei sumei maxime garantate anual.
(2) In cazul obligarii Casei de Raspundere Civila la acordarea de despagubiri in baza unei hotarari definitive, Consiliul de administratie, in functie de actele existente la dosarul ce a facut obiectul cererii de despagubiri si hotararea instantei de judecata, poate hotari introducerea actiunii in regres impotriva notarului public in cazul in care se constata ca nu poate fi tinut raspunzator conform art. 17.
(3) In situatia in care se hotaraste ca sunt intrunite conditiile pentru promovarea actiunii in regres anterior demararii oricarei proceduri judiciare, notarul public si Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici au obligatia de a conveni, prin negociere directa, recuperarea pe cale amiabila a despagubirilor achitate.
(4) Daca nu se poate conveni pe cale amiabila, litigiile dintre notarii publici si Casa de Raspundere Civila sunt supuse, anterior oricarei alte proceduri judiciare, medierii sau, dupa caz, arbitrajului efectuat de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in conditiile art. 133 din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si art. 289-294 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, cu modificarile si completarile ulterioare."

26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 23
Daca prejudiciul cauzat este mai mare decat contributia de raspundere civila subscrisa si achitata, majorata de 40 de ori, Casa de Raspundere Civila nu este raspunzatoare pentru acoperirea diferentei. In acest caz, pentru diferente de prejudiciu, notarul public ramane singurul raspunzator fata de persoana pagubita."

27. La articolul 24, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 24
Casa de Raspundere Civila nu acorda despagubiri pentru prejudiciile cauzate de notarul public, prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, in exercitarea atributiilor profesionale, cand evenimentul s-a produs:".

28. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 25
Casa de Raspundere Civila efectueaza operatiunile de garantare numai in moneda nationala."

29. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 26
(1) Casa de Raspundere Civila poate incheia contracte de asigurare cu societati comerciale de asigurari, cu aprobarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.
(2) In operatiunile de asigurare, conditiile si primele se stabilesc prin contractul de asigurare."

30. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V
Patrimoniul Casei de Raspundere Civila"

31. La articolul 27, alineatele (1) - (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 27
(1) Fondurile Casei de Raspundere Civila se constituie din contributiile de raspundere civila, taxele de inscriere, dobanzi, donatii, legate si din alte surse legale.
(2) Fondul de garantare se compune din contributiile de raspundere civila si nu poate fi afectat cu cheltuieli de functionare ale Casei de Raspundere Civila.
(3) Cheltuielile de functionare ale Casei de Raspundere Civila si indemnizatiile pentru presedinte si ceilalti membri ai Consiliului de administratie se asigura din dobanzile obtinute din fondurile Casei de Raspundere Civila, precum si din alte fonduri, altele decat fondul de garantare .
. . . . . . . . . .
(5) Cheltuielile Casei de Raspundere Civila si ale organelor sale se pot efectua, numai pe baza de documente justificative, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale."

32. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
In cazul in care, conform prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici nu va mai functiona in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, intreg patrimoniul acesteia revine Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, ca organizatie profesionala a notarilor publici."

33. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 29
(1) Casa de Raspundere Civila are obligatia sa constituie si sa mentina rezerve tehnice, pentru activitatea de garantare de raspundere civila.
(2) Nivelul rezervelor se stabileste anual de catre Consiliul de administratie, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in functie de previziunile de risc de raspundere civila pentru anul urmator."

34. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 30
Mijloacele financiare ale Casei de Raspundere Civila se pastreaza cel putin la doua banci credibile, agreate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania."

35. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
Fondurile Casei de Raspundere Civila, altele decat fondul de raspundere civila constituit din fondul de garantare si rezerva tehnica, pot fi folosite in activitati economice aducatoare de venituri, precum si in alte investitii."

36. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32

Afişează Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania    Hotararea 19/2019    Hotararea 11/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.