Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 406/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar

Ordinul nr. 406/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar

  Publicat: 28 Jun 2019       108 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 406/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 150/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 526 din 27.06.2019.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul I
Normele privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 150/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
Programul de instruire teoretica a stagiarilor in activitatea de audit financiar
(1) Programul de instruire teoretica a stagiarilor in activitatea de audit financiar (Planul de invatamant) se aproba anual, pana la data de 1 octombrie, de catre presedintele ASPAAS.
(2) Pe parcursul anului de stagiu, programul de instruire teoretica prevazut la alin. (1) poate fi actualizat.
(3) Programul de instruire teoretica prevazut la alin. (1) se publica pe site-ul ASPAAS in timp util.
(4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretica, precum si perioada de desfasurare a activitatilor incluse in programul de instruire teoretica prevazut la alin. (1) se afiseaza pe site-ul ASPAAS cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii activitatilor de instruire."
2. La articolul 9, dupa alineatul (33) se introduc sapte noi alineate, alineatele (34)-(40), cu urmatorul cuprins:
"(34) Anul de stagiu de pregatire practica se finalizeaza dupa cel putin un an calendaristic, in urma depunerii la ASPAAS de catre stagiar a dosarului de practica complet si corect, vizat de mentor, in baza caruia ASPAAS elibereaza certificatul de stagiar care confirma indeplinirea de catre stagiar a obligatiilor ce ii revin, respectiv finalizarea anului de stagiu de pregatire practica.
(35) Anul urmator de stagiu de pregatire practica incepe dupa data emiterii certificatului prevazut la alin. (34).
(36) Modelul programului anual de activitati, intocmit de mentor in conformitate cu prevederile alin. (12), ca parte a dosarului de practica, este prezentat in anexa nr. 6.
(37) Modelul Referatului de evaluare intocmit de mentor in conformitate cu prevederile alin. (18), care se depune la ASPAAS de catre stagiar, ca parte din dosarul de practica, este prevazut in anexa nr. 7.
(38) Modelul Raportului de stagiu sinteza prevazut la alin. (29) este prezentat in anexa nr. 8.
(39) Modelul Referatului de evaluare sinteza prevazut la alin. (29) este prezentat in anexa nr. 9.
(40) Modelul Certificatului de finalizare a stagiului de pregatire practica eliberat si semnat de mentor/firma de audit in conformitate cu prevederile alin. (30) este prezentat in anexa nr. 10."
3. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu urmatorul cuprins:
"e) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (11), exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, dosarul de practica vizat de mentor si transmis de catre stagiar la ASPAAS care sta la baza emiterii certificatului de stagiar prevazut la art. 15 alin. (2) si care confirma finalizarea anului de stagiu de pregatire practica nu va contine in mod obligatoriu programul de activitati .
f) Exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, pentru stagiarii care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, se aflau in anul 2 sau 3 de stagiu, ASPAAS recunoaste perioada de pregatire practica efectuata de stagiar, sub indrumarea unui mentor, in intervalul de timp cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentelor norme si data atestarii mentorului de catre ASPAAS, cu conditia ca mentorul sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 11 pentru perioada respectiva si sa fie atestat la ASPAAS pana la data de 31 iulie 2019.
g) Stagiarii care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, se aflau in anul 2 sau 3 de stagiu si au efectuat instruirea teoretica in anul 1 de stagiu in cadrul CAFR nu trebuie sa sustina testele de autoevaluare aferente modulelor organizate de ASPAAS in cadrul cursului de instruire teoretica, acestora fiindu-le recunoscuta instruirea teoretica efectuata anterior."
4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 16
Anexe
Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b si 4-10 fac parte integranta din prezentele norme."
5. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin .
6. Dupa anexa nr. 5 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 6-10, al caror cuprins este prevazut in anexele nr. 2-6 la prezentul ordin .


Articolul II
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin .


Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6.
Afişează Ordinul nr. 406/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 406/2019    ASF    Ordinul 150/2018    Audit financiar    Supraveghere publica    Audit StatutarComentează: Ordinul nr. 406/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind instruirea teoretica si stagiul de pregatire practica in activitatea de audit financiar
Jurisprudenţă

Transferarea persoanelor condamnate. Masura de siguranta a internarii medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2519 din 24 iunie 2010Articole Juridice

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

CJUE: Statele au dreptul de a se opune unor concedieri colective, in interesul protectiei lucratorilor si a ocuparii fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Dreptul la actiune in cazul drepturilor salariale restante
Sursa: MCP Cabinet avocati

Principiul californian – un criteriu strategic de reducere a conflictelor legate de divort
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauzel de neimputabilitate in Noul Cod penal (art. 23 - 30)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut