Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 424/2019 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014

Hotararea nr. 424/2019 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014

  Publicat: 28 Jun 2019       371 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Hotararea nr. 424/2019 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Articolul I
Hotararea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 24 august 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, denumit in continuare SSRML, functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura si coordoneaza la nivel central aplicarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, la persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si la persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977."
2. La articolul 3, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) functia de autoritate de stat, prin care avizeaza, coordoneaza, monitorizeaza si controleaza aplicarea si respectarea reglementarilor legale de catre institutiile publice centrale si locale si de alte persoane juridice a drepturilor acordate revolutionarilor din decembrie 1989, luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv fostilor detinuti politici, persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;".
3. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) In exercitarea functiilor sale, SSRML indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) asigura relatiile statului cu asociatiile din Romania ale revolutionarilor din decembrie 1989, ale luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv ale fostilor detinuti politici, ale persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si ale persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
b) initiaza, elaboreaza si avizeaza actele normative cu privire la revolutia si revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, la persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si la persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
c) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale cu privire la revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, la persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si la persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
d) monitorizeaza respectarea drepturilor si facilitatilor acordate, potrivit legii, revolutionarilor din decembrie 1989, luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv fostilor detinuti politici, persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului- Lupeni - august 1977 si elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza metodologiile de implementare a acestora;
e) finanteaza si/sau cofinanteaza programe si proiecte ale revolutionarilor din decembrie 1989, ale luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv ale fostilor detinuti politici, ale persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, ale persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, precum si ale asociatiilor acestora;
f) intocmeste studii in vederea fundamentarii unor masuri de diversificare a resurselor financiare destinate sustinerii programelor revolutionarilor din decembrie 1989, luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv fostilor detinuti politici, persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
g) organizeaza activitatea de selectionare, recrutare si instruire a personalului din aparatul propriu;
h) asigura crearea si dezvoltarea bazei de date referitoare la revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, la persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si la persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
i) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice de specialitate, pentru atribuirea drepturilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a drepturilor prevazute de alte reglementari legale aplicabile luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv fostilor detinuti politici;
j) sprijina activitatea organizatiilor neguvernamentale ale revolutionarilor din decembrie 1989, ale luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv ale fostilor detinuti politici, ale persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si ale persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, pentru a contribui la consolidarea democratiei, a statului de drept, precum si pentru organizarea unor manifestari la nivel national si international;
k) elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare programe si proiecte privind cinstirea eroilor-martiri si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989, a luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv a fostilor detinuti politici, a persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si a persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977;
l) participa la solutionarea amiabila a eventualelor conflicte dintre asociatiile revolutionarilor din decembrie 1989, ale luptatorilor in rezistenta anticomunista, respectiv ale fostilor detinuti politici, ale persoanelor care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si ale persoanelor care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977."
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) SSRML este condus de un secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului.
(2) Secretarul de stat reprezinta SSRML in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(3) Secretarul de stat indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, secretarul de stat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
(5) Secretarul de stat este ajutat in activitatea sa de un subsecretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului.
(6) Secretarul general al SSRML este inalt functionar public, numit conform legii.
(7) Secretarul general al SSRML indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta poate indeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al SSRML ori delegate de secretarul de stat, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Prin ordin al secretarului de stat unele atributii pot fi delegate, dupa caz, si altor persoane din cadrul SSRML, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(9) Secretarul de stat numeste si elibereaza din functie personalul SSRML, in conditiile legii.
(10) Secretarul general adjunct al SSRML este inalt functionar public, numit conform legii.
(11) Secretarul general adjunct indeplineste atributiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare al SSRML ori delegate de secretarul de stat .
(12) In cazul in care secretarul de stat al SSRML nu isi poate exercita atributiile, conducerea SSRML se exercita de catre subsecretarul de stat, in conditiile legii."
5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) In cadrul SSRML se organizeaza Colegiul Consultativ al Luptatorilor in Rezistenta Anticomunista si Colegiul Consultativ al Revolutionarilor, ca organe consultative.
(2) Componenta si regulamentele de functionare ale Colegiului Consultativ al Luptatorilor in Rezistenta Anticomunista si ale Colegiului Consultativ al Revolutionarilor, care au rol consultativ in emiterea actelor normative cu privire la revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, la persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, precum si la persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSRML.
(3) Colegiul Consultativ al Luptatorilor in Rezistenta Anticomunista si Colegiului Consultativ al Revolutionarilor se intrunesc la cererea si sub presedintia secretarului de stat al SSRML.
(4) La intrunirea Colegiului Consultativ al Luptatorilor in Rezistenta Anticomunista participa obligatoriu si subsecretarul de stat al SSRML."
6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 8
(1) Personalul SSRML este constituit din functionari publici si personal contractual.
(2) Structura organizatorica a SSRML este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Atributiile si responsabilitatile structurilor de specialitate ale SSRML se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, aprobat prin ordin al secretarului de stat .
(4) Numarul maxim de posturi este de 35, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului demnitarului.
(5) In vederea desfasurarii activitatii de distribuire a documentelor de calatorie conform Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre angajatii SSRML, mandatati in acest scop prin ordin al secretarului de stat, prefecturile vor asigura spatiul si conditiile necesare."

Afişează Hotararea nr. 424/2019 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 424/2019    HG 563/2014    SSRML

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.