Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 50/2019 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015

OUG 50/2019 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015

  Publicat: 03 Jul 2019       5201 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 543 din 02.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (3), literele d), g) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) urmareste si controleaza proiectele si programele finantate din Fondul pentru mediu;
. . . . . . . . . .
g) asigura utilizarea sumelor, obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, pentru finantarea programelor si proiectelor in domeniile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
. . . . . . . . . .
l) asigura asistenta/indrumarea contribuabililor/platitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu;".
2. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) asigura indrumarea solicitantilor si beneficiarilor finantarii din Fondul pentru mediu."
3. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Administratia Fondului pentru Mediu asigura gestionarea proiectelor finantate din fonduri europene structurale si de investitii sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unitatilor de implementare a proiectelor, respectiv al unitatilor de management al proiectelor.
(6) Unitatile prevazute la alin. (5) functioneaza la nivelul Administratiei Fondului, in conformitate cu reglementarile specifice in materie prin care au fost stabilite alocarile din fonduri europene structurale si de investitii sau din alte fonduri externe."
4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Veniturile proprii ale Administratiei Fondului reprezinta 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. u), din care se retine o cota de pana la 5%.
(2) Veniturile prevazute la alin. (1) se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Administratiei Fondului, potrivit prevederilor legale."
5. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Disponibilitatile financiare ale Fondului pentru mediu si ale Administratiei Fondului se pastreaza in Trezoreria Statului in conturi distincte si sunt purtatoare de dobanzi."
6. La articolul 9 alineatul (1), literele a), l), p) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
. . . . . . . . . .
l) sumele incasate din restituirea finantarilor acordate si accesoriile aferente acestora;
. . . . . . . . . .
p) o contributie de 50 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevazut in anexa nr. 6 a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual si cantitatea efectiv incredintata spre reciclare si alte forme de valorificare. Pentru unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contributia se calculeaza pentru intreaga cantitate de deseuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevazuti in Planul national de gestionare a deseurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an in mediul urban si 105 kg/locuitor/an in mediul rural;
q) ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata, aplicata tuturor pungilor de transport, cu exceptia celor fabricate din materialele care respecta cerintele SR EN 13432:2002; ecotaxa se incaseaza de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere si se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali;".
7. La articolul 9 alineatul (1), litera r) se abroga.
8. La articolul 9 alineatul (1), litera u) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand contravaloarea in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;".
9. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera v) se introduce o noua litera, litera v1), cu urmatorul cuprins:
"v1) o contributie de 2 lei/kg datorata de operatorii economici care desfasoara activitati de colectare/valorificare/salubrizare si raporteaza deseuri pentru contribuabilii prevazuti la lit. v) si y), pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, si cantitatile de deseuri constatate de Administratia Fondului pentru Mediu;".
10. La articolul 10, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) Contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. v) si y) nu se datoreaza pentru cantitatile de deseuri pentru care au fost stabilite obligatii de plata in baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1)."
11. La articolul 10, dupa alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (35), cu urmatorul cuprins:
"(35) Operatorii economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. v1) sunt obligati sa declare semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului de raportare, cantitatile de deseuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevazuti la lit. v) si y)."
12. La articolul 10, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului.
(9) Aplicatia informatica SIATD se utilizeaza de catre organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului (OIREP) si de catre persoanele juridice care gestioneaza deseuri de ambalaje ale caror costuri nete si/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finantate de catre OIREP."
13. La articolul 11, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(22) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l), s), t), si v1) se stabilesc prin decizie emisa de Administratia Fondului pentru Mediu si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv."
14. La articolul 12, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(31) Pentru sumele de restituit din finantarile acordate, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datoreaza dobanzi, calculate de la data platilor efectuate cu titlu de finantare, pana la data recuperarii sau a rambursarii integrale."
15. La articolul 12, dupa alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu urmatorul cuprins:
"(33) Pentru sumele de restituit din finantarile ce constituie ajutor de stat/minimis se datoreaza dobanzi, calculate potrivit reglementarilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
16. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera dd) se introduce o noua litera, litera ee), cu urmatorul cuprins:
"ee) Programul de interes national privind realizarea Centrului de Excelenta NATO pentru protectia mediului, prin construirea unei cladiri verzi al carei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul rezidential."
17. La articolul 13, dupa alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (26), cu urmatorul cuprins:

Afişează OUG 50/2019 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 50/2019    OUG 196/2005    Legea nr. 249/2015    Fondul pentru mediu    Deseuri de ambalaje

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.