Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Ordonanta de urgenta nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 09 Jul 2019       317 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 553 din 05.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Articolul I
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 52
(1) La propunerea motivata a Laboratorului de control doping, tarifele stabilite de catre acesta pentru analiza probelor de control doping si a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente si pentru pastrarea pe termen lung a probelor de control doping se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Tarifele sunt aduse la cunostinta autoritatilor de testare prin publicare in sistemul de management si administrare anti- doping ADAMS, conform prevederilor Standardului international pentru laboratoare."
2. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


Articolul II
In anexa nr. I capitolul III litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata tuturor contributiilor prevazute de lege. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevazute de normele legale in vigoare."

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dopaj    OUG 58/2019    Personal platit din fonduri publice    Secretariatul de Stat pentru Culte    Modificarea unor acte normative

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Drogurile de petrecere (party drugs)
Sursa: EuroAvocatura.ro