Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordonanta de urgenta nr. 59/2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 59/2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei

  Publicat: 09 Jul 2019       3034 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 553 din 05.07.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara numai pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar denumita misiune de munca temporara, si numai in urmatoarele cazuri:
Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara numai pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar denumita misiune de munca temporara, si numai in urmatoarele cazuri:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

Articol unic


Articolul 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu exceptia ambasadorilor extraordinari si plenipotentiari si a consulilor generali care sunt sefi de consulate generale, sunt trimisi in misiune permanenta in strainatate prin ordin al ministrului afacerilor externe, in urma unei proceduri de selectie organizata anual sau ori de cate ori este necesar, pe baza principiilor impartialitatii, obiectivitatii, competentei si dezvoltarii carierei diplomatice.
(2) Pot participa la procedura de selectie prevazuta la alin. (1) membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, angajati pe durata nedeterminata in Ministerul Afacerilor Externe, care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) isi desfasoara activitatea in administratia centrala;
b) se afla in misiune permanenta in serviciul exterior, al carei termen expira in cursul anului calendaristic pentru care se organizeaza procedura de selectie;
c) se afla in misiune cu durata determinata de pana la 13 luni sau sunt trimisi de Ministerul Afacerilor Externe la organizatii interguvernamentale;
d) sunt detasati la alte institutii publice;
e) au contractul de munca suspendat in conditiile legii, din motive neimputabile, cu conditia incetarii cazului de suspendare a contractului individual de munca la data stabilita pentru trimiterea in misiune .
(3) Situatiile prevazute la alin. (2) inceteaza la data trimiterii in misiune .
(4) Pot participa la procedura de selectie, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3) si a conditiilor prevazute de art. 17 alin. (1) lit. a)-f) si h), si consilierii pentru afaceri europene, angajati ai Ministerului Afacerilor Externe, precum si functionarii publici aflati in raporturi de serviciu cu Ministerul Afacerilor Externe, cu acordarea calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei pe perioada trimiterii lor in misiune in strainatate cu grade diplomatice sau consulare.
(5) Ministerul Afacerilor Externe afiseaza anual sau ori de cate ori este nevoie lista posturilor diplomatice si consulare din serviciul exterior, vacante sau care devin vacante in cursul unui an calendaristic, aprobata de ministrul afacerilor externe, atat in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, cat si in serviciul exterior, prin mijloace care sa asigure publicitatea corespunzatoare.
(6) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, precum si personalul prevazut la alin. (4) care indeplinesc conditiile de participare la procedura de selectie opteaza pentru posturile cuprinse in lista prevazuta la alin. (5) si prezinta un dosar de inscriere .
(7) Selectia persoanelor inscrise potrivit prevederilor alin. (6) se face de catre o comisie anuala de selectie, denumita in continuare Comisia pentru trimiterea in misiune permanenta, constituita prin ordin al ministrului afacerilor externe, avand un numar impar de membri si un presedinte numit dintre acestia.
(8) Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea in misiune permanenta persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei;
b) detine, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, functia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general, director;
c) nu participa la procedura de selectie si nu este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre participantii la procedura de selectie ori cu un alt membru al Comisiei pentru trimiterea in misiune permanenta.
(9) Comisia pentru trimiterea in misiune permanenta selecteaza persoanele inscrise la procedura de selectie, prin votul majoritatii membrilor, pe baza unui interviu si a dosarului de inscriere . Rezultatul selectiei se consemneaza intr-un proces- verbal si se afiseaza in administratia centrala si in serviciul exterior prin mijloace care sa asigure publicitatea corespunzatoare.
(10) Selectia prevazuta la alin. (9) are in vedere urmatoarele:
a) pregatirea si experienta profesionala;
b) evaluarea activitatii profesionale;
c) abilitatile profesionale dovedite pe parcursul carierei;
d) potentialul profesional;
e) necesitatile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare.
(11) Persoanele inscrise la procedura de selectie pot contesta motivat rezultatul selectiei Comisiei pentru trimiterea in misiune permanenta cu privire la propria persoana . Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie constituita anual in acest scop, denumita in continuare Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formata din trei membri desemnati prin ordin al ministrului afacerilor externe. Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru solutionarea contestatiilor persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (8) si nu are calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea in misiune permanenta.
(12) Solutionarea contestatiilor de catre Comisia pentru solutionarea contestatiilor se comunica in scris persoanelor vizate. Rezultatul solutionarii contestatiei unei persoane nu poate influenta rezultatele initiale privind alti participanti la procedura de selectie.
(13) Ministrul afacerilor externe aproba lista finala a persoanelor selectate pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate, care se afiseaza in administratia centrala si in serviciul exterior prin mijloace care sa asigure publicitatea corespunzatoare a acesteia.
(14) Durata misiunii permanente in strainatate este, de regula, de 4 ani. In tarile cu conditii dificile, durata misiunii permanente in strainatate este, de regula, de 3 ani. Lista tarilor cu conditii dificile se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe. Cu exceptia ambasadorilor extraordinari si plenipotentiari si a consulilor generali care sunt sefi de consulate generale, durata misiunii permanente poate fi prelungita in functie de necesitati, prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(15) Posturile diplomatice si consulare vacante in serviciul exterior care necesita o ocupare urgenta, precum si cele ramase neocupate ca urmare a procedurii de selectie se anunta in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, prin mijloace care sa asigure publicitatea corespunzatoare, ulterior aprobarii de catre ministrul afacerilor externe. Pentru aceste posturi, ministrul afacerilor externe decide trimiterea in misiune cu durata determinata de pana la 13 luni, cu posibilitatea de prelungire, o singura data, cu pana la un an.
(16) Trimiterea in misiune in serviciul exterior are loc dupa finalizarea unei perioade obligatorii de pregatire specifica in Ministerul Afacerilor Externe.
(17) Aspectele de ordin tehnic si organizatoric ale procedurii de selectie se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe."

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 59/2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 269/2003    OUG 59/2019    Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.