Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea COPSI nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica

Hotararea COPSI nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica

  Publicat: 12 Jul 2019       2626 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 570 din 11.07.2019.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I


Normele privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 2, articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Educatia si formarea profesionala a psihologilor au doua componente: educatia si formarea initiala si educatia si formarea continua.
(2) Educatia initiala a psihologilor, necesara in vederea obtinerii dreptului de libera practica, consta in absolvirea unui program de licenta in psihologie sau detinerea unei diplome asimilate in conditiile legii.
(3) Formarea continua este ulterioara educatiei initiale si se orienteaza spre dezvoltarea de competente care pot defini un traseu de specializare profesionala sau asigura psihologilor dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite. Acumularea de credite din formarea continua reprezinta o conditie a mentinerii atestatului de libera practica si de schimbare a treptei de atestare.
(4) Prin exceptie, educatia si formarea initiala a psihologilor din specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica, precum si a altor specialisti care pot accesa competenta generala in psihoterapie includ si un program specific de formare profesionala complementara de lunga durata in domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii psihologice, urmat dupa absolvirea studiilor de licenta, derulat prin intermediul unei asociatii profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesionala inregistrat de catre Colegiul Psihologilor din Romania - denumit in continuare CPR, sau prin colaborarea unei asociatii profesionale cu statut de furnizor de formare profesionala inregistrat de catre CPR cu o universitate.
(5) Atestarea dreptului de libera practica la nivel de psiholog specialist include la nivel de educatie si formare initiala cerinta absolvirii unui program de master in psihologie, respectiv domeniul general de specializare sau detinerea titlului de doctor in psihologie sau detinerea unei diplome echivalente in conditiile legii."
2. La anexa nr. 3, articolul 4 va avea urmatorul continut:
"Articolul 4
(1) Standardele pentru atestarea profesionala la nivel de psiholog practicant sunt urmatoarele:
a) detinerea diplomei de licenta in psihologie sau a unei diplome asimilate in conditiile legii;
b) pentru specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica se adauga cerinta absolvirii unui program de formare de lunga durata in psihoterapie, respectiv consiliere psihologica, conform standardelor pentru programele de formare;
c) pentru specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica se adauga cerinta parcurgerii unui numar minim total de 150, respectiv 100 de ore de dezvoltare personala/autocunoastere/experienta terapeutica personala, dupa caz, recunoscute de catre scoala de psihoterapie/furnizorul de formare care deruleaza programul;
d) promovarea probei scrise de evaluare a cunostintelor.
(2) Standardele pentru atestarea profesionala la nivel de psiholog specialist sunt urmatoarele:
a) detinerea diplomei de master in psihologie, respectiv in domeniul de specializare sau detinerea unei diplome asimilate in conditiile legii;
b) incheierea supervizarii obligatorii: minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie si 100 de ore pentru celelalte specialitati;
c) minimum 5 ani de experienta demonstrabila ca psiholog practicant;
d) formare continua, 10 credite/an;
e) promovarea probei scrise de evaluare a cunostintelor si a interviului bazat pe portofoliu;
f) pentru specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica se adauga cerinta parcurgerii unui numar minim total de 100, respectiv 50 de ore de dezvoltare personala/autocunoastere/experienta terapeutica personala, dupa caz, recunoscute de catre scoala de psihoterapie/furnizorul de formare care deruleaza programul .
(3) Standardele pentru atestarea profesionala la nivel de psiholog principal:
a) minimum 5 ani experienta demonstrabila ca specialist;
b) formare continua, 10 credite/an;
c) promovarea interviului bazat pe portofoliu.
(4) Exercitarea profesiei de psiholog in regim autonom se poate realiza dupa absolvirea unui program de master in psihologie, respectiv domeniul general de specializare si terminarea perioadei de supervizare obligatorii cu un raport favorabil. Mentiunea privind exercitarea profesiei in regim autonom va fi inregistrata in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania."
3. La anexa nr. 3, articolul 5 va avea urmatorul continut:
"Articolul 5
Arhitectura generala a atestarii liberei practici in psihologie de catre CPR se prezinta astfel:
1. Absolventii de licenta in psihologie sau detinatorii de diplome asimilate in conditiile legii care indeplinesc si celelalte conditii legale pentru atestarea profesionala pot aplica pentru inscrierea in CPR si atestarea dreptului de practica in psihologie si vor sustine procedura specifica de atestare. Absolventii de psihologie pot accesa competenta generala in psihopedagogie speciala, absolventii de psihopedagogie speciala pot accesa specialitatea psihopedagogie speciala, iar absolventii de studii universitare in domenii conexe psihologiei - medicina/psihopedagogie/filosofie/teologie/asistenta sociala pot accesa, in conditiile generale definite prin prezentele norme, competenta in psihoterapie.
2. Candidatii declarati admisi in urma parcurgerii procedurii de atestare dobandesc atestatul de libera practica, cu nivelul/treapta psiholog practicant, in conditii de supervizare, in specialitatea/competenta pentru care opteaza. Exceptie fac cei care opteaza pentru specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica sau pentru competenta generala in psihoterapie, care trebuie sa parcurga prima etapa a unui program de formare de lunga durata intr-o forma specifica de psihoterapie, respectiv consiliere psihologica, avizat de catre CPR, conform standardelor precizate la art. 4. Licentiatii in celelalte domenii care pot accesa competentele generale, care au fost declarati admisi, dobandesc atestatul de libera practica, cu nivelul/treapta practicant, in competenta generala pentru care au aplicat.
3. Dupa minimum 5 ani de libera practica la nivel de practicant, psihologul se poate prezenta pentru obtinerea nivelului/treptei de specialist in aceeasi specialitate/competenta generala si poate parcurge procedura specifica de atestare daca:
a) a absolvit un program de master in psihologie acreditat de MEN si avizat de CPR pentru un domeniu profesional sau detine o diploma echivalenta in conditiile legii. Domeniile de avizare profesionala a masteratelor sunt: clinic, munca-organizatii- transporturi, educatie. Un program de master poate sa fie acreditat numai in unul dintre cele trei domenii si poate include pachete de discipline care pot fi avizate/recunoscute ca formare profesionala in cadrul altui domeniu decat cel de baza al programului. Pentru programele de master absolvite in strainatate si echivalate de CNRED, comisia de specialitate va analiza curricula acestora si va decide avizarea in unul dintre domenii. Sunt exceptati de la cerinta absolvirii unui program de master in domeniul de specialitate absolventii facultatilor de medicina cu specializarea psihiatrie care acceseaza competenta in psihoterapie;
b) cel putin 1 an de practica psihologica s-a realizat sub supervizare, fiind acoperit numarul minim de ore de supervizare de 150 de ore pentru specialitatea/competenta in psihoterapie si 100 de ore pentru restul specialitatilor, pe baza unui contract cu cel putin un supervizor in domeniu;
c) a realizat numarul minimal de credite de formare continua de 10 credite anual sau insumat pe perioada de practica ca psiholog practicant.
4. Specialitatea/Competenta generala in psihoterapie si specialitatea consiliere psihologica presupun o pregatire suplimentara in cadrul unor programe de formare de lunga durata avizate de catre CPR, conform standardelor precizate la art. 4.
5. Dupa minimum 1 an de la obtinerea dreptului de libera practica la nivel de practicant in conditii de supervizare, psihologul poate solicita trecerea la practica autonoma in aceeasi specialitate/competenta generala daca:
a) a efectuat orele obligatorii de supervizare;
b) detine o diploma de master in psihologie sau o diploma echivalenta in conditiile legii;
c) a practicat minimum 1 an in conditii de supervizare.
6. Psihologul cu drept de libera practica la nivel de specialist se poate prezenta pentru derularea procedurii specifice pentru atestarea la nivelul/treapta de principal in aceeasi specialitate/competenta generala daca:
a) a practicat minimum 5 ani la nivelul treptei de specialist;
b) a realizat numarul minimal de credite de formare continua anual sau insumat pe 5 ani."
4. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 3 se abroga.
5. La anexa nr. 3 articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul continut:
"(2) Pentru o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, obtinerea dreptului de libera practica se va putea realiza si in baza procedurilor aplicabile la momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme, respective cele aplicabile anterior datei de 5.03.2019 pentru absolventii care la momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme se aflau inscrisi intr-un program de formare complementara si pentru psihologii aflati pe treapta de practicant la momentul intrarii in vigoare a acestora."


Articolul II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Afişează Hotararea COPSI nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    COPSI    Atestarea psihologilor cu drept de libera practica    Hotararea COPSI nr. 7/2019    Hotararea COPSI 1/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim