Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin 254/2019

INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin 254/2019

  Publicat: 13 Jul 2019       723 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 567 din 10.07.2019 si aprobate prin Ordinul ANRM 254/2019.

NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.

1. Elemente generale
1.1. Datele de identificare si de inregistrare ale operatorului economic
1.2. Date privind obiectivul minier:
- localizarea administrativ-teritoriala si geografica a perimetrului
- coordonatele punctelor de delimitare a perimetrului si suprafata acestuia
- accesul in zona, caile de comunicatie
- descrierea cadrului natural din zona perimetrului (relief, hidrologie, vegetatie etc.)
- siturile Natura 2000 din perimetru si/sau din zonele adiacente, ariile naturale protejate declarate la nivel national/international aflate in vecinatate, zonele cu regim special legal instituite si distanta fata de fiecare dintre acestea
1.3. Geologia regiunii si a zacamantului:
- date geologice generale privind regiunea
- cercetari geologice si lucrari miniere anterioare (scurt istoric)
- geologia zacamantului si a zonei inconjuratoare
- hidrogeologia zacamantului si a zonei inconjuratoare
2. Prezentarea generala a obiectivului minier
2.1. Descrierea programului de lucrari miniere (cu detalierea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului)
2.2. Modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului) si prelucrare
2.3. Deseuri rezultate din activitatea de prospectiune/explorare/exploatare
2.3.1. Sursele, tipurile, volumele si/sau cantitatile de deseuri generate
2.3.2. Gestionarea deseurilor extractive (colectare, transport, depozitare si/sau valorificare)
2.3.3. Instalatii de gestionare a deseurilor (halde, iazuri), amplasament propus, principalele caracteristici tehnice si conditiile de functionare a acestora in diversele faze de constructie si operare
2.4. Stadiul actual al lucrarilor miniere
2.5. Lucrari miniere programate in perioada urmatoare
2.6. Lucrari de dezafectare programate
2.7. Situatia terenurilor la data elaborarii proiectului si la finalul lucrarilor
3. Deteriorari ale mediului generate de activitatea de prospectiune/explorare/exploatare
3.1. Stabilitatea suprafetei terenurilor, a versantilor si taluzurilor de cariera/halda
3.2. Stabilitatea golurilor subterane si efectele acestora asupra suprafetei si mediului
3.3. Degradarea terenurilor prin excavatii, depozitarea sterilelor miniere, desolificari etc.
3.4. Poluarea acviferelor de suprafata sau a apelor subterane freatice
3.5. Degradarea calitatii aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.
3.6. Deteriorarea vegetatiei (defrisari, desolificari etc.)
4. Lucrari de refacere a mediului
4.1. Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzurilor de cariera/halda
4.2. Lucrari de rambleiere a excavatiilor
4.3. Lucrari pentru asigurarea stabilitatii fizice si chimice si pentru ecologizarea haldelor de steril si/sau iazurilor de decantare
4.4. Lucrari necesare dezafectarii infrastructurii de pe amplasament
4.5. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)
4.6. Lucrari de decontaminare a terenurilor
4.7. Lucrari de resolidificare a terenurilor
4.8. Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)
4.9. Alte lucrari/masuri necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul inchiderii si dupa aceasta (inclusiv reabilitarea terenului si tratamentul aplicat contaminantilor ulterior inchiderii si, daca este cazul, masuri privind restaurarea biodiversitatii)
5. Volumele fizice si valorice ale lucrarilor de refacere a mediului
5.1. Lucrarile de refacere a mediului necesare in perimetrul afectat si volumele fizice ale acestora
5.2. Costurile unitare pe categorii de lucrari, inclusiv cele care privesc instalatiile de deseuri
5.3. Costurile anuale si costurile totale ale lucrarilor de refacere a mediului si a celor de monitorizare a factorilor de mediu, necesare pe toata perioada de functionare a obiectivului, de inchidere si postinchidere, inclusiv a celor care privesc instalatiile de deseuri
- Se va evidentia valoarea sumei aferente cotei de 10%, nereturnabila in conformitate cu art. 35 si 44 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantie financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
5.4. Sursele de finantare a lucrarilor de refacere a mediului
5.5. Devizul general privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a perimetrului
6. Graficul de executie a lucrarilor de refacere a mediului
6.1. Corelarea executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programul lucrarilor miniere
Afişează INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin 254/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Instructiuni tehnice    Planul de refacere a mediului    Proiectul tehnic de refacere a mediului    Ordinul 254/2019    ANRM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.