Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       5890 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

e) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 si 864 bis din 18 decembrie 2007;
f) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii componentei comisiilor care se infiinteaza in cadrul autoritatilor publice pentru protectia mediului in vederea analizarii si evaluarii hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor aferente acestora;
g) Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 673/2013 pentru aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiilor infiintate in cadrul autoritatilor publice pentru protectia mediului in vederea analizarii si evaluarii hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificarile ulterioare.

Articolul 93
Autoritatile publice si operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu si-au indeplinit obligatiile de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 321/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa indeplineasca aceste obligatii pana la data de 30 septembrie 2019.

Articolul 94
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.

Anexele 1-7 pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.

*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L, nr. 189 din 18 iulie 2002, si ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 168 din 1 iulie 2015, cu exceptia apendicelor A - I care se transpun conform prevederilor art. 90.

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.