Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       2508 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

c) situatii existente si situatii noi, acolo unde intervine o schimbare a situatiei cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant;
20. zgomot ambiant - sunet exterior nedorit sau daunator generat de activitatile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian si zgomotul provenit de la amplasamentele unde se desfasoara activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. zona linistita intr-o aglomerare - zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa unei valori a indicatorului Lzsn sau a vreunui alt indicator de zgomot mai mare decat valoarea-limita in vigoare, indiferent de sursa de zgomot;
22. zona linistita in spatiu deschis - o zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activitati recreative;
23. harta strategica a imisiei de zgomot - harta strategica de zgomot realizata pentru o perioada de referinta stabilita, care infatiseaza imisia provenita de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zona prestabilita, utilizand intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot si reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor, in conformitate cu tabelul nr. 1 din standardul SR ISO 1996-2:1995;
24. zgomot specific - componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata in mod specific prin mijloace acustice si poate fi asociata unei surse specifice apropiate sau departate, in conformitate cu definitia din standardul SR ISO 1996-1:2016;
25. zone sensibile la zgomot - zone clasificate ca zone linistite in interiorul aglomerarilor sau in spatii deschise, in acord cu definitiile acestora prevazute la pct. 21, respectiv 22, sau pentru care sunt specificate restrictii privind regimul de construire de cladiri rezidentiale, spitale, scoli ori alte cladiri cu functionalitate similara sau de schimbare a functionalitatii unor cladiri existente, in functie de anumite valori-limita stabilite in acest sens la nivel national ori local. Informatiile cu privire la zonele sensibile la zgomot se preiau in planurile urbanistice generale in scopul formularii de restrictii si recomandari.

CAPITOLUL II
Indicatorii de zgomot, aplicarea acestora si metode de evaluare
SECTIUNEA 1
Indicatorii de zgomot si aplicarea acestora

Articolul 5
Indicatorii de zgomot utilizati la nivel national in vederea elaborarii si revizuirii cartarii strategice de zgomot in conformitate cu cap. III sunt Lnoapte si Lzsn, astfel cum sunt definiti la art. 4 pct. 11 si 14.

Articolul 6
Inainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte sa fie obligatorie pentru toate statele membre al Uniunii Europene, indicatorii de zgomot utilizati la nivel national impreuna cu datele existente aferente acestora se convertesc in indicatori Lzs si Lnoapte, iar aceste date nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.

Articolul 7
In completarea indicatorilor Lzsn si Lnoapte se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 1.

Articolul 8
Pentru planificarea acustica si zonarea zgomotului se pot utiliza alti indicatori in afara de indicatorii Lzsn si Lnoapte, stabiliti prin ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).

SECTIUNEA a 2-a
Metode de evaluare

Articolul 9
Valorile indicatorilor Lzsn si Lnoapte se determina prin intermediul metodelor de evaluare prevazute in anexa nr. 2.

Articolul 10
Efectele daunatoare pot fi evaluate prin intermediul relatiilor doza-efect prevazute in anexa nr. 3.

Articolul 11
Metodele comune de evaluare pentru determinarea Lzsn si Lnoapte se stabilesc de catre Comisia Europeana, iar pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se utilizeaza urmatoarele metode interimare de calcul pentru determinarea Lzsn si Lnoapte:
a) pentru zgomot industrial: standardul SR ISO 9613-2: "Acustica - Atenuarea sunetului propagat in aer liber, partea a doua: Metoda generala de calcul";
b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot in jurul aeroporturilor civile" - 1997, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997. Din abordarile diferite ale modelarii culoarelor de zbor aeriene se utilizeaza tehnica de segmentare prevazuta in sectiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29;
c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda nationala franceza de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", prevazuta in Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, si in standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevazute in "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980";
d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda nationala olandeza de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriale si Mediului din Regatul Olandei, in 20 noiembrie 1996.

Articolul 12
Metodele interimare de calcul prevazute la art. 11 trebuie sa respecte definitiile Lnoapte si Lzsn prevazute la art. 4 pct. 11 si 14, precum si Recomandarea Comisiei Europene 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier si feroviar si datele asociate privind emisiile.

Articolul 13
Metodele comune de evaluare pentru determinarea Lzsn si Lnoapte sunt prevazute in anexa nr. 2.

Articolul 14
Utilizarea metodelor comune de evaluare prevazute in anexa nr. 2 este obligatorie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL III
Cartarea strategica de zgomot, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune

Articolul 15
Pana la data de 30 iunie 2022 se elaboreaza hartile strategice de zgomot si se aproba datele aferente acestora, care prezinta situatia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale.

Articolul 16
Hartile strategice de zgomot prevazute la art. 15 se refac si, daca este cazul, se revizuiesc cel putin la fiecare 5 ani de la data de 30 iunie 2022, de fiecare data pentru anul calendaristic precedent.

Articolul 17
Refacerea hartilor strategice de zgomot presupune culegerea tipurilor de date utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot precedente, actualizarea acestora, precum si realizarea din nou a calcului de cartare a zgomotului utilizand metodele de calcul prevazute la art. 12 sau 13, dupa caz.

Articolul 18
Revizuirea hartilor strategice de zgomot se realizeaza daca se indeplinesc in mod cumulat urmatoarele situatii:
a) dupa ce se refac hartile strategice de zgomot;
b) in situatia in care hartile strategice de zgomot refacute difera fata de hartile strategice de zgomot precedente.

Articolul 19

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.