Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       5889 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul de referinta 30 iunie 2017, toate hartile strategice de zgomot si rapoartele prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) -d).

Articolul 46
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul de referinta 18 iulie 2018, toate planurile de actiune prevazute la art. 42 lit. a) si zonele linistite prevazute la art. 42 lit. b).

Articolul 47
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pun la dispozitia autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, la solicitarea acestora, toate datele utilizate la elaborarea acestora.

Articolul 48
Autoritatile administratiei publice si operatorii economici au obligatia sa indeplineasca procedura de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 34 si 35, dupa caz.

Articolul 49
Masurile de reducere si gestionare a zgomotului prevazute la art. 30 se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele:
a) identificarea acestora in cadrul procesului de elaborare si revizuire a planurilor de actiune care se supun procedurii de participare si consultare a publicului, potrivit prevederilor art. 34 si 35, dupa caz;
b) propunerile persoanelor fizice sau juridice care trebuie sa fie inscrise in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, cel putin pentru elaborarea raportului de mediu, bilantului de mediu, raportului de amplasament sau raportului privind impactul asupra mediului, dupa caz;
c) aplicarea, in cazul aeroporturilor principale, a Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune in cadrul unei abordari echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE.

Articolul 50
Autoritatile administratiei publice locale care administreaza aglomerarile prevazute in anexa nr. 7 sau, dupa caz, care administreaza localitatile adiacente drumurilor principale, cailor ferate principale, aeroporturilor principale, aeroporturilor urbane si porturilor care se stabilesc conform prevederilor art. 88 si 89 au urmatoarele obligatii:
a) dupa realizarea hartilor strategice de zgomot si in baza datelor furnizate de acestea, stabilesc zone linistite in interiorul aglomerarilor, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. b);
b) limitele zonelor linistite stabilite conform prevederilor lit. a) se introduc in Planul urbanistic general;
c) zonele identificate in hartile strategice de zgomot cu valori mai mari decat valorile-limita stabilite conform prevederilor art. 91 alin. (3) se preiau in cadrul Planului urbanistic general;
d) in cazul zonelor identificate conform prevederilor lit. c) se stabilesc, prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general, restrictii si recomandari specifice, care sa conduca la o izolare fonica adecvata a locuintelor fata de zgomotul exterior, precum si interzicerea construirii de noi constructii de invatamant si/sau constructii de sanatate;
e) in cazul cladirilor rezidentiale, de invatamant sau de sanatate existente in zonele identificate conform prevederilor lit. c), autoritatile administratiei publice locale pot dezvolta programe de izolare fonica pentru imbunatatirea izolarii fonice a acestora.

Articolul 51
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune au obligatia sa puna la dispozitia publicului datele aferente hartilor strategice de zgomot si planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 36 si 37.

Articolul 52
Operatorii economici care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice centrale sau alte institutii ale statului, care detin sau au competenta legala de gestionare a unor date care sunt necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, au obligatia de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorilor economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, numai in scopul realizarii acestora.

Articolul 53
Operatorii economici care administreaza amplasamentele industriale care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:
a) de a permite accesul in interiorul amplasamentelor industriale al reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in vederea identificarii surselor de zgomot din interiorul amplasamentului;
b) de a permite realizarea masuratorilor acustice pentru toate sursele de zgomot identificate in interiorul amplasamentelor industriale, masuratori care se realizeaza de catre reprezentantii agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in scopul utilizarii rezultatelor acestora la realizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a hartilor strategice de zgomot sau a planurilor de actiune;
c) de a implementa masuri de reducere a zgomotului tinand seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.

Articolul 54
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune au obligatia de a realiza schimbul de date care sunt necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, in termen de 30 de zile de la data primirii de catre oricare dintre acestia a unei solicitari in acest sens.

Articolul 55
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici, atunci cand realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, au obligatia sa utilizeze urmatoarele date:
a) numarul populatiei din datele statistice oficiale;
b) distributia populatiei pe cladiri rezidentiale tinand seama de datele statistice oficiale;
c) seturi de date geospatiale pentru aglomerarile specificate in anexa nr. 7, care sa contina cel putin urmatoarele straturi tematice: strazile, caile ferate, liniile de tramvai, pistele de biciclisti, infrastructura portuara, infrastructura aeroportuara, traiectele de decolare si aterizare ale aeronavelor, cladirile rezidentiale, cladirile administrative, cladirile industriale, spitalele si alte unitati sanitare, scolile si alte unitati de invatamant, spatiile verzi, parcurile, raurile si lacurile, topografia terenului, tipul de terenuri, podurile si pasajele rutiere si/sau feroviare, panourile fonice, dupa caz;
d) seturi de date geospatiale pentru aeroporturile, caile ferate si drumurile din afara aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, care sa contina cel putin urmatoarele straturi tematice: cladirile rezidentiale, cladirile administrative, cladirile industriale, spitalele si alte unitati sanitare, scolile si alte unitati de invatamant, spatiile verzi, parcurile, raurile si lacurile, tipul de terenuri, topografia terenului, precum si infrastructura de drumuri, cai ferate si aeroportuara, traiectele de aterizare si decolare ale aeronavelor, podurile si pasajele rutiere si/sau feroviare, panourile fonice, dupa caz;
e) date de trafic rutier conform recensamintelor de trafic rutier in cazul drumurilor principale;
f) date de trafic rutier in urma realizarii unor studii de trafic rutier in cazul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
g) date de trafic feroviar furnizate de regulatoarele de circulatie care asigura dirijarea traficului feroviar;
h) date statistice in domeniul aviatiei civile - servicii de navigatie terminala, furnizate de Regia Autonoma "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA - S.A.";
i) datele si informatiile cuprinse in actele de reglementare emise operatorilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. o) din Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) datele si informatiile cuprinse in actele de reglementare emise operatorilor economici care au in administrare aeroporturi, drumuri principale si cai ferate principale, dupa caz;
k) datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.

Articolul 56
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze hartile strategice de zgomot si planurile de actiune au obligatia sa dezvolte, sa intretina si sa actualizeze baze de date geospatiale cu datele spatiale necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, astfel incat efortul acestora de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, la fiecare 5 ani fata de termenele de referinta prevazute la art. 45 si 46, dupa caz, sa se realizeze cu costuri financiare minime si fara sa conduca la depasirea termenelor de realizare a acestora.

Articolul 57
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, precum si operatorii economici care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul amplasamentelor industriale care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89, pot depune cereri de finantare din Fondul pentru mediu, dupa cum urmeaza:
a) pentru programe privind reducerea nivelului de zgomot, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru studii si cercetari in domeniul protectiei mediului privind sarcini derivate din directive europene, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 58

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.