Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       2510 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act adoptat de organele de stat,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, orice date suplimentare aflate in responsabilitatea acestora fata de cele prevazute la art. 41 si 42, in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei legi.

Articolul 59
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana, se aproba, prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmatoarele:
a) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale respective, stabilite potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89;
c) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 88 si care se afla in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru amplasamentele industriale stabilite potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89.

Articolul 60
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana, se aproba, prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmatoarele:
a) planurile de actiune elaborate pentru traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) planurile de actiune elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale respective si care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89;
c) planurile de actiune elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane care se stabilesc in conformitate cu actul normativ care se elaboreaza conform prevederilor art. 88 si care se afla in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) planurile de actiune elaborate pentru amplasamente industriale care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89.

Articolul 61
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 59, trebuie sa fie distincte de hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 60, pentru a nu impiedica, in caz contrar, realizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului a raportarilor la termen catre Comisia Europeana .

Articolul 62
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 59, se aproba cu celeritate dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 15 si 16.

Articolul 63
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 60, se aproba cu celeritate dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 24.

Articolul 64
Data la care se aproba prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti atat datele aferente hartilor strategice de zgomot, cat si planurile de actiune nu reprezinta data de la care la un interval de 5 ani exista obligatia refacerii hartilor strategice de zgomot, respectiv a reevaluarii planurilor de actiune, aceasta obligatie realizandu-se conform prevederilor art. 16 si 25, dupa caz.

Articolul 65
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi urmatoarele:
a) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, inclusiv pentru caile ferate principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" - S.A., stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87;
d) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru porturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87.

Articolul 66
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi urmatoarele:
a) planurile de actiune elaborate pentru drumurile principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) planurile de actiune elaborate pentru caile ferate din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, inclusiv pentru caile ferate principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) planurile de actiune elaborate pentru aeroporturile stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" - S.A.;
d) planurile de actiune elaborate pentru porturile stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati.

Articolul 67
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 65, trebuie sa fie distinct de ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 66, pentru a nu impiedica, in caz contrar, realizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului, la termen, a raportarilor catre Comisia Europeana .

Articolul 68
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 65, se aproba cu celeritate dupa evaluarea hartilor strategice de zgomot de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 15 si 16.

Articolul 69
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 66, se aproba cu celeritate dupa finalizarea planurilor de actiune si dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, in termenele prevazute la art. 23 si 24.

Articolul 70
Data la care se aproba ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, atat pentru datele aferente hartilor strategice de zgomot, cat si pentru planurile de actiune, nu reprezinta data de la care la un interval de cinci ani exista obligatia refacerii hartilor strategice de zgomot, respectiv a reevaluarii planurilor de actiune, aceasta obligatie realizandu-se conform prevederilor art. 16 si 25, dupa caz.

SECTIUNEA a 2-a
Responsabilitati specifice ale autoritatilor publice pentru protectia mediului

Articolul 71
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) transmite catre Comisia Europeana, din 5 in 5 ani fata de termenul de referinta 30 iunie 2015, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an si aeroporturile principale, existente in Romania;
b) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatii cu privire la autoritatile responsabile cu elaborarea, evaluarea, colectarea si aprobarea datelor aferente hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, ori de cate ori intervine o schimbare cu privire la identitatea si numarul acestor autoritati, si asigura informarea publica cu privire la aceste informatii;
c) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, raportul care cuprinde informatii cu privire la valorile-limita in vigoare sau in pregatire pe teritoriul Romaniei pentru traficul rutier, feroviar si aeroportuar din aglomerari, pentru porturile din aglomerari si amplasamentele industriale din aglomerari, care desfasoara activitati industriale in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru traficul rutier pe drumurile principale, traficul feroviar pe caile ferate principale si traficul aeroportuar pe aeroporturile principale impreuna cu explicarea implementarii acestor valori- limita;
d) transmite Comisiei Europene, din 5 in 5 ani fata de termenul de referinta 30 decembrie 2017, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 6 cu privire la hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale;
e) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale existente in Romania si actualizeaza aceste informatii ori de cate ori este cazul;

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.