Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       3937 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

j) nerealizarea schimbului de date necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, in conformitate cu prevederile art. 54, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
k) neutilizarea de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici, atunci cand realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, a datelor in conformitate cu prevederile art. 55, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
l) nedezvoltarea si neactualizarea, de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, de baze de date geospatiale cu datele spatiale necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, in conformitate cu prevederile art. 56, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
m) neimplementarea masurilor stabilite in cadrul planurilor de actiune, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 42 lit. a), de catre autoritatile responsabile precizate in acest sens in planurile de actiune si la termenele prevazute in acestea, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
n) neindeplinirea obligatiilor de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, in conformitate cu prevederile art. 93, cu amenda de la 50.000 lei la 60.000 lei.

Articolul 82
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 81 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Articolul 83
Contraventiilor prevazute la art. 81 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 84
Anexele nr. 1-6 se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, daca cuprinsul acestora trebuie modificat, completat sau actualizat ca urmare a prevederilor unor directive, regulamente si/sau decizii ale Uniunii Europene.

Articolul 85
Aglomerarile pentru care trebuie realizate hartile strategice de zgomot sunt prevazute in anexa nr. 7.

Articolul 86
Anexa nr. 7 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, la initiativa autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, in urmatoarele cazuri:
a) daca sunt identificate noi aglomerari fata de cele prevazute in anexa nr. 7, in baza datelor statistice oficiale;
b) daca cel putin una dintre aglomerarile existente nu mai indeplineste criteriul de aglomerare conform definitiei acesteia prevazute la art. 4 pct. 2, in baza datelor statistice oficiale.

Articolul 87
Drumurile principale, caile ferate principale si porturile, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A., Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru transporturi si al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) definitia drumului principal de la art. 4 pct. 6;
b) definitia caii ferate principale de la art. 4 pct. 3;
c) localizarea porturilor in interiorul sau in imediata vecinatate a aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
d) schimbarea administratorului drumului principal, caii ferate principale precum si al porturilor, daca este cazul .

Articolul 88
Aeroporturile principale si aeroporturile urbane aflate in interiorul aglomerarilor sau care, desi se afla pozitionate in afara aglomerarilor, au o activitate aeroportuara care influenteaza nivelurile de zgomot din interiorul aglomerarilor, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) procedurile de operare ale aeroporturilor, in special daca acestea conduc la survolul aglomerarii sau al zonelor limitrofe acesteia;
b) construirea de noi piste sau modificarea lungimii si/sau orientarii pistelor existente.

Articolul 89
Amplasamentele industriale in care se desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) localizarea acestora in interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) localizarea acestora in imediata vecinatate a aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, daca acestea contribuie la modificarea nivelurilor de zgomot din interiorul aglomerarilor.

Articolul 90
Apendicele A-I ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului, se transpun in legislatia nationala prin ordin al conducatorului administratiei publice centrale pentru protectia mediului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 91
(1) Comisiile de evaluare a hartilor strategice de zgomot de la nivelul autoritatilor pentru protectia mediului si regulamentul de functionare si organizare a acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legii, si se actualizeaza atunci cand este cazul .
(2) Comisiile de evaluare a planurilor de actiune la nivelul autoritatilor pentru protectia mediului si regulamentul de functionare si organizare a acestora se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza atunci cand este cazul .
(3) Valorile-limita pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte si, daca este cazul, pentru indicatorii Lzi si Lseara se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) respectarea definitiei de la art. 4 pct. 19;
b) valorile-limita pentru Lzsn si Lnoapte nu pot fi mai mici decat cele existente inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Ghidul de evaluare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul .
(5) Ghidul de realizare a hartilor strategice de zgomot se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul .
(6) Ghidul de elaborare a planurilor de actiune se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 5 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul .

Articolul 92
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului sanatatii nr. 1.311/861/2013 privind infiintarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarea acestora, precum si pentru aprobarea componentei si a regulamentului de organizare si functionare ale acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 471 din 31 iulie 2013;
c) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 152/558/1.119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele de aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008;
d) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sanatatii publice si al ministrului administratiei si internelor 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 si 730 bis din 25 august 2006;

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.