Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

Legea nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

  Publicat: 26 Jul 2019       1546 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 611 din 24.07.2019 a fost publicata Legea nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articolul I
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 14 mai 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nu se respecta regula stabilita la alin. (1) lit. d), iar aceasta nerespectare determina in mod direct sau este in stransa corelatie cu o deviere constatata de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare catre acesta, se aplica dispozitiile cuprinse la art. 14 din prezenta lege."
2. La articolul 28 punctul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) metodologiile, ipotezele si parametrii relevanti care stau la baza prognozelor macroeconomice;".
3. La articolul 29 alineatul (2), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
"f) metodologiile, ipotezele si parametrii relevanti care stau la baza prognozelor bugetare;
g) o evaluare a modalitatii probabile in care politicile fiscal- bugetare avute in vedere vor afecta sustenabilitatea pe termen lung a finantelor publice, avand in vedere impactul lor direct pe termen lung asupra finantelor administratiei publice."
4. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Prognozele bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene si, dupa caz, cu cele ale altor organisme independente. Diferentele semnificative dintre scenariul bugetar ales si previziunile Comisiei Europene sunt descrise si motivate, in special daca nivelul sau cresterea variabilelor din ipotezele externe se indeparteaza in mod semnificativ de valorile mentionate in previziunile Comisiei Europene."


Articolul II
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 14 mai 2015, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 147/2019    Legea 69/2010    Responsablitate fiscal-bugetara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.