Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

  Publicat: 31 Jul 2019       593 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoane care exercita functii de demnitate publica in temeiul unui mandat, potrivit Constitutiei, prezentului cod si altor acte normative
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, dupa punctul 25 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 26-39, cu urmatorul cuprins:
"26. administreaza participatiile statului, imputernicindu-i pe reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a operatorilor si pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare, in scopul indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea sa de institutie publica implicata in privatizare si din calitatea de actionar a statului la operatorii economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de aparare, resurse minerale neenergetice si dezvoltare durabila, transportul energiei electrice si gazelor naturale;
27. desfasoara activitatile de privatizare, potrivit legii, activitatile de urmarire a contractelor de privatizare, precum si activitatile postprivatizare;
28. initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile;
29. propune si elaboreaza, in vederea supunerii spre aprobare Guvernului, strategii de privatizare pe domenii de activitate specifice Ministerului Economiei;
30. asigura aplicarea strategiei de privatizare si monitorizeaza realizarea procesului de restructurare si privatizare a operatorilor economici cu capital de stat si a filialelor acestora aflati sub autoritatea sa;
31. asigura pregatirea societatilor pentru privatizare, stabileste metodele de privatizare si realizeaza privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege si in conditiile actelor normative aplicabile;
32. realizeaza monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele incheiate in cadrul proceselor de privatizare;
33. participa la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea si privatizarea operatorilor economici cu capital de stat si, dupa caz, a filialelor acestora;
34. initiaza/elaboreaza strategia de privatizare, elementele esentiale ale mandatului institutiei publice implicate pentru vanzarea actiunilor, in vederea aprobarii acestora de catre Guvern sau de catre ministrul economiei, dupa caz;
35. monitorizeaza, potrivit legii, aplicarea masurilor pe perioada de administrare speciala si supraveghere financiara a operatorilor economici cu capital de stat si a filialelor acestora;
36. asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si finantarea cheltuielilor aferente acestei activitati din bugetul aferent activitatii de privatizare;
37. preia active sau active functionale, inclusiv prin procedura de dare in plata, in scopul valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fara a se limita la vanzare, inchiriere, majorarea capitalului social al unor societati. In cazul in care activele sunt preluate prin procedura de dare in plata in scopul stingerii unor creante bugetare, acestea pot fi date in administrarea unor institutii publice, prin hotarare a Guvernului, potrivit legii;
38. deruleaza activitatile de atragere de investitii la operatorii economici aflati sub autoritatea sa;
39. infiinteaza, in conditiile legii, societati cu capital de stat, in Romania si in strainatate, si asigura cheltuielile legate de aceasta operatiune din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare."
2. La articolul 4 litera A, punctele 3 si 15 se abroga.
3. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 286 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor."
4. Anexele nr. 2, 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare .


Articolul II
Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se realizeaza in termenele si cu respectarea conditiilor si a procedurii aplicabile fiecarei categorii de personal, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului economiei.


Articolul III
Hotararea Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 5 octombrie 2015, cu modificarile ulterioare, se abroga.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.

Afişează Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 27/2017    HG 531/2019    Ministerul Economiei    Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.