Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

  Publicat: 31 Jul 2019       2198 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019

Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

(2) Pentru dimensionarea fermei de reproductie in cazul infiintarii/extinderii, suprafata minima construita necesara este data de numarul de locuri de cazare reproductie pentru care se face investitia la care se aplica un factor de minimum 8 mp, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon .
(3) Modul de calcul al locurilor de cazare existente eligibile in fermele de reproductie pentru care se face extinderea capacitatii fermei este urmatorul, din care se alege valoarea minima:
a) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. boxe de fatare = nr. boxe de fatare existente/0,24;
sau
b) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. boxe de monta = nr. boxe de monta existente/0,285;
sau
c) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. locuri in boxe comune gestatie = nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie/0,588;
sau
d) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. locuri comune tineret = nr. locuri in boxe comune in sectorul de tineret/4,042.
(4) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon, este urmatoarea:
a) modul de calcul pentru locuri de cazare de reproductie:
(i) nr. boxe de fatare = 0,24 x nr. locuri de cazare reproductie;
(ii) nr. boxe de monta = 0,285 x nr. locuri de cazare reproductie;
(iii) nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie = 0,588 x nr. locuri de cazare reproductie;
(iv) nr. locuri in boxe comune in sectorul de tineret = 4,042 x nr. locuri de cazare reproductie;
b) suprafata minima a unei boxe de fatare este de 4,60 mp;
c) suprafata minima a unei boxe de monta este de 1,4 mp;
d) suprafata minima pentru o scroafa/scrofita in boxe comune in sectorul de gestatie este de 2,25 mp;
e) suprafata minima pentru un loc de cazare in boxe comune in sectorul de tineret este de 0,35 mp/cap;
f) costurile pentru spatiile si dotarile necesare pentru cazarea vierilor si a scrofitelor de inlocuire nu sunt luate in considerare la calculul pentru dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie, dar cheltuielile cu acestea sunt eligibile la plata .
(5) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie bunici, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon, este similara cu cea de la alin. (4), dimensiunea fermei de reproductie bunici calculandu-se astfel: la numarul de locuri de cazare scroafe de reproductie detinute de beneficiar se aplica un coeficient de inlocuire anual de 50%, rezultand numarul de scrofite necesare pentru inlocuire anuala. Pentru a produce acest numar se ia in considerare obtinerea a 6 scrofite/an pentru inlocuirea fiecarei scroafe bunica. Astfel se obtine numarul de locuri de cazare necesar, la care se aplica un procent suplimentar de 10%, rezultand capacitatea maxima a fermei de bunici nou-infiintate. Fata de calculul mentionat, pentru infiintarea minimului de 400 de locuri de cazare bunici sunt necesare detinerea a 4.368 de locuri de cazare reproductie.
(6) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie bunici pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon crescute in sistem semideschis este urmatoarea:
a) suprafata de teren imprejmuit minima necesara/loc de cazare scroafa este de 100 mp;
b) suprafata utila minima necesara/loc de cazare scroafa in boxa de fatare este de 5 mp;
c) suprafata utila minima necesara/loc de cazare scroafa in boxe comune este de 2,5 mp;
d) nr. boxe de fatare = 0,3 x nr. locuri de cazare reproductie infiintate;
e) nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie = 0,8 x nr. locuri de cazare reproductie infiintate.
(7) Beneficiarii care infiinteaza ferme de reproductie bunici pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon sunt obligati:
a) sa populeze aceste ferme numai cu animale de rasa pura, inscrise in registrul genealogic al rasei;
b) ca numarul minim de animale cazate sa fie de 20 de capete de scroafe;
c) suprafata de teren sa fie imprejmuita cu gard si dublata de un gard electric inauntrul suprafetei imprejmuite, conform normelor in vigoare.
(8) Categoriile de ferme care se pot infiinta in baza Programului sunt urmatoarele:
a) ferme de reproductie existente, cu capacitate de minimum 400 de locuri de cazare, care isi pot mari capacitatea de reproductie pana la 1.500 de locuri de cazare; marirea capacitatii inseamna extinderea exploatatiei existente;
b) ferme de reproductie care se vor infiinta, cu capacitate de cazare de la minimum 1.200 de locuri reproductie care corespund unui numar de 9.375 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1), pana la maximum 3.000 de locuri reproductie care corespund unui numar de 23.438 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1);
c) ferme de reproductie care se vor infiinta pentru reproductie bunici, cu o capacitate cuprinsa intre 400 si 1.200 de locuri de cazare, care sa nu depaseasca cu mai mult de 10% necesarul anual de scrofite de inlocuire al fermei beneficiare;
d) ferme de reproductie care se vor infiinta pentru reproductie bunici, cu o capacitate de minimum 20 de capete, pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon, crescute in sistem de crestere semideschis.
(9) In cazul fermelor aflate in conservare, ajutorul de stat se acorda pentru:
a) repunerea in functiune a locurilor de cazare reproductie aflate in conservare pe care le detin la momentul solicitarii, respectiv a minimum 400 de locuri, dar nu mai mult de 1.500 de locuri, in cazul desfasurarii activitatii de reproductie. In cazul in care ferma aflata in conservare are un numar de locuri de cazare reproductie de peste 1.500, ajutorul se acorda in limita numarului de 1.500 de locuri de reproductie;
b) repunerea in functiune a locurilor de cazare reproductie aflate in conservare pe care le detin la momentul solicitarii, respectiv intre 1.200 si 3.000 de locuri reproductie care sa corespunda numarului locurilor de cazare porc gras detinute, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1), in cazul activitatilor de reproductie, crestere si ingrasare.

Articolul 6
Solicitantii declara pe propria raspundere ca nu au efectuat dezmembrari/divizari ale exploatatiei incepand cu 1 ianuarie 2017.

Articolul 7
(1) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproductie, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 4.575 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
(2) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproductie, pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 730 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
(3) Valoarea costului unui loc de cazare pentru reproductie in ferme aflate in conservare, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 2.126 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, cu exceptia lit. a).
(4) Valorile maxime prevazute la alin. (1) - (3) au fost calculate si stabilite de catre Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala.
(5) Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de maximum 40% din valoarea costului prevazuta la alin. (1) - (3).
(6) Intensitatea sprijinului poate fi majorata cu cate 20 de puncte procentuale din costul prevazut la alin. (1) - (3), fara a depasi 90 de puncte procentuale, in cazul in care beneficiarii se incadreaza in urmatoarele conditii:
a) sunt tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat in cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare in Program;
b) investitiile se realizeaza in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice;

Afişează Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 195/2018    Sustinerea crescatorilor de suine    Activitate de reproductie    Norme metodologice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.