Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

  Publicat: 31 Jul 2019       2199 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

(4) In cazul in care cu ocazia verificarii in teren se constata imposibilitatea realizarii receptiei de inchidere a Programului, se stabileste un termen de conformare pentru ca beneficiarul sa realizeze actiunile necesare conformarii cu obiectivele investitiei.

Articolul 13
In cazul in care aplicatia informatica prevazuta la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 nu este operationala la data depunerii cererilor de inscriere prevazute la art. 9, verificarea administrativa a cererilor de inscriere in Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie se va realiza de catre functionarii din cadrul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnati prin decizie a directorului executiv, urmand ca toate datele de verificare, respectiv validare sa fie incarcate in sistemul informatic la data cand acesta devine functional.

Articolul 14
(1) Beneficiarul care a realizat investitii prin infiintare de locuri de cazare reproductie in baza prezentelor norme metodologice poate transfera sau vinde investitia inainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia, cu obligatia mentinerii activitatii de reproductie pana la sfarsitul perioadei mentionate si a obtinerii acordului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Pentru obtinerea acordului prevazut la alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa depuna la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti documentele aferente actiunii de transfer/vanzare al/a fermei, insotite de o declaratie pe propria raspundere prin care noul proprietar se angajeaza sa mentina activitatea de reproductie pana la sfarsitul perioadei de 10 ani de la finalizarea investitiei.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost finalizata investitia transferata/vanduta.

Articolul 15
Prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 195/2018, referitoare la fermele de reproductie bunici pentru rase aflate in conservare sau in pericol de abandon, precum si referirile la acestea din prezentele norme metodologice intra in vigoare dupa agrearea acestora de catre Comisia Europeana .

Articolul 16
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Afişează Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 195/2018    Sustinerea crescatorilor de suine    Activitate de reproductie    Norme metodologice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.