Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul din 14.09.2019

Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul din 14.09.2019

  Publicat: 27 Sep 2019       2151 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 781 din 26.09.2019 si aprobata prin Hotararea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania nr. 11/2019.

Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.

Articolul 1
Transferul unui membru al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul se efectueaza la solicitarea acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:
a) in cazul schimbarii locului principal de exercitare a profesiei;
b) in cazul schimbarii domiciliului, respectiv a resedintei, dupa caz.


Articolul 2
(1) Cererea de transfer va avea anexate obligatoriu urmatoarele acte:
a) copie de pe actul de identitate, care se prezinta si in original pentru conformitate;
b) documente justificative, pe baza carora se solicita transferul, in original sau in copie, cu prezentarea originalului pentru conformitate, dupa caz.
(2) Cererea de transfer, insotita de documentele prevazute la alin. (1), se depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este inscris, personal de catre solicitant sau prin imputernicit, cu procura notariala speciala, sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.
(3) Documentele transmise in copie vor purta mentiunea "conform cu originalul", numele in clar si semnatura solicitantului.
(4) Modelul cererii de transfer este prevazut in anexa nr. 1.


Articolul 3
(1) Solutionarea cererii de transfer este de competenta presedintelui colegiului teritorial si se face in conditiile achitarii la zi a obligatiilor profesionale ale acestuia.
(2) In termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de transfer, presedintele colegiului teritorial decide aprobarea sau respingerea motivata a transferului.
(3) Decizia de aprobare a cererii va fi insotita de o nota de transfer, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(4) Inaintea eliberarii notei de transfer, fizioterapeutul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorata catre colegiul teritorial de unde doreste sa se transfere. Cotizatia platita in avans se va vira catre colegiul teritorial unde urmeaza sa se transfere fizioterapeutul, facandu-se mentiune in nota de transfer.
(5) In cazul in care solicitantul detine o functie in organele de conducere la nivel national sau teritorial, aceasta calitate inceteaza de drept odata cu confirmarea transferului, colegiul teritorial de unde se transfera fizioterapeutul urmand a lua masurile statutare si legale ce se impun pentru alegerea unui nou membru in locul ramas vacant.


Articolul 4
(1) Nota de transfer se intocmeste in doua exemplare originale; un exemplar va fi inmanat, sub semnatura, solicitantului, imputernicitului prin procura notariala sau va fi transmis prin curier rapid, cu plata la destinatie. Nota de transfer poate fi insotita, la cererea fizioterapeutului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiei de libera practica.
(2) In situatia in care solicitantul opteaza pentru transmiterea documentelor prin serviciul de curierat rapid, acesta isi asuma eventualele incidente care pot aparea in timpul proceselor de livrare (pierderi, rataciri corespondenta, intarzieri etc.).
(3) Un exemplar al documentului prevazut la alin. (1) se va arhiva in original la dosarul profesional al fizioterapeutului, cu mentiunea datei comunicarii catre solicitant, atasandu-se dovada corespunzatoare.
(4) Nota de transfer este valabila 30 de zile de la data emiterii.
(5) Daca transferul nu este confirmat de colegiul teritorial la care se transfera solicitantul in termenul prevazut la alin. (4), fizioterapeutul va ramane inscris in colegiul teritorial de la care a solicitat emiterea notei de transfer.


Articolul 5
Daca la nivelul colegiului teritorial de unde se transfera fizioterapeutul s-a inregistrat o sesizare impotriva sa ori a fost declansata ancheta disciplinara, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar, se va transmite colegiului teritorial la care fizioterapeutul se transfera.


Articolul 6
(1) Solicitantul va depune la colegiul teritorial unde doreste sa se transfere nota de transfer personal, prin imputernicit, cu procura notariala speciala, sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.
(2) La luarea in evidenta a fizioterapeutului de catre noul colegiu teritorial, i se va emite o noua autorizatie de libera practica, pastrandu-se numarul unic alocat din Registrul unic al fizioterapeutilor, si se va retine cea eliberata anterior.


Articolul 7
Originalul dosarului profesional se va comunica colegiului teritorial unde solicitantul doreste sa se transfere, in termen de cel mult 15 zile de la data confirmarii transferului, colegiul teritorial care a emis nota de transfer pastrand o copie a dosarului profesional, certificata pentru conformitate cu originalul de presedintele colegiului teritorial, in care se va pastra arhivat si al doilea exemplar original al notei de transfer.


Articolul 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura .


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2.

Afişează Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul din 14.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Colegiul Fizioterapeutilor    Hotararea 11/2019    Procedura    Transferul membrilor Colegilor Fizioterapeutilor din Romania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.