Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a sistemelor de incalzire si/sau racire urbana, din 01.10.2019

Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a sistemelor de incalzire si/sau racire urbana, din 01.10.2019

  Publicat: 08 Oct 2019       2384 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 810 din 07.10.2019 si aprobata prin Ordinul ANRE nr. 193/2019

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Articolul 1
Prezenta metodologie stabileste:
a) parametrii utilizati in monitorizarea SPAET si a sistemelor de incalzire si/sau racire urbana;
b) obligatiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice in ceea ce priveste raportarea datelor de monitorizare;
c) analizele si rapoartele realizate de ANRE in baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.

Articolul 2
Metodologia creeaza cadrul procedural al activitatii de monitorizare a SPAET si a sistemelor de incalzire si/sau racire urbana si se aplica de catre ANRE, precum si de catre operatorii economici titulari ai unei licente:
a) de producere energie termica;
b) de transport, distributie si furnizare energie termica;
c) de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
d) pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii si abrevieri

Articolul 3
In prezenta metodologie sunt utilizate urmatoarele abrevieri:
- ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
- CET - centrala electrica/centrale electrice de termoficare (cogenerare);
- CT - centrala termica/centrale termice (producere separata);
- DHC - incalzire si/sau racire urbana (District Heating and Cooling), conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;
- INS - Institutul National de Statistica;
- SACET - sistem/sisteme de alimentare centralizata cu energie termica, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare;
- SPAET - serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
- UAT - unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).

Articolul 4
(1) Termenii folositi in prezenta metodologie au semnificatiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In intelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii:
- capacitate termica neta - cantitatea de energie termica orara maxima care poate fi produsa de o unitate/centrala pentru a fi livrata la consumatori, altii decat detinatorul/operatorul unitatii/centralei respective;
- capacitate de racire neta - cantitatea de energie termica orara maxima care poate fi extrasa de o unitate/centrala din retele pentru a livra necesarul de racire (frig) la consumatori, altii decat detinatorul/operatorul unitatii/centralei respective;
- date de monitorizare - datele si informatiile aferente SPAET si sistemelor DHC, completate si transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice si cerintelor prezentei metodologii;
- Directiva privind eficienta energetica - Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;
- modul termic - ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizeaza adaptarea parametrilor agentului termic la necesitatile consumului unui utilizator, amplasate in imediata apropiere a locului de consum;
- operator SACET - operator economic titular al unei licente de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat sau al unei licente de transport, distributie si furnizare energie termica;
- producator independent - operator economic titular al unei licente de producere energie termica sau al unei licente pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare, care detine/opereaza una sau mai multe CT/CET si, dupa caz, retele termice de transport care nu apartin SACET, dar prin care se realizeaza alimentarea centralizata a cel putin doi consumatori de energie termica diferiti (altii decat operatorul respectiv) si/sau a unui SACET;
- punct termic/statie termica - ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitatile consumului unuia sau mai multor utilizatori;
- raportor - operator economic din sectorul energiei termice care are obligatia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii (operator SACET sau producator independent);
- retea termica de transport - ansamblul de instalatii si trasee/circuite de conducte interconectate prin care circula un agent termic (abur, apa fierbinte) livrat centralizat din aceeasi sursa/aceleasi surse (CET/CT), la acelasi nivel al parametrilor de presiune si temperatura;
- retea termica de distributie - ansamblul de instalatii si trasee/circuite de conducte de incalzire si/sau apa calda de consum prin care circula un agent termic livrat centralizat din puncte/statii termice alimentate din aceeasi sursa (CET/CT sau retea termica de transport);
- sistem DHC - ansamblul instalatiilor de alimentare centralizata cu energie termica sub forma de abur, apa fierbinte, apa calda sau lichide racite, indiferent de forma de proprietate a acestora (publica sau privata), de la una sau mai multe surse centrale de producere, dupa caz, printr-o retea termica de transport si/sau distributie, a unor cladiri sau amplasamente detinute de cel putin doi consumatori de energie termica diferiti (altii decat detinatorii/operatorii instalatiilor respective), in scop de incalzire, preparare apa calda de consum si/sau racire destinata spatiilor, instalatiilor sau proceselor tehnologice;
- unitate de productie (unitate) - un singur ansamblu de masini si instalatii destinat sa transforme energia de alta forma in energie termica sau in energie electrica si termica;
- centrala electrica de termoficare - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice in cogenerare;
- centrala termica - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea separata a energiei termice.

SECTIUNEA a 3-a
Obiective si principii de monitorizare

Articolul 5
(1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmareste realizarea urmatoarelor obiective:
a) analizarea evolutiei SACET la nivel local, regional si national;
b) evaluarea rezultatelor obtinute de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a modului de indeplinire a obligatiilor/atributiilor specifice;
c) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
d) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

Afişează Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a sistemelor de incalzire si/sau racire urbana, din 01.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    Ordinul 193/2019    Metodologie    Alimentare cu energie termica    Incalzire urbana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Motivarea superficiala sau incompleta constituie o incalcare grava a dreptului partii la un proces echitabil
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016Articole Juridice

Model Contract executie lucrari
Sursa: EuroAvocatura.ro