Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 166/2019 - modificari si completari privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Legea nr. 166/2019 - modificari si completari privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

  Publicat: 08 Oct 2019       2103 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 166/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 811 din 07.10.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 litera f), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11. seria si numarul atestatului de producator;".


2. La articolul 14, alineatul (3), partea introductiva si litera b) ale alineatului (4) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Producatorii agricoli au obligatia afisarii la locul de vanzare a etichetei de produs, pusa la dispozitie de administratorii pietelor, care contine informatiile prevazute la art. 2 lit. f). Administratorii pietelor au obligatia de a informa organele competente pentru verificarea activitatii de comercializare cu produse agricole despre neafisarea la locul de vanzare, de catre producatorii agricoli, a etichetei de produs.
(4) Producatorii agricoli au obligatia sa detina la locul de vanzare urmatoarele documente:
. . . . . . . . . .
b) copie dupa certificatul de inregistrare la registrul comertului in cazul producatorilor agricoli persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.
(5) Supravegherea afisarii documentelor prevazute la alin. (3) si verificarea detinerii documentelor prevazute la alin. (4) de catre producatorii agricoli este in sarcina administratorului pietei."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 166/2019 - modificari si completari privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 166/2019    Legea 145/2014    Sectorul Agricol    Reglementarea pietei    Atestat de producator    Eticheta de produs

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.