Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

  Publicat: 10 Oct 2019       1948 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Pana la data de 1 ianuarie 2021 conducatorii institutiilor publice vor dispune inceperea expertizarii tehnice, realizata de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si a fundamentarii masurilor de interventie, asupra constructiilor cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant in care se desfasoara activitati didactice care se afla in patrimoniul institutiilor publice respective si care au fost construite inainte de anul 1978. In cazul existentei unor astfel de expertize, numai cladirile expertizate dupa data de 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare. Expertizele tehnice in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si a fundamentarii masurilor de interventie vor fi finalizate pana la data de 1 iunie 2024.
(22) Sursa de finantare este asigurata de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale."
2. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21) de catre conducatorii institutiilor publice care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant care au fost construite inainte de 1978;
j) neinceperea sau impiedicarea in timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 alin. (21) de catre conducatorii institutiilor publice care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant care au fost construite inainte de anul 1978."
3. La articolul 24 alineatul (2), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) nerespectarea prevederilor lit. i), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor lit. j), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei."
4. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucuresti, in cazul proprietarilor sau administratorilor, si de catre prefect, in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor, precum si in cazul conducatorilor celorlalte institutii publice, altele decat primariile, si care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 170/2019    OG 20/1994    Risc seismic    Constructii existente

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.