Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       3316 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Expresie care desemneaza preluarea in activ a unor valori sau cheltuieli, ca urmare a capitalizarii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Restrictii impuse partilor la un acord (inclusiv la un acord privind efectuarea unei concentrari), care nu fac obiectul principal al unui astfel de acord, dar sunt legate direct si sunt necesare realizarii obiectivului prevazut.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.

(4) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si orice factor implicat din sistemul feroviar prevazut la alin. (3) care identifica un risc la adresa sigurantei, generat de defectiuni, de neconformitati de fabricatie sau de functionarea defectuoasa a echipamentelor tehnice, inclusiv a subsistemelor structurale sau este informat cu privire la un astfel de risc, in limitele competentelor care le revin:

a) iau toate masurile corective necesare pentru abordarea riscului la adresa sigurantei pe care l-au identificat;

b) raporteaza riscurile respective catre partile relevante implicate, pentru a le permite acestora sa ia orice masuri corective suplimentare care sunt necesare in vederea asigurarii permanente a performantei in materie de siguranta a sistemului feroviar.

(5) In cazul in care operatorii de transport feroviar fac schimb de vehicule, toti factorii implicati din sistemul feroviar schimba intre ei toate informatiile relevante pentru exploatarea in conditii de siguranta, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii privind statutul si istoricul vehiculului in cauza, elementele dosarelor de intretinere in scopul asigurarii trasabilitatii, trasabilitatea operatiunilor de incarcare si avizele de incarcare .

ARTICOLUL 5 Indicatori de siguranta comuni

(1) Pentru a facilita evaluarea atingerii O.S.C. si pentru a permite monitorizarea dezvoltarii generale a sigurantei feroviare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor colecteaza informatii privind indicatorii de siguranta comuni, denumiti in continuare I.S.C., prin raportul anual al Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane prevazut la art. 19.

(2) I.S.C. sunt prevazuti in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 6 Metode de siguranta comune

(1) M.S.C. descriu modul in care nivelurile de siguranta, atingerea obiectivelor de siguranta, precum si conformitatea cu alte cerinte de siguranta sunt evaluate, inclusiv, dupa caz, prin intermediul unui organism independent de evaluare, prin elaborarea si definirea urmatoarelor elemente:

a) evaluarea riscului si metodele de evaluare;

b) metodele de evaluare a conformitatii cu certificatele unice de siguranta si autorizatiile de siguranta;

c) metodele de supraveghere ce trebuie aplicate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si metodele de monitorizare ce trebuie aplicate de operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si entitatile responsabile cu intretinerea;

d) metodele de evaluare a nivelului de siguranta si a performantei in materie de siguranta a operatorilor de transport feroviar la nivel national si la nivelul Uniunii Europene;

e) metodele de evaluare a realizarii obiectivelor de siguranta la nivel national si la nivelul Uniunii Europene;

f) orice alte metode care acopera un proces al sistemului de management al sigurantei si care trebuie armonizate la nivelul Uniunii Europene.

(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana colaboreaza cu Agentia pentru a sprijini elaborarea, adoptarea si revizuirea M.S.C., tinandu-se cont de experienta dobandita prin aplicarea lor si de dezvoltarea globala a sigurantei feroviare, in vederea mentinerii sigurantei si, in masura posibilului, a imbunatatirii permanente a acesteia.

(3) Utilizatorii si orice parte interesata, inclusiv partenerii sociali, dupa caz, pot transmite opiniile lor Agentiei pentru a fi luate in considerare la elaborarea, adoptarea si revizuirea M.S.C.

(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor aproba prin ordin al ministrului sau propune spre aprobare, dupa caz, fara intarziere, orice modificari necesare ale normelor nationale, in conditiile legii, tinand seama de adoptarea M.S.C. si de modificarile aduse acestora.

ARTICOLUL 7 Obiective de siguranta comune

(1) O.S.C. stabilesc nivelurile minime de siguranta care trebuie atinse de sistem ca intreg si, acolo unde este posibil, de diferite parti ale sistemului feroviar in fiecare stat membru si in Spatiul Economic European. O.S.C. pot fi exprimate in criterii de acceptare a riscului sau in niveluri de siguranta vizate si iau in considerare, in special:

a) riscurile individuale referitoare la calatori, personal, inclusiv angajatii sau contractantii, utilizatorii trecerilor la nivel si altii si, fara sa aduca atingere normelor nationale si internationale existente de raspundere civila, riscurile individuale legate de intrusi;

b) riscurile societale, apartinand societatii, grupurilor sociale.

(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor aproba prin ordin al ministrului sau propune spre aprobare, dupa caz, toate modificarile necesare la normele nationale, pentru a atinge cel putin O.S.C. si orice O.S.C. revizuite, in conformitate cu calendarul de punere in aplicare anexat acestora. Aceste modificari sunt luate in considerare in planurile anuale privind siguranta prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f). Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor notifica aceste norme Comisiei Europene, in conformitate cu art. 8.

ARTICOLUL 8 Norme nationale in domeniul sigurantei

(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate adopta sau propune, dupa caz, noi norme nationale in temeiul prezentei ordonante de urgenta in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand normele privind metodele de siguranta existente nu sunt acoperite de M.S.C.;

b) atunci cand normele de exploatare a retelei feroviare nu sunt inca reglementate de S.T.I.;

c) ca masura preventiva de urgenta, in special dupa producerea unui accident sau a unui incident;

d) atunci cand o norma deja notificata trebuie sa fie revizuita;

e) atunci cand normele referitoare la cerintele pentru personalul care executa atributii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, inclusiv criteriile de selectie, aptitudinea fizica si psihica si formarea profesionala nu sunt inca reglementate de S.T.I. sau de Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania, cu modificarile ulterioare.

(2) Inainte de introducerea preconizata a unei noi norme nationale in sistemul juridic national, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, transmite proiectul de norma nationala Agentiei si Comisiei Europene pentru examinare in timp util si in termenele prevazute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/796, motivand introducerea acesteia, prin intermediul sistemului informatic corespunzator, in conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) 2016/796. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se asigura ca proiectul de norma este suficient de avansat pentru a permite Agentiei sa isi desfasoare examinarea in conformitate cu art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/796.

(3) In cazul in care, in termen de doua luni de la primirea proiectului de norma nationala sau in termenul extins convenit in conformitate cu art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/796, Agentia nu informeaza Comisia Europeana si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor cu privire la evaluarea sa, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate propune sau adopta, dupa caz, norma.

(4) In cazul masurilor preventive de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate adopta si aplica imediat o noua norma nationala. Aceasta norma este notificata in conformitate cu art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/796 si este supusa evaluarii Agentiei, in conformitate cu art. 26 alin. (1), (2) si (5) din Regulamentul (UE) 2016/796.

(5) In situatia unei evaluari negative a Agentiei, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor adopta sau propune spre aprobare modificarea sau abrogarea normei nationale in termen de doua luni de la primirea avizului Agentiei.

(6) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor notifica Agentiei si Comisiei Europene normele nationale adoptate, utilizand sistemul informatic corespunzator in conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) 2016/796. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se asigura ca normele nationale existente sunt usor accesibile, sunt publice si sunt formulate cu o terminologie accesibila tuturor partilor. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor furnizeaza informatii suplimentare cu privire la normele nationale, la solicitarea Agentiei sau Comisiei Europene.

(7) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate decide sa nu notifice normele si restrictiile strict locale. In astfel de cazuri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor inscrie aceste norme si restrictii in registrul de infrastructura prevazut la art. 49 din Directiva (UE) 2016/797 sau indica, in documentul de referinta al retelei prevazut la art. 27 din Legea nr. 202/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul in care sunt publicate aceste norme si restrictii .

(8) Normele nationale notificate in conformitate cu prevederile alin. (1) - (7) nu sunt supuse procedurii de notificare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 9 Sisteme de management al sigurantei

(1) Administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar isi stabilesc propriile sisteme de management al sigurantei, conform Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranta privind cerintele sistemului de management al sigurantei, in temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului, si de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 si (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei, pentru a se asigura ca sistemul feroviar poate atinge cel putin O.S.C., ca este in conformitate cu cerintele de siguranta descrise in S.T.I., precum si ca sunt aplicate partile relevante din M.S.C. si din normele nationale notificate in conformitate cu art. 8.

(2) Sistemul de management al sigurantei trebuie sa fie documentat in toate partile relevante si descrie in special repartizarea responsabilitatilor in cadrul organizatiei administratorului de infrastructura sau a operatorului de transport feroviar. Acesta indica modul in care este asigurat controlul de catre conducere la diferite niveluri, modul in care sunt implicati personalul si reprezentantii acestuia la toate nivelurile si modul in care este asigurata imbunatatirea continua a sistemului de management al sigurantei. Trebuie sa existe un angajament clar de a aplica in mod consecvent cunostinte si metode privind factorii umani. Prin intermediul sistemului de management al sigurantei, administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar promoveaza o cultura a increderii si invatarii reciproce, in care personalul este incurajat sa contribuie la dezvoltarea sigurantei, in timp ce este asigurata confidentialitatea.

(3) Sistemul de management al sigurantei cuprinde urmatoarele elemente de baza:

a) o politica de siguranta aprobata de conducerea organizatiei si comunicata intregului personal;

b) obiective calitative si cantitative ale organizatiei pentru mentinerea si ameliorarea sigurantei, precum si planuri si proceduri pentru atingerea acestor obiective;

c) proceduri pentru atingerea standardelor tehnice si operationale existente, noi si modificate, ori a altor conditii prescriptive stabilite in S.T.I., in normele nationale prevazute la art. 8 si in anexa nr. 2, in alte norme relevante sau in decizii ale autoritatilor nationale;

d) proceduri pentru asigurarea conformitatii cu standardele si alte conditii prescriptive pe durata intregului ciclu de viata al echipamentelor si operatiunilor;

e) proceduri si metode pentru identificarea riscurilor, pentru efectuarea evaluarii riscurilor si pentru punerea in aplicare a masurilor de control al riscurilor, ori de cate ori o schimbare a conditiilor de exploatare sau introducerea unui material nou genereaza noi riscuri pentru infrastructura sau pentru interfata om-masina-mod de organizare;

f) asigurarea unor programe pentru formarea personalului si a unor sisteme pentru a asigura mentinerea competentei personalului si indeplinirea corespunzatoare a atributiilor, inclusiv masuri care vizeaza aptitudinea fizica si psihica;

g) masuri pentru asigurarea unor informatii suficiente in cadrul organizatiei si, atunci cand este cazul, intre organizatii ale sistemului feroviar;

h) proceduri si formulare pentru documentarea informatiilor de siguranta si desemnarea procedurii pentru controlul configurarii informatiilor de siguranta vitale;

i) proceduri pentru asigurarea raportarii, investigarii si analizarii accidentelor, incidentelor, incidentelor evitate la limita si a altor evenimente periculoase, precum si pentru luarea masurilor preventive necesare;





Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.