Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       4312 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Actiune a unei terte parti prin care se dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, respectiv un model corespunzator identificat, un prototip sau rezultatul final al unui proces tehnologic este in conformitate cu un anumit standard sau
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

a) procesele de acreditare si de recunoastere a proceselor de certificare se bazeaza pe criterii de independenta, competenta si impartialitate;

b) sistemul de certificare furnizeaza dovezi ca o entitate responsabila cu intretinerea a instituit sistemul de intretinere menit sa asigure starea de functionare in conditii de siguranta a oricarui vehicul de a carui intretinere raspunde;

c) certificarea entitatii responsabile cu intretinerea se bazeaza pe o evaluare a capacitatii entitatii responsabile cu intretinerea de a indeplini cerintele relevante, precum si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 si de a le aplica in mod continuu. Certificarea include un sistem de supraveghere pentru a asigura indeplinirea in continuare a cerintelor respective si a criteriilor de evaluare dupa emiterea certificatului de entitate responsabila cu intretinerea;

d) certificarea atelierelor de intretinere se bazeaza pe conformitatea cu cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3, aplicate functiilor corespunzatoare si activitatilor care urmeaza sa fie certificate.

(8) In cazul altor vehicule inscrise in Registrul national al vehiculelor, certificarea entitatilor responsabile cu intretinerea acestora se efectueaza pe principiile prevazute in Regulamentul (UE) 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, urmand ca, dupa adoptarea de catre Comisia Europeana a actelor de punere in aplicare in temeiul art. 14 alin. (8) lit. b) din Directiva (UE) 2016/798, certificarea sa fie efectuata pe principiile stabilite in acestea.

(9) In cazul in care entitatea responsabila cu intretinerea este un administrator de infrastructura sau un operator de transport feroviar, respectarea conditiilor prevazute la alin. (7) se verifica de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu procedurile prevazute la art. 10 sau 12 si poate fi confirmata in autorizatia sau certificatul unic de siguranta eliberat in conformitate cu respectivele proceduri.

(10) Certificatele eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu alin. (7) si certificatele eliberate in alte state membre sunt valabile pe teritoriul Spatiului Economic European.

(11) Sistemul de certificare aplicabil vagoanelor de marfa, adoptat prin Regulamentul (UE) nr. 445/2011, continua sa se aplice pana la adoptarea de catre Comisia Europeana a unui act de punere in aplicare pentru acest tip de certificare .

ARTICOLUL 15 Derogari de la sistemul de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea

(1) Prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor se pot stabili masuri alternative in vederea indeplinirii obligatiilor de a identifica entitatea responsabila cu intretinerea cu privire la sistemul de intretinere prevazut la art. 14, in urmatoarele cazuri:

a) vehicule inregistrate intr-o tara terta si intretinute in conformitate cu legislatia tarii respective;

b) vehicule care sunt folosite in retele sau pe linii de cale ferata cu ecartament diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene si pentru care indeplinirea cerintelor prevazute la art. 14 alin. (2) este asigurata prin acorduri internationale cu tari terte;

c) vagoane de marfa si vagoane de calatori care sunt utilizate in comun cu tari terte, al caror ecartament este diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene;

d) vehicule utilizate pe retelele mentionate la art. 2 alin. (3) si echipamentul militar si de transport special care necesita un permis ad-hoc de la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ce trebuie emis inainte de utilizare. In acest caz se acorda derogari pentru perioade de cel mult cinci ani.

(2) Masurile alternative prevazute la alin. (1) se pun in aplicare prin derogari care se acorda de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sau de Agentie, dupa caz, la:

a) inregistrarea vehiculelor conform art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 in ceea ce priveste identificarea entitatii responsabile cu intretinerea;

b) eliberarea certificatelor unice de siguranta si a autorizatiilor de siguranta catre operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura, in ceea ce priveste identificarea sau certificarea entitatii responsabile cu intretinerea.

(3) Derogarile acordate in conformitate cu alin. (2) se identifica si se motiveaza in raportul anual privind siguranta prevazut la art. 19.

CAPITOLUL IV

Autoritatea nationala de siguranta

ARTICOLUL 16 Atributii

(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este organismul independent din punct de vedere functional si decizional din cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste atributiile autoritatii de siguranta, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta . Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este independenta, in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructura, solicitant sau entitate contractanta si de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice.

(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

a) autorizarea punerii in functiune a subsistemelor de control- comanda si semnalizare terestre, energie si infrastructura, care constituie sistemul feroviar, in conformitate cu art. 18 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/797;

b) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de introducere pe piata a vehiculelor, in conformitate cu art. 21 alin. (8) din Directiva (UE) 2016/797;

c) sprijinirea Agentiei in eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de introducere pe piata a vehiculelor, in conformitate cu art. 21 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/797, si a autorizatiilor de tip ale vehiculelor, in conformitate cu art. 24 din Directiva (UE) 2016/797;

d) supravegherea pe teritoriul Romaniei a conformitatii elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerintele esentiale, in conformitate cu art. 8 din Directiva (UE) 2016/797;

e) asigurarea faptului ca fiecarui vehicul i s-a atribuit un numar european de vehicul, in conformitate cu art. 46 din Directiva (UE) 2016/797, fara a aduce atingere art. 47 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/797;

f) sprijinirea Agentiei in eliberarea, reinnoirea, modificarea sau revocarea certificatelor unice de siguranta acordate de aceasta in conformitate cu art. 10 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/798;

g) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea certificatelor unice de siguranta acordate in conformitate cu art. 10;

h) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de siguranta acordate in conformitate cu art. 12;

i) monitorizarea, promovarea si, daca este cazul, aplicarea si actualizarea cadrului de reglementare in domeniul sigurantei, inclusiv sistemul de norme nationale;

j) supravegherea operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura, in conformitate cu art. 17;

k) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea permiselor de mecanici de locomotiva, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile ulterioare;

l) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea certificatelor acordate entitatilor responsabile cu intretinerea, in conformitate cu legislatia nationala.

(3) Atributiile prevazute la alin. (2) nu pot fi transferate sau subcontractate catre administratorul de infrastructura, unui operator de transport feroviar sau unei entitati contractante.

(4) Conducerea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana sunt urmatoarele:

a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;

b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;

c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.

ARTICOLUL 17 Supraveghere

(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana supravegheaza respectarea continua a obligatiei legale impuse operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura de a utiliza un sistem de management al sigurantei, astfel cum este prevazut la art. 9.

(2) In acest scop, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana aplica principiile enuntate in M.S.C. relevante pentru supraveghere prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), asigurand faptul ca activitatile de supraveghere includ, in special, verificarea aplicarii de catre operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura a:

a) sistemului de management al sigurantei, pentru a-i monitoriza eficacitatea;

b) elementelor individuale sau partiale ale sistemului de management al sigurantei, inclusiv activitatile operationale, furnizarea intretinerii si a materialelor si utilizarea contractantilor, pentru a monitoriza eficacitatea acestora;

c) M.S.C. relevante prevazute la art. 6. Activitatile de supraveghere aferente prezentei litere se aplica si entitatilor responsabile cu intretinerea, atunci cand este cazul .

(3) Operatorii de transport feroviar notifica Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu cel putin doua luni inainte de inceperea oricarei noi operatiuni de transport feroviar, pentru a-i permite acesteia sa isi planifice activitatile de supraveghere . De asemenea, operatorii de transport feroviar prezinta o defalcare a categoriilor de personal si a tipurilor de vehicule.

(4) Detinatorul unui certificat unic de siguranta notifica imediat Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu privire la orice modificare majora a informatiilor prevazute la alin. (2).

(5) Monitorizarea respectarii normelor aplicabile privind timpul de lucru, de conducere si de odihna pentru mecanicii de locomotiva este asigurata de catre o autoritate competenta desemnata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Autoritatea competenta desemnata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor coopereaza cu Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu scopul de a permite acesteia sa isi indeplineasca rolul de supraveghere a sigurantei feroviare.

(6) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana constata ca detinatorul unui certificat unic de siguranta eliberat de Agentie in conformitate cu art. 10 alin. (5) - (7) din Directiva (UE) 2016/798 nu mai indeplineste conditiile de certificare, aceasta solicita Agentiei restrictionarea sau revocarea certificatului respectiv.

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.