Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA 350/2001, Actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

LEGEA 350/2001, Actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

  Publicat: 29 Dec 2019       13278 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_urbanism_2010.pdf
LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul 58

Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura organizarea si desfasurarea procesului de participare a populatiei in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Articolul 59

Informarea populatiei este activitatea prin care se fac publice:

a) obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor;

b) intentiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale privind elaborarea unor documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si scopul pentru care acestea sunt elaborate;

c) continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism care urmeaza sa fie supuse aprobarii, conform legii.

Articolul 60

Consultarea populatiei este procesul prin care aceasta isi exprima optiunile si opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor, precum si cele cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in cadrul procesului de elaborare si aprobare a acestora, si se realizeaza prin publicarea procedurii de desfasurare a consultarii si desfasurarea anchetei publice.

Articolul 61

Informarea si consultarea populatiei se desfasoara diferentiat, in functie de amploarea si de importanta documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

SECTIUNEA 7: Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate

Articolul 62

(1) Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii.

(2) Compartimentele de specialitate vor urmari corelarea realizarii programelor de dezvoltare cu prevederile documentatiilor aprobate.

CAPITOLUL V: Sanctiuni

Articolul 63

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala, disciplinara, administrativa sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Articolul 64

Faptele de incalcare a prezentei legi se constata de organele de control al activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism ale consiliilor judetene si locale, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii.

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Articolul 65

(1) In absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente nu se pot realiza investitii in constructii, lucrari tehnico-edilitare, precum si orice alte investitii urbane.

(2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism modificate fara respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea si aprobarea acestora sunt nule.

Articolul 66

Unitatile administrativ-teritoriale de baza, care la data intrarii in vigoare a prezentei legi dispun de planuri urbanistice generale preliminare, au obligatia ca in termen de 12 luni sa le finalizeze si sa le aprobe ca documentatii de urbanism definitive.

Articolul 67

Dispozitiile referitoare la categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, competentele de avizare si de aprobare a acestora, cuprinse in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.

Articolul 68

Documente Atasate
Anexe_urbanism_2010.pdf

Afişează LEGEA 350/2001, Actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 350/2001    Legea 350/2001 actualizata    Legea urbanismului actualizata    Legea urbanismului actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012

Anularea unei autorizatii de construire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 317 din 31.01.2012

Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii
Pronuntaţă de: Sentinta nr. 89 din 20 mai 2005 a Tribunalului Olt Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ

Anulare autorizatie de constructie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1045 din data 12.05.2011Articole Juridice

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro