Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8817 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Articolul 4 - Entitati care pot administra fonduri

(1) Pot administra fonduri:

a) societatile de pensii constituite in baza prezentei legi;

b) societatile de pensii, societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare de viata care sunt autorizate sa administreze fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat;

c) societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare de viata, autorizate in conditiile prezentei legi de catre A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor.

(2) Entitatile prevazute la alin. (1) pot furniza, optional, pensii ocupationale.

(3) Poate fi administrator, in sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

(4) Administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de fonduri de pensii ocupationale intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre A.S.F.

(5) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri .

Articolul 5 - Procedura de autorizare a administratorilor

(1) Administratorii prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru a administra fonduri, transmit urmatoarele documente:

a) hotararea adunarii generale a actionarilor privind activitatea de administrare a fondurilor;

b) dovada indeplinirii cerintelor de capital social;

c) hotararea adunarii generale a actionarilor privind alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;

d) actul constitutiv actualizat;

e) proiectul prospectului;

f) proiectul contractului de societate si al actului individual de aderare;

g) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare si al contractului de audit financiar pentru fiecare fond;

h) planul de afaceri pe 3 ani.

(2) A.S.F. analizeaza documentele si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, procedeaza la autorizarea administrarii/respingerea autorizarii de administrare, prin decizie scrisa si motivata.

Articolul 6 - Documente pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii

(1) Societatile de pensii nou-infiintate trebuie autorizate de catre A.S.F. pentru constituire si administrare.

(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societati pe actiuni, iar persoanele care intentioneaza sa infiinteze o societate de pensii depun la A.S.F. cererea pentru autorizarea de constituire.

(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii este insotita de urmatoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora;

c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor;

d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei;

e) documente din care sa reiasa soliditatea financiara a fondatorilor;

f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru structura de conducere, din care sa rezulte daca detin, individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate, cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;

g) documente privind adecvarea candidatilor pentru structura de conducere, din care sa reiasa ca acestia indeplinesc cerintele A.S.F. referitoare la competenta si experienta profesionala, integritate si buna reputatie, guvernanta;

h) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in termenul de valabilitate legal, ale candidatilor pentru structura de conducere sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care acestia au stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;

i) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii;

j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;

k) dovada platii taxei privind cererea de autorizare de constituire.

Articolul 7 - Analizarea cererii pentru autorizarea de constituire

(1) A.S.F. analizeaza cererea pentru autorizarea de constituire si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia si a documentatiei prevazute la art. 6 alin. (3), procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(2) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire.

Articolul 8 - Aprobarea cererii pentru autorizarea de constituire

A.S.F. aproba cererea pentru autorizarea de constituire, pe baza urmatoarelor criterii:

a) onorabilitatea fondatorilor, respectiv buna reputatie si integritate a acestora;

b) competenta si onorabilitatea candidatilor din structura de conducere;

c) soliditatea si stabilitatea financiara a fondatorilor;

d) capacitatea fondatorilor de a respecta si de a se conforma permanent cerintelor prudentiale;

e) inexistenta unor motive rezonabile de a suspecta ca o operatiune de spalare de bani ori de finantare a terorismului, in sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a avut loc sau se incearca a se comite de catre fondatori sau de catre candidati pentru structura de conducere;

f) fondatorii si candidatii pentru structura de conducere nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice;

g) denumirea societatii de pensii nu este de natura sa induca in eroare participantii, viitorii participanti sau alte persoane;

h) natura provenientei fondurilor care vor fi utilizate de catre actionari ca participatie la capitalul social al administratorului.

Articolul 9 - Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire

(1) A.S.F. respinge cererea pentru autorizarea de constituire in urmatoarele situatii:

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.