Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8822 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

a) documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) neindeplinirea uneia dintre conditiile de autorizare prevazute in reglementarile A.S.F.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica fondatorilor in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

Articolul 10 - Inregistrarea societatii de pensii la registrul comertului

(1) Fondatorii inregistreaza societatea la Oficiul National al Registrului Comertului, in conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1), din motive imputabile entitatii, duce la pierderea valabilitatii deciziei de autorizare de constituire.

(3) Obtinerea deciziei de autorizare de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizarii de administrare.

Articolul 11 - Obtinerea autorizarii de administrare

(1) Entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c) trebuie sa obtina autorizare de administrare a fondurilor de la A.S.F.

(2) In vederea obtinerii autorizarii de administrare, entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c) depun la A.S.F. o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare la registrul comertului, in copie;

b) certificat constatator in termenul de valabilitate, in original;

c) actul constitutiv;

d) dovada varsarii integrale sau a reintregirii/majorarii, dupa caz, sub forma baneasca a capitalului social, in copie;

e) proiectul de contract de societate si al actului individual de aderare;

f) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare, al contractului de custodie si al contractului de audit financiar al fondului;

g) planul de activitate intocmit pentru o perioada de minimum 3 ani;

h) proiectul prospectului;

i) notificarea cu privire la persoanele care asigura auditul intern si functia actuariala;

j) documente privind adecvarea persoanelor propuse pentru functii-cheie autorizate;

k) dovada platii taxei de autorizare de administrare si de autorizare a fiecarui membru propus pentru structura de conducere, respectiv a fiecarei persoane propuse pentru o functie-cheie autorizata.

(3) Entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) depun la A.S.F., suplimentar fata de documentele prevazute la alin. (2), documentele in vederea indeplinirii cerintelor de adecvare a persoanelor propuse pentru structura de conducere .

(4) A.S.F. poate solicita entitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c), in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.

(5) A.S.F. analizeaza cererea pentru autorizarea de administrare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia si a documentatiei prevazute la alin. (2) - (4), dupa caz, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(6) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (5), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

(7) Decizia de autorizare sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

(8) Deciziile de respingere prevazute la alin. (7) si la art. 9 alin. (2) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 12 - Decizia de retragere a autorizarii de administrare

(1) A.S.F. poate retrage, prin decizie, scrisa si motivata, autorizarea de administrare a administratorului in una dintre urmatoarele situatii:

a) administratorul nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizat, in termen de 2 ani de la primirea autorizatiei sau nu si-a exercitat mai mult de 2 ani activitatea de administrare;

b) actionarii au decis lichidarea sau divizarea administratorului;

c) actionarii au decis fuziunea administratorului absorbit;

d) administratorul se afla in incapacitate de plata;

e) administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare;

f) administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

g) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice.

(2) Decizia de retragere a autorizarii de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contestatia adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, decizia prevazuta la alin. (2).

(4) In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, A.S.F. publica anuntul privind retragerea autorizarii de administrare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina de internet a A.S.F.

Articolul 13 - Modificarea documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare

A.S.F. analizeaza modificarile documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare si aproba sau respinge prin decizie modificarile solicitate.

Articolul 14 - Obligatia administratorului de a pastra pe intreaga durata de functionare conditiile avute in vedere la autorizarea de catre A.S.F.

Administratorul are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare conditiile avute in vedere la autorizarea de catre A.S.F.

Articolul 15 - Emiterea de reglementari privind autorizarea administratorilor

A.S.F. emite reglementari privind:

a) autorizarea administratorilor;

b) modificarea documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare;

c) retragerea autorizarii de administrare a administratorului si incetarea activitatii acestuia;

d) taxele de autorizare, avizare si functionare.

SECTIUNEA a 2-a

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.