Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8818 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
(Net assets) Diferenta dintre activele si datoriile totale ale unei companii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Cerinte privind organizarea

Articolul 16 - Capitalul social minim al administratorului

(1) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupationale, capitalul social minim necesar este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.

(2) Administratorul are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare nivelul de capital social prevazut la alin. (1).

(3) Capitalul social minim al administratorului societate de pensii este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

(4) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupationale, capitalul social al administratorului care este o entitate dintre cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c) se completeaza, daca este cazul, pana la a fi cel putin egal cu suma capitalurilor minime prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, pentru activitatile desfasurate.

(5) Varsarea capitalului social se realizeaza prin subscriere si varsare integrala, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

(6) Capitalul social prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro active nete ale fondurilor de pensii ocupationale, aflate in administrare.

Articolul 17 - Actiunile administratorului

(1) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot constitui garantii sau sa fie utilizate pentru acordarea de credite si nu pot fi executate silit, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se constituie garantiile, se acorda creditele sau a actelor de executare silita.

(2) Administratorii nu pot emite actiuni preferentiale.

(3) Actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

(4) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de imprumuturi;

b) garantarea de imprumuturi sau credite pentru terti.

Articolul 18 - Dobandirea si provenienta capitalului

(1) Administratorul sau o persoana afiliata acestuia poate achizitiona actiuni ale altui administrator, numai cu aprobarea prealabila a A.S.F. si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului.

(2) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.

Articolul 19 - Fuziunea sau divizarea administratorului

(1) Operatiunile de fuziune sau divizare a administratorului sunt supuse autorizarii prealabile a A.S.F.

(2) Administratorii rezultati in urma operatiunilor de fuziune sau divizare prevazute la alin. (1) au obligatia sa respecte conditiile de autorizare, limita minima a capitalului social, cerintele prudentiale si regulile de conduita stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile A.S.F., pe toata durata desfasurarii activitatii.

(3) Fuziunea administratorilor poate genera in paralel fuziunea fondurilor aflate in administrare.

(4) Autoritatea poate respinge motivat solicitarea de fuziune sau divizare atunci cand nu este in interesul participantilor, precum si in orice alte situatii prevazute prin reglementarile A.S.F.

Articolul 20 - Actionariatul administratorului

(1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator.

(2) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil.

(3) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca conditiile avute in vedere pentru fondatorii societatii de pensii, precum si urmatoarele:

a) sa justifice provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;

b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;

c) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau de divizare, a functionat minimum 3 ani.

Articolul 21 - Achizitiile

(1) Potentialii achizitori transmit A.S.F. proiectul de achizitie intocmit in conformitate cu prevederile legale, indicand marimea participatiei care urmeaza a fi detinuta.

(2) Actionarii care intentioneaza sa cedeze, direct sau indirect, o participatie calificata notifica Autoritatii intentia respectiva, mentionand cota participatiei detinute in urma cedarii.

(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza si in cazul in care actionarii isi diminueaza participatia calificata detinuta intr-o societate, astfel incat dreptul de vot sau capitalul social detinut scade sub 20%, 33% sau 50%.

(4) A.S.F. evalueaza impactul potentialului achizitor asupra administrarii corecte si prudente a societatii vizate de proiectul de achizitie si poate respinge motivat proiectul de achizitie.

Articolul 22 - Cerinte pentru structura de conducere/persoanele care detin functii-cheie

(1) Membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (i), (ii) si (iv) sunt autorizate de catre A.S.F., odata cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Persoanele care detin functii-cheie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (iii) si (v) sunt notificate A.S.F.

(3) Membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie indeplinesc urmatoarele cerinte:

a) privind competenta:

(i) pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificarile, cunostintele si experienta lor sunt adecvate pentru a le permite sa asigure o administrare sanatoasa si prudenta a administratorului;

(ii) pentru persoanele care detin functii-cheie, calificarile, cunostintele si experienta lor profesionala sunt adecvate sa indeplineasca atributiile functiilor-cheie in mod corespunzator;

b) privind onorabilitatea, respectiv o buna reputatie si integritate .

(4) Persoana care detine o functie-cheie in cadrul administratorului este diferita de cea care detine o functie-cheie similara in cadrul angajatorului.

(5) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri in structura de conducere:

a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;

b) a administratorului unui fond de pensii facultative si/sau al unui fond de pensii administrat privat sau a persoanelor afiliate acestuia, cu exceptia situatiei in care administratorii fac parte din acelasi grup;

c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;

d) a societatilor de servicii de investitii financiare sau a persoanelor afiliate acestora cu care administratorul a incheiat un contract de intermediere;

e) a unei organizatii sindicale sau patronale.

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.