Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8819 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

(6) Interdictiile prevazute la alin. (5) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute la acelasi alineat.

Articolul 23 - Emiterea de reglementari privind organizarea administratorilor

A.S.F. emite reglementari privind:

a) verificarea provenientei capitalului varsat de catre fondatori;

b) procedura privind constituirea, majorarea si reducerea capitalului social;

c) criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la administratorii fondurilor de pensii ocupationale;

d) fuziunea si divizarea administratorilor.

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de functionare

Articolul 24 - Cerinte generale de guvernanta

(1) Administratorul are obligatia sa adopte masurile corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa care sa asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta bazata pe principiul continuitatii activitatii, proportional cu natura, amploarea si complexitatea activitatilor desfasurate.

(2) Sistemul de guvernanta corporativa aplicat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente si adecvate;

b) alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor;

c) administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor;

d) adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern;

e) asigurarea unei bune organizari administrative si contabile;

f) asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor;

g) aplicarea unor proceduri operationale care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale;

h) includerea unei analize a factorilor de mediu, sociali si de guvernanta legati de activele care fac obiectul investitiilor.

(3) Administratorul are obligatia sa adopte, sa aplice si sa mentina politici si proceduri corespunzatoare pentru a se asigura ca membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate .

(4) Conducerea administratorului poate fi asigurata numai de catre persoanele fizice care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale administratorului, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea acestuia.

Articolul 25 - Politica de remunerare

(1) Administratorul are obligatia sa elaboreze si sa aplice o politica judicioasa de remunerare pentru toate persoanele din structura de conducere, precum si pentru cele care detin functii- cheie si pentru alte categorii de angajati ale caror activitati profesionale au un impact important asupra profilului de risc .

(2) Administratorul, in absenta unor dispozitii legale contrare, da publicitatii, in mod regulat, informatiile relevante referitoare la politica de remunerare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

(3) Politica de remunerare prevazuta la alin. (1) respecta urmatoarele principii:

a) se stabileste, se pune in aplicare si se mentine in functie de activitatile, profilul de risc, obiectivele, interesul pe termen lung si performanta activitatii de administrare in ansamblu si sprijina administrarea corecta, prudenta si eficienta a fondurilor;

b) este corelata cu interesele pe termen lung ale participantilor;

c) include masuri menite sa evite conflictele de interese;

d) este compatibila cu gestionarea corecta si eficienta a riscurilor si nu incurajeaza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc si politicile si strategiile fondului;

e) se aplica si prestatorilor de servicii in cazul activitatilor externalizate.

Articolul 26 - Separarea functiilor

(1) Administratorul trebuie sa separe functiile de decizie de functiile de executie si de functiile-cheie.

(2) Administratorul constituie structuri responsabile cu activitatile de audit intern, control intern, administrare a riscurilor, analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si dispune, atunci cand este cazul, de functie actuariala.

(3) Persoana care detine o functie-cheie raporteaza eventualele constatari si face recomandari structurii de conducere a administratorului potrivit competentei acesteia, care stabileste ce actiuni trebuie intreprinse.

(4) Fara a aduce atingere dreptului de a nu se autoincrimina, persoana care detine o functie-cheie informeaza A.S.F. daca structura de conducere a administratorului nu ia in timp util si in mod adecvat masurile corective in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand persoana care detine o functie-cheie a sesizat un risc substantial ca administratorul sa nu respecte o cerinta legala importanta si a informat structura de conducere a administratorului cu privire la acest risc si in cazul in care acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra intereselor participantilor; ori

b) atunci cand persoana care detine o functie-cheie a sesizat o incalcare a legislatiei aplicabile administratorului si activitatilor sale in cadrul acestei functii-cheie si a informat structura de conducere a administratorului cu privire la aceasta.

(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) nu constituie motiv pentru sanctionarea persoanei care detine o functie-cheie de catre administrator.

Articolul 27 - Functia de audit intern

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura de audit intern, a carei activitate se realizeaza conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Auditul intern trebuie sa acopere toate activitatile de administrare a fondurilor.

(3) Administratorul notifica A.S.F. persoana care conduce structura responsabila cu activitatile de audit intern.

(4) Obiectivele auditului intern sunt:

a) asigurarea ca politicile si procedurile administratorului sunt respectate in cadrul tuturor activitatilor si structurilor;

b) revizuirea politicilor, procedurilor, proceselor si mecanismelor de control, astfel incat acestea sa fie suficiente si adecvate activitatii desfasurate.

(5) In vederea indeplinirii obiectivelor, activitatea de audit intern include urmatoarele:

a) evaluarea eficientei si a gradului de adecvare a activitatii de control intern, de administrare a riscurilor si a investitiilor;

b) analizarea relevantei si integritatii datelor furnizate de sistemele informatice;

c) evaluarea acuratetei si credibilitatii inregistrarilor contabile si situatiilor financiare;

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.