Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

Legea nr. 67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

  Publicat: 18 Mar 2009       12455 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28/03/2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Prevederile prezentei legi reglementeaza conditiile in care se realizeaza protectia drepturilor de care beneficiaza salariatii, prevazute in contractele individuale de munca si in contractul colectiv de munca aplicabil, in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora catre un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica transferului de intreprinderi, unitati sau parti ale acestora situate pe teritoriul Romaniei, indiferent de natura capitalului social.

Art. 3. - Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului navigant din marina comerciala.

Art. 4. - In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) cedent - persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;

b) cesionar - persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;

c) salariat - persoana incadrata in munca in baza unui contract individual de munca;

d) transfer - trecerea din proprietatea cedentului in proprietatea cesionarului a unei intreprinderi, unitati sau a unor parti ale acestora, avand ca scop continuarea activitatii principale sau secundare, indiferent daca urmareste sau nu obtinerea unui profit;

e) reprezentantii salariatilor - reprezentantii organizatiilor sindicale sau, in cazul in care nu exista sindicat, persoanele alese si mandatate sa reprezinte salariatii, potrivit legii.CAPITOLUL II
Drepturile salariatilorArt. 5. - (1) Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care cedentul este subiectul procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Anterior datei transferului, cedentul are obligatia notificarii cesionarului cu privire la toate drepturile si obligatiile care urmeaza a fi transferate acestuia.

(2) Nerespectarea obligatiei de notificare prevazute la alin. (1) nu va afecta transferul acestor drepturi sau obligatii catre cesionar si nici drepturile salariatilor.

Art. 7. - Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar.

Art. 8. - In cazul in care transferul implica o modificare substantiala a conditiilor de munca in detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru incetarea contractului individual de munca .

Art. 9. - (1) Cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pana la data rezilierii sau expirarii acestuia.

(2) Prin acord intre cesionar si reprezentantii salariatilor, clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.

(3) In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, iar contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariatilor transferati li se va aplica contractul colectiv de munca mai favorabil.

Art. 10. - (1) In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora isi pastreaza autonomia, reprezentantii salariatilor afectati de transfer isi mentin statutul, atributiile si functia daca sunt indeplinite conditiile de reprezentare, potrivit legii. In situatia neindeplinirii conditiilor legale de reprezentare, salariatii transferati isi aleg reprezentantii, conform legii.

(2) Daca in urma transferului intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, salariatii transferati vor fi reprezentati, cu acordul lor expres, de catre reprezentantii salariatilor din intreprinderea cesionarului, pana la constituirea sau investirea unor noi reprezentanti, in conditiile legii.

(3) Daca mandatul reprezentantilor salariatilor afectati de transfer inceteaza ca urmare a transferului, acestia vor beneficia in continuare de masurile de protectie prevazute de lege.

Art. 11. - In cazul in care cedentul sau cesionarul preconizeaza masuri in privinta salariatilor proprii, se va consulta cu reprezentantii salariatilor, in scopul ajungerii la un acord, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului.

Art. 12. - (1) Cedentul si cesionarul vor informa in scris reprezentantii salariatilor proprii sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la:

a) data transferului sau data propusa pentru transfer;

b) motivele transferului;

c) consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati;

d) masurile preconizate cu privire la salariati;

e) conditiile de munca si de incadrare in munca .

(2) Obligatia de informare prevazuta la alin. (1) se va aplica indiferent daca deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o intreprindere care exercita controlul asupra acestuia.


Afişează Legea nr. 67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Ştiri Juridice