Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

  Publicat: 19 Mar 2020       9501 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Reprezinta o circumstanta atenuanta cand infractiunea a fost savarsita sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

Articolul 1

Prevederile prezentului cod aerian se aplica activitatilor aeronautice civile si militare, precum si persoanelor fizice, juridice sau entitatilor fara personalitate juridica care desfasoara in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei activitati aeronautice sau alte activitati care, prin natura lor, pot pune in pericol siguranta si securitatea aviatiei.

Articolul 2

(1) Activitatile aeronautice pe teritoriul Romaniei si in spatiul aerian national sunt reglementate prin prezentul cod aerian, reglementarile europene aplicabile si, dupa caz, Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, denumita in continuare Conventia de la Chicago, tratatele internationale la care Romania este parte, precum si prin alte acte normative in materie.

(2) Aplicarea prezentului cod aerian se face fara a aduce atingere suveranitatii depline si exclusive asupra spatiului aerian national, precum si reglementarilor specifice referitoare la aparare, ordine si securitate nationala.

SECTIUNEA a 2-a

Termeni si definitii

Articolul 3

(1) In sensul prezentului cod aerian, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. accident - eveniment asociat cu operarea unei aeronave care, in cazul unei aeronave cu pilot la bord, are loc intre momentul in care o persoana se imbarca la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul in care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate sau care, in cazul unei aeronave fara pilot la bord, are loc intre momentul in care aeronava este gata de a se pune in miscare in scopul efectuarii unui zbor si momentul in care aceasta intra in repaus la finalul zborului si sistemul principal de propulsie este oprit, si in cursul caruia:

a) o persoana este ranita grav sau mortal, ca urmare a faptului ca:

(i) se afla in aeronava, sau

(ii) a intrat in contact direct cu orice parte a aeronavei, inclusiv cu parti care s-au desprins din aceasta, sau

(iii) a fost expusa direct suflului reactoarelor, cu exceptia cazului in care ranile se datoreaza unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau cand persoanele ranite sunt pasageri clandestini care se ascund in afara zonelor disponibile in mod normal pasagerilor si echipajului, sau

(iv) a efectuat un salt cu parasuta din aeronava; sau

b) aeronava sufera o avarie sau o defectiune structurala care afecteaza caracteristicile de rezistenta structurala, de performanta sau de zbor ale aeronavei si care, in mod normal, ar necesita reparatii majore sau inlocuirea componentei afectate, cu exceptia unei defectiuni sau avarii la motor, atunci cand avaria se limiteaza la un singur motor, inclusiv capota metalica sau accesoriile sale, la elice, extremitatile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frane, roti, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, invelisul aeronavei - precum urme mici de lovituri sau perforatii - sau a unor avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coada, la trenul de aterizare, precum si a celor cauzate de grindina sau de impactul cu pasarile, inclusiv perforatiile radomului; sau

c) aeronava a disparut sau este total inaccesibila;

2. act de interventie ilicita - act produs in mod ilicit, cu intentie, constand in:

a) violenta impotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si in zbor, daca acel act poate sa pericliteze siguranta aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave in serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibila pentru zbor ori care ii pot periclita siguranta in zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasarii prin orice mijloace a unui dispozitiv ori a unei substante care poate distruge o aeronava aflata in serviciu sau ii poate provoca avarii care sa o faca indisponibila pentru zbor ori care ii poate periclita siguranta in zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aeriana ori de interventie in functionarea lor, daca un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor in zbor;

e) comunicare intentionata a unor informatii false, punand astfel in pericol siguranta unei aeronave in zbor;

f) folosirea ilegala a oricarui dispozitiv, substanta sau arma pentru:

(i) producerea unui act de violenta impotriva uneia sau mai multor persoane, care provoaca ranirea grava ori moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civila;

(ii) distrugerea sau avarierea grava a facilitatilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt in serviciu, dar se afla pe acel aeroport, ori pentru intreruperea serviciilor aeroportului, daca un asemenea act pune in pericol sau poate periclita siguranta aeroportului;

3. activitati aeronautice civile - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, fabricatia, certificarea, reparatia, modificarea, intretinerea si operarea tehnicii aeronautice civile, de operarea aerodromurilor civile si de serviciile de handling la sol, de serviciile civile de navigatie aeriana si de management al traficului aerian, de proiectarea procedurilor de zbor, de serviciile care constau in generarea si prelucrarea de date, precum si in formatarea si furnizarea de date catre traficul aerian general in scopul navigatiei aeriene, de pregatirea personalului aeronautic civil, precum si a activitatilor aeronautice conexe acestora;

4. activitati aeronautice militare - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, fabricatia, certificarea, reparatia, intretinerea si operarea aeronavelor utilizate in activitati si servicii efectuate in interes public si stabilite prin reglementari specifice ca fiind sub controlul si responsabilitatea institutiilor statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala sau ale autoritatii vamale, a aerodromurilor militare, a tehnicii aeronautice de stat si a obiectivelor de infrastructura aferente aerodromurilor militare, de serviciile militare de navigatie aeriana, de pregatirea personalului aeronautic militar, precum si a activitatilor aeronautice conexe acestora;

5. activitati aeronautice conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfasurarii activitatilor aeronautice;

6. administrator al aerodromului - persoana fizica sau entitate cu sau fara personalitate juridica care are ca obiectiv, in temeiul dispozitiilor legale sau al unor contracte, administrarea si operarea unui aerodrom sau a unei retele de aerodromuri, precum si coordonarea si/sau controlul activitatilor desfasurate de diferiti operatori in perimetrul aerodromului sau al aerodromurilor din retea;

7. aerodrom - o suprafata definita de teren sau de apa sau aflata pe o structura fixa, structura fixa off-shore sau structura plutitoare, inclusiv cladirile, instalatiile si echipamentele aferente, destinata a fi utilizata fie integral, fie partial pentru sosirea, plecarea si miscarea pe suprafata a aeronavelor;

8. aeronava - orice aparat, cu sau fara motor, cu sau fara pilot la bord, dirijat sau nedirijat, care se poate mentine in atmosfera cu ajutorul altor reactii ale aerului decat cele asupra suprafetei pamantului;

9. aeronava civila - orice aeronava care nu se incadreaza in categoriile de aeronave prevazute la pct. 10;

10. aeronave de stat - in cazul aeronavelor inmatriculate in Romania: aeronavele detinute de institutiile statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala si utilizate exclusiv pe baze necomerciale pentru efectuarea zborurilor aferente activitatilor in domeniile apararii, ordinii publice, securitatii nationale si managementului situatiilor de urgenta sau pentru efectuarea zborurilor speciale, precum si aeronavele utilizate pentru servicii vamale; in cazul aeronavelor inmatriculate in alt stat, aeronavele utilizate pentru servicii militare, vamale sau politie sunt considerate aeronave de stat;

11. aeronave fara pilot la bord - aeronava fara echipaj de zbor la bord care poate executa un zbor in mod programat sau controlat de la distanta; orice dispozitie a codului aerian referitoare la aeronave se aplica si aeronavelor fara pilot la bord daca nu este specificat in mod expres altfel in textul codului;

12. aeronava ultrausoara - aeronava cu pilot la bord, definita si clasificata ca aeronava ultrausoara prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor;

13. aeroport - aerodromul certificat care prezinta infrastructura, echipamentele si facilitatile necesare desfasurarii operatiunilor de transport aerian comercial;

14. aeroport international/deschis traficului international - aeroport certificat ca aeroport de origine, respectiv destinatie a zborurilor din, respectiv, spre Romania, destinat in special operatiunilor de transport aerian comercial intern si international, in care sunt asigurate facilitatile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal si de sanatate publica si, dupa caz, pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si alte facilitati stabilite prin reglementari specifice;

15. agent aeronautic - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, certificata sa desfasoare activitati aeronautice;

16. cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot, care poate evidentia depasirile valorilor limita in vigoare, numarul persoanelor afectate sau numarul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona;

17. cautare si salvare - activitate de gestionare a situatiilor de pericol, de comunicare si coordonare necesare interventiei intr-o situatie de urgenta generata de producerea unui accident de aviatie, incluzand interventii specializate, prim-ajutor si evacuare medicala, utilizand resurse publice si/sau private specializate la dispozitie. Cautarea este o operatiune coordonata care se desfasoara cu personal, echipamente si facilitati pentru localizarea persoanelor aflate in pericol . Salvarea este o operatiune de recuperare a persoanelor aflate in pericol, de asigurare a primului ajutor medical sau de alta natura si de plasare a acestora intr-un loc sigur;

18. certificare - orice forma de recunoastere care atesta ca un aerodrom, produs, piesa sau echipament, organizatie, persoana sau serviciu se conformeaza cerintelor aplicabile stabilite prin reglementari specifice, precum si eliberarea unui document de certificare corespunzator care atesta conformitatea; certificarea poate avea ca rezultat si conferirea unui drept, potrivit reglementarilor in vigoare;

19. certificat de identificare - document individual de inmatriculare emis, in conformitate cu reglementarile specifice nationale sau europene, numai pentru anumite categorii/tipuri de aeronave civile si care poate contine diferente fata de prevederile Anexei nr. 7 - Nationalitatea aeronavelor si semnele de inmatriculare la Conventia de la Chicago;

20. certificat de inmatriculare - document individual de inmatriculare emis in conformitate cu prevederile Anexei nr. 7 - Nationalitatea aeronavelor si semnele de inmatriculare la Conventia de la Chicago;

21. certificat de navigabilitate - document de certificare individual prin care se atesta navigabilitatea unei aeronave;

Afişează Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul aerian al Romaniei din 2020    Codul aerian    Codul aerian al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.