Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

  Publicat: 19 Mar 2020       2216 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(3) Autoritatea Aeronautica Civila Romana elaboreaza si propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor proiecte de reglementari specifice domeniilor prevazute la alin. (1) si isi poate exercita atributiile direct sau prin intermediul unor entitati calificate, desemnate in conditiile reglementarilor europene sau nationale specifice.

(4) Procedurile emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in aplicarea reglementarilor specifice domeniilor de competenta, inclusiv a reglementarilor europene, se publica pe site-ul propriu si sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice carora le sunt aplicabile.

(5) Pentru exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate percepe tarife al caror cuantum, stabilit in mod transparent si cu consultarea prealabila a celor carora le sunt percepute aceste tarife, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, cu exceptia cazurilor in care perceperea unor tarife contravine dispozitiilor tratatelor internationale la care Romania este parte .

(6) In cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor functioneaza un compartiment de specialitate care asigura monitorizarea modului de exercitare a competentelor delegate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor conform alin. (1), precum si asigurarea elaborarii reglementarilor specifice domeniului aviatiei civile in conformitate cu standardele si practicile recomandate emise de organizatiile internationale de aviatie civila la care Romania este parte . Atributiile, organizarea si functionarea compartimentului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Articolul 7

Ministerul Apararii Nationale asigura, prin Autoritatea Aeronautica Militara Nationala desemnata in conditiile legii, exercitarea atributiilor specifice prevazute in prezentul cod aerian.

CAPITOLUL III

Spatiul aerian national

SECTIUNEA 1

Generalitati

Articolul 8

(1) Spatiul aerian national reprezinta coloana de aer situata deasupra teritoriului in care Romania isi exercita suveranitatea, pana la limita inferioara a spatiului extraatmosferic.

(2) In spatiul aerian national se desfasoara atat trafic aerian general, cat si trafic aerian operational.

Articolul 9

In spatiul aerian national se pot stabili, in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile:

a) spatii aeriene rezervate, destinate unor activitati aeronautice militare, de scoala, de sport aeronautic, de incercare si omologare a aeronavelor, precum si altor activitati stabilite prin reglementari specifice;

b) spatii aeriene restrictionate, constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise;

c) spatii aeriene segregate.

Articolul 10

Spatiul aerian national poate fi integrat din punctul de vedere al furnizarii serviciilor de navigatie aeriana in unul sau mai multe blocuri functionale de spatiu aerian stabilite prin tratate incheiate de Romania cu alte state, in baza reglementarilor europene specifice aplicabile.

Articolul 11

Clasificarea spatiului aerian national din punctul de vedere al asigurarii serviciilor de trafic aerian se stabileste in conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civila si cu tratatele internationale la care Romania este parte .

Articolul 12

(1) In timp de pace, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale organizeaza spatiul aerian national si stabilesc, dupa caz, principiile, regulile si limitarile de folosire a acestuia.

(2) Modalitatea de clasificare si de organizare a spatiului aerian national, precum si cea de stabilire a spatiilor aeriene segregate, restrictionate, rezervate sau a altor structuri de spatiu se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor si al ministrului apararii nationale.

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea spatiului aerian national

Articolul 13

(1) Orice zbor cu o aeronava in spatiul aerian national trebuie sa fie autorizat. Procedura de autorizare a zborurilor se reglementeaza si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Operatorul unei aeronave are obligatia sa asigure operarea acesteia astfel incat sa nu puna in pericol viata sau proprietatea altor persoane .

(3) La efectuarea unui zbor in spatiul aerian national, operatorul aeronavei este obligat:

a) sa respecte inaltimea de zbor minima sau, dupa caz, maxima de siguranta stabilita prin reglementari specifice nationale sau, dupa caz, europene aplicabile zborului, respectiv, categoriei de aeronava utilizata;

b) sa cunoasca si sa respecte conditiile, cerintele si limitarile tehnico-operationale aplicabile zborului si aeronavei respective, stabilite prin reglementari specifice nationale emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru aeronavele civile, respectiv de Ministerul Apararii Nationale pentru aeronavele de stat sau, dupa caz, prin reglementari europene.

(4) Operatorul unei aeronave fara pilot la bord, atunci cand opereaza aeronava in camp vizual direct, are obligatia incetarii activitatii de zbor si aducerii aeronavei la sol atunci cand observa apropierea de zona acesteia de operare a unei aeronave cu pilot la bord.

(5) Operatorul unei aeronave din care se efectueaza salturi cu parasuta este obligat sa verifice si sa se asigure ca persoanele care urmeaza sa efectueze salturi sunt in posesia documentelor de certificare necesare, in situatia in care astfel de documente sunt prevazute de reglementarile specifice in vigoare, iar parasutele utilizate detin documente de admisibilitate la salt sau documente echivalente.

Articolul 14

(1) Decolarea si aterizarea aeronavelor se efectueaza de pe/pe aerodromuri certificate in acest scop, potrivit reglementarilor specifice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in masura in care nu contravine reglementarilor europene, urmatoarele categorii de aeronave, cand executa zboruri exclusiv pe timp de zi: avioanele cu masa maxima la decolare mai mica de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrausoare si aeronavele nemotorizate, precum si aeronavele fara pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mica de 150 kg, pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafata de apa, altul/alta decat un aerodrom certificat, in urmatoarele conditii cumulative:

a) terenul sau suprafata de apa este amplasat/a in afara zonelor dens populate si la o distanta de siguranta, nu mai mica de 150 de metri, de orice cladire cu destinatie de locuinta, unitate medicala sau unitate de invatamant;

b) proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafetei de apa a aprobat utilizarea acestora de catre aeronava in cauza;

c) dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea activitatii de zbor cu categoria respectiva de aeronava, in conditii de siguranta;

d) restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa, care pot fi stabilite de primar in functie de interesele locuitorilor rezidenti in respectiva localitate, de proprietarul sau, dupa caz, administratorul terenului/suprafetei de apa, precum si instructiunile specifice emise conform alin. (4) sunt cunoscute si respectate de catre operatorul aeronavei;

e) in cazul in care terenul este situat in perimetrul unei zone de control de aerodrom, daca operatorul aeronavei a convenit cu unitatea de trafic aerian corespunzatoare, inainte de inceperea activitatii de zbor pe respectivul teren, o procedura pentru coordonarea activitatilor de zbor .

(3) Cerintele prevazute la alin. (2) lit. a) nu se aplica in cazul zborurilor cu elicoptere multimotor.

(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Autoritatea Aeronautica Militara Nationala emit instructiuni specifice privind modalitatea de alegere si conditiile de utilizare de catre operatorii aeronavelor civile, respectiv de stat a terenurilor/suprafetelor de apa prevazute la alin. (2), pe care le publica pe web site-ul propriu.

(5) Pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate, fara respectarea prevederilor alin. (2), dar cu respectarea reglementarilor si procedurilor operationale aplicabile in astfel de situatii:

a) aeronavele aflate in situatii de forta majora;

b) aeronavele nepropulsate de un organ motor;

c) aeronavele care executa zboruri de cautare-salvare, de interventie in situatii de urgente sau zboruri umanitare;

d) aeronavele civile fara pilot la bord operate in campul vizual direct al persoanei care controleaza aeronava de la distanta, in conditiile si cu respectarea limitarilor si restrictiilor tehnico- operationale, inclusiv de masa, stabilite pentru astfel de situatii prin reglementari specifice, emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, sau prin reglementari europene;

Afişează Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul aerian al Romaniei din 2020    Codul aerian    Codul aerian al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.