Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

  Publicat: 19 Mar 2020       2217 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,

e) aeronavele de stat in cadrul misiunilor ordonate de institutiile statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala;

f) elicopterele multimotor care efectueaza zboruri de interventie de urgenta in caz de avariere a echipamentelor, instalatiilor sau elementelor de infrastructura de utilitate publica.

(6) Raspunderea pentru desfasurarea activitatii de zbor pe terenurile sau suprafetele de apa prevazute la alin. (2) si (5), cu respectarea reglementarilor specifice, procedurilor si instructiunilor in vigoare privind siguranta si securitatea aviatiei, precum si raspunderea in cazul incalcarii dreptului de proprietate si al producerii de daune ca urmare a activitatii de zbor desfasurate pe astfel de terenuri sau suprafete de apa revin in totalitate operatorului aeronavei. Proprietarul sau, dupa caz, administratorul terenului ori al suprafetei de apa raspunde daca a fost de acord ca operatorii aeronavelor care nu intra sub incidenta alin. (5) sa execute activitati de zbor fara indeplinirea cerintei prevazute la alin. (2) lit. a).

(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, in conditiile in care reglementarile europene nu prevad alte termene, toate aeronavele care opereaza in spatiul aerian national sunt obligate sa detina la bord un dispozitiv functional de localizare care sa se activeze in caz de urgenta.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv Ministerul Apararii Nationale pot stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un dispozitiv de localizare in caz de urgenta.

(9) Categoriile de dispozitive prevazute la alin. (7) se stabilesc prin reglementari specifice de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau, dupa caz, prin reglementari europene pentru aeronavele civile si de Ministerul Apararii Nationale pentru aeronavele de stat .

(10) Controlul utilizarii spatiului aerian national se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale in conformitate cu prevederile Legii nr. 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei, republicata. Ministerul Apararii Nationale poate sa restrictioneze sau sa interzica temporar desfasurarea traficului aerian intr-o portiune sau in intreg spatiul aerian national, din motive privind apararea, ordinea publica si securitatea nationala, conform atributiilor specifice.

(11) In scopul controlului utilizarii spatiului aerian national, orice aeronava care efectueaza un zbor in spatiul aerian national trebuie sa aiba la bord dispozitive/echipamente de identificare a pozitiei aeronavei in zbor .

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv Ministerul Apararii Nationale pot stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un dispozitiv/echipament de identificare a pozitiei aeronavei in zbor .

(13) In situatia in care nu sunt stabilite prin reglementari europene, categoriile de dispozitive/echipamente prevazute la alin. (11) se stabilesc prin reglementari specifice comune emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale.

(14) Prevederile alin. (11) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022, cu exceptia cazurilor in care, prin reglementari europene si/sau nationale specifice emise in conformitate cu standardele organizatiilor internationale la care Romania este parte, nu se prevede altfel.

Articolul 15

(1) In spatiul aerian national sunt interzise:

a) operarea aeronavelor care sunt echipate cu sau care transporta arme nucleare, biologice, chimice ori alte arme de distrugere in masa, cu exceptia situatiilor prevazute de tratatele la care Romania este parte;

b) zborul la viteze supersonice, la altitudini mai mici de 10.000 m, cu exceptia zborurilor aeronavelor de stat romane sau ale statelor aliate executate pentru indeplinirea misiunilor de lupta;

c) efectuarea zborurilor scoala sau tehnice deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber, cu exceptia zborurilor aeronavelor cu pilot la bord care executa proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate si a zborurilor autorizate efectuate pe rute aeriene publicate;

d) efectuarea zborurilor de acrobatie deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber;

e) operarea aeronavelor civile fara pilot la bord care transporta armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum si bunuri periculoase incadrate conform documentului Doc. 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civila Internationala in categoriile substante infectioase (clasa 6, diviziunea 6.2) si gaze toxice (clasa 2, diviziunea 2.3);

f) zborurile care executa activitati de publicitate, folosind mijloace sonore.

(2) Este interzis zborul oricarei aeronave deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber la o inaltime mai mica de 300 de metri fata de orice obstacol fix situat pe o raza de 600 de metri de la aeronava, cu exceptia:

a) zborurilor cu aeronave cu pilot la bord care efectueaza proceduri aprobate de aterizare, respectiv decolare, pe, respectiv de pe aerodromuri certificate;

b) zborurilor de interventie in situatii de urgente sau a zborurilor umanitare efectuate la solicitarea unor autoritati sau institutii publice si care efectueaza proceduri de aterizare, respectiv decolare;

c) zborurilor aeronavelor civile, respectiv de stat, pentru care o autorizatie speciala a fost emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Ministerul Apararii Nationale;

d) zborurilor cu aeronave civile, respectiv de stat, fara pilot la bord, care respecta conditiile, restrictiile si limitarile tehnico- operationale, inclusiv de masa, stabilite pentru astfel de zboruri prin reglementari europene si/sau reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, respectiv prin reglementari emise de Ministerul Apararii Nationale;

e) zborurilor efectuate in cadrul interventiei antiteroriste/contrateroriste de catre institutiile ce au responsabilitati in materie sau la solicitarea acestora.

(3) Este interzis zborul aeronavelor ultrausoare nemotorizate si al aeronavelor fara pilot la bord deasupra obiectivelor structurilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia: zborului autorizat pe ruta; aeronavelor detinute de aceste structuri; situatiei in care exista un acord scris din partea conducatorilor structurilor respective; situatiilor de forta majora.

(4) La solicitarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau a institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor pot fi infiintate zone exclusive sau, dupa caz, interzise pentru aeronavele fara pilot la bord, care vor fi publicate corespunzator.

(5) La solicitarea personalului autoritatilor competente prevazute la art. 128 alin. (1) operatorul unei aeronave fara pilot la bord este obligat sa aduca aeronava la sol in zona indicata, in vederea verificarii documentelor de certificare aferente operatorului si aeronavei.

(6) Aeronavele civile cu capabilitate de flotabilitate, pe timpul cat se deplaseaza pe portiuni din apele teritoriale, care sunt organizate ca aerodromuri, se supun reglementarilor specifice aplicabile aeronavelor care opereaza pe aerodromuri.

(7) Aeronavele civile cu capabilitate de flotabilitate, pe timpul cat se deplaseaza pe ape, care nu sunt organizate ca aerodromuri, se supun reglementarilor specifice aplicabile navelor maritime, fluviale sau ambarcatiunilor pentru apele interioare.

(8) Aeronavele civile care opereaza pe navele maritime ori fluviale, pe timpul cat sunt pe nave, se supun reglementarilor specifice aplicabile navelor.

Articolul 16

(1) Orice activitate care nu intra in categoria activitatilor aeronautice civile, avand drept efect ajungerea in spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta zborurilor aeronavelor, poate fi efectuata numai in conditiile autorizarii.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) si modul de autorizare a acestora se stabilesc prin reglementari specifice comune ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Apararii Nationale.

(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale stabilesc prin ordin comun restrictii privind utilizarea fasciculelor luminoase care pot afecta siguranta zborului.

SECTIUNEA a 3-a

Serviciile de navigatie aeriana

Articolul 17

(1) Serviciile de navigatie aeriana se furnizeaza traficului aerian numai de catre agenti aeronautici certificati si, dupa caz, desemnati in acest scop, potrivit reglementarilor specifice aplicabile.

(2) Agentii aeronautici certificati si desemnati sa furnizeze servicii de control al traficului aerian in regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucuresti au obligatia sa asigure proiectarea, publicarea, intretinerea si revizuirea periodica, in conformitate cu reglementarile europene si/sau nationale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor pentru zonele de spatiu aerian unde sunt desemnati sa asigure controlul traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigatiei bazate pe performanta, necesare pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor de zbor in zona respectiva de spatiu aerian.

(3) Administratorii aerodromurilor, operatorii aeronavelor sau autoritatile administratiei publice pot solicita unui furnizor de servicii de control al traficului aerian, in situatii temeinic justificate si in conditiile in care nu este afectata siguranta si performanta traficului aerian, modificarea sistemului de proceduri de zbor publicate pentru zona de spatiu aerian unde acesta din urma asigura serviciul de control al traficului aerian. Prin modificarea unui sistem de proceduri de zbor se intelege modificarea definitiva sau temporara a uneia sau mai multor proceduri de zbor aplicate intr-o zona de spatiu aerian, anularea unei proceduri cu sau fara inlocuirea acesteia cu alta procedura sau, dupa caz, introducerea unei noi proceduri de zbor in respectiva zona de spatiu aerian.

(4) Costurile generate de modificarea prevazuta la alin. (3) se suporta de solicitant.

(5) Serviciile de navigatie aeriana se furnizeaza in:

a) spatiul aerian national, in conformitate cu prevederile prezentului cod aerian si cu reglementarile specifice aplicabile;

b) spatiul aerian de deasupra spatiilor maritime adiacente marii teritoriale a Romaniei, alocat Romaniei de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, in baza acordurilor regionale de navigatie aeriana;

c) spatiul aerian al altor tari, in care a fost delegata Romaniei, permanent sau pe termen limitat, prin tratate internationale, furnizarea serviciilor de navigatie aeriana, in conformitate cu prevederile respectivelor tratate.

(6) Furnizarea serviciilor de navigatie aeriana intr-un bloc functional de spatiu aerian, care include si spatiul aerian national, partial sau integral, se face in conformitate cu prevederile tratatului international referitor la acesta.

(7) Aeronavele de stat care opereaza intr-o portiune de spatiu aerian national aflata sub controlul serviciilor de trafic aerian civile trebuie sa opereze ca trafic aerian general, respectand reglementarile specifice aviatiei civile, cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin procedurile de coordonare stabilite intre unitatile civile si militare ale serviciilor de trafic aerian, in conformitate cu prevederile art. 12.

Articolul 18

(1) Pentru toate zborurile efectuate in spatiul aerian in care se furnizeaza servicii de navigatie aeriana in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5), operatorii aeronavelor au obligatia achitarii unor tarife pentru utilizarea acestor servicii .

Afişează Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul aerian al Romaniei din 2020    Codul aerian    Codul aerian al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.