Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

  Publicat: 19 Mar 2020       7130 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Sunt recunoscute, fara discriminare, persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, urmatoarele drepturi asupra aeronavelor civile:

a) dreptul de proprietate;

b) dreptul de folosinta in temeiul unui contract de inchiriere incheiat pe o durata determinata, caz in care locatarul dobandeste si calitatea de detinator;

c) dreptul detinatorului legal de a dobandi proprietatea prin cumparare, caz in care cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar;

d) dreptul proprietarului de a ipoteca ori de a greva aeronava civila sau componente ale acesteia cu orice drept real, constituit ca garantie a platii unei datorii, cu conditia ca un asemenea drept sa fie constituit conform legii statului de inmatriculare si transcris in registrul de sarcini al statului de inmatriculare a aeronavei civile.

Articolul 24

(1) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietatii, de constituire de ipoteci sau a altor drepturi reale care privesc o aeronava civila sunt reglementate de legislatia nationala si de tratatele internationale la care Romania este parte si se inscriu in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile.

(2) Inscrierea in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile nu este constitutiva de drepturi si are ca efect numai opozabilitatea fata de terti a dreptului inscris.

(3) Nu pot fi supuse procedurilor privind sechestrul sau executarea silita:

a) aeronavele de stat inmatriculate in Romania;

b) echipamentele si instalatiile necesare pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana in spatiul aerian national.

CAPITOLUL V

Aerodromuri

Articolul 25

Aerodromurile civile pot fi proprietate publica sau proprietate privata, deschise ori inchise utilizarii publice.

Articolul 26

(1) Infiintarea, functionarea si certificarea aerodromurilor civile se efectueaza in conformitate cu reglementarile europene si/sau nationale specifice prin care se stabilesc cerintele specifice tehnice, operationale, de siguranta si securitate a aviatiei civile, precum si de protectie a mediului.

(2) Infiintarea, functionarea si certificarea aerodromurilor militare se efectueaza in conformitate cu reglementarile specifice prin care se stabilesc cerintele specifice tehnice, operationale, de siguranta si securitate a aviatiei militare, precum si de protectie a mediului.

Articolul 27

(1) Un aerodrom este deschis pentru operarea aeronavelor civile numai daca este certificat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in conformitate cu reglementarile nationale si/sau europene specifice.

(2) Un aerodrom militar este deschis pentru operarea aeronavelor de stat numai daca este certificat de Autoritatea Aeronautica Militara Nationala.

(3) In conditiile respectarii dispozitiilor regulamentelor europene aplicabile, o aeronava civila poate opera pe un aerodrom militar numai pe baza unui protocol incheiat in forma scrisa intre operatorul aeronavei si administratorul aerodromului militar.

(4) Autoritatea Aeronautica Civila Romana tine registrul de evidenta a aerodromurilor civile certificate din Romania, in care se mentioneaza si daca aerodromul este deschis sau nu utilizarii publice.

(5) Autoritatea Aeronautica Militara Nationala tine un registru de evidenta a aerodromurilor militare certificate din Romania.

Articolul 28

(1) Toate aeronavele civile care executa zboruri internationale sunt obligate sa decoleze de pe, respectiv sa aterizeze pe un aeroport civil deschis utilizarii publice, certificat ca aeroport international sau deschis traficului international.

(2) Daca, din cauze de forta majora, aterizarea si decolarea prevazute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aeroporturile civile internationale sau deschise traficului international, controlul pentru trecerea frontierei, vamal si cel de securitate a aviatiei civile, precum si inspectia de siguranta a zborurilor se efectueaza la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale.

(3) Conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

(4) Certificarea ca aeroport international sau deschis traficului aerian international se poate efectua numai dupa aprobarea de catre Guvern a deschiderii unui punct de trecere a frontierei pe respectivul aeroport .

(5) In cazul unui aeroport desemnat ca fiind coordonat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 95/93, pentru asigurarea finantarii activitatilor desfasurate de coordonatorul de aeroport, se poate aplica un tarif de coordonare perceput pentru fiecare pasager imbarcat. Tariful, precum si procedura de stabilire, colectare si utilizare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea justificata a coordonatorului de aeroport .

(6) Operatorii aeronavelor civile au obligatia luarii masurilor necesare pentru a se asigura ca, atunci cand efectueaza operatiuni de transport aerian comercial pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat, respecta sloturile orare care le-au fost alocate si le utilizeaza in conformitate cu conditiile in care acestea le-au fost acordate.

(7) In conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, impotriva coordonatorului de aeroport, desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, nu pot fi introduse cereri de despagubiri legate de exercitarea functiilor acestuia, cu exceptia cazurilor in care faptele au fost savarsite din culpa grava sau cu intentie.

Articolul 29

(1) Administratorii aerodromurilor civile au obligatia de a asigura conditiile prevazute de reglementarile specifice aplicabile privind aterizarea si decolarea in siguranta a aeronavelor, securitatea aviatiei civile, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum si facilitatile de aparare impotriva incendiilor si prim ajutor pentru cazuri de urgenta.

(2) In plus fata de conditiile prevazute la alin. (1), administratorii aeroporturilor civile vor asigura, cu respectarea reglementarilor specifice aplicabile fiecarui domeniu si dimensionate in mod corespunzator volumului de trafic procesat, serviciile necesare pasagerilor, facilitatile de procesare a incarcaturii comerciale a aeronavelor, facilitatile de control de securitate si de ambulanta, precum si, dupa caz, cele de vama, frontiera, fitosanitare, sanitar-veterinare si sanitar-umane.

Articolul 30

(1) Operatorii economici si, dupa caz, autoritatile competente ale statului care desfasoara activitati pe aerodromurile civile au obligatia de a respecta procedurile stabilite, in temeiul prezentului cod aerian si al reglementarilor specifice aplicabile, de catre administratorii aerodromurilor.

(2) Toate activitatile care se deruleaza in perimetrul unui aerodrom civil se desfasoara sub coordonarea administratorului aerodromului.

(3) Cu exceptia operatorilor aeronavelor si a furnizorilor de servicii de navigatie aeriana, orice operator economic sau persoana fizica autorizata care desfasoara activitati in perimetrul aeroporturilor civile deschise utilizarii publice trebuie sa detina un permis de lucru in acest perimetru, eliberat de administratorul aeroportului, in conformitate cu procedurile proprii emise pentru asigurarea respectarii cerintelor de siguranta si securitate a aviatiei civile.

Articolul 31

Facilitatile si serviciile asigurate pe un aerodrom civil deschis utilizarii publice sunt accesibile, fara discriminare, tuturor aeronavelor. Administratorul unui aerodrom civil deschis utilizarii publice are obligatia sa asigure publicarea in Publicatia de Informare Aeronautica - AIP Romania a caracteristicilor tehnice ale aerodromului, impreuna cu facilitatile si serviciile asigurate.

Articolul 32

(1) Tarifele pentru utilizarea facilitatilor si furnizarea serviciilor prevazute la art. 31, asigurate de administratorul aerodromului, modalitatea de plata a tarifelor sau de garantare a platii acestora se stabilesc de administratorul de aerodrom si se publica in Publicatia de Informare Aeronautica - AIP Romania. Tarifele se aplica in mod transparent si nediscriminatoriu, indiferent de nationalitatea aeronavei civile. Administratorul aerodromului poate aplica scheme de reducere a tarifelor, in anumite situatii, cu respectarea legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat .

(2) Pe aerodromurile civile deschise utilizarii publice sunt scutite de la plata tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, stationare si iluminat urmatoarele categorii de aeronave:

a) aeronavele de stat romanesti;

b) aeronavele militare straine, pentru care exista acorduri bilaterale in acest sens, incheiate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

c) aeronavele care executa zboruri speciale, numai in cazul demnitarilor aflati in misiuni oficiale;

d) aeronavele nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;

e) aeronavele care executa zboruri in folosul Organizatiei Natiunilor Unite sau al altor organizatii internationale la care Romania este parte, respectiv in folosul unor organizatii neguvernamentale activand in scop umanitar, recunoscute de Romania;

f) aeronavele civile care efectueaza zboruri de cautare- salvare, autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;

Afişează Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul aerian al Romaniei din 2020    Codul aerian    Codul aerian al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.