Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4856 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act adoptat de organele de stat,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile instituite prin prezentul decret, precum si pe cele dispuse in aplicarea acestuia.

Articolul 6

Institutiile sprijina structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, in indeplinirea misiunilor, conform legislatiei in vigoare.

Articolul 7

Pe durata prevazuta la art. 1, se mentin masurile dispuse prin actele emise pentru punerea in executare a Decretului nr. 195/2020, in masura in care prin prezentul decret nu se dispune altfel.

Articolul 8

Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

Articolul 9

Prezentul decret se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 15 aprilie 2020.

Articolul 10

Prezentul decret se transmite Parlamentului in vederea exercitarii atributiei prevazute de art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

ANEXA Nr. 1

MASURI de prima urgenta cu aplicabilitate directa

CAPITOLUL I

Domeniul ordine publica

Articolul 1

(1) Pe durata starii de urgenta se interzic organizarea si desfasurarea:

a) mitingurilor, demonstratiilor, procesiunilor sau oricaror altor intruniri, in spatii deschise;

b) oricaror altor intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise.

(2) Slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial in Romania pot oficia in lacasurile de cult, in spatii publice sau in spatii private:

a) practicile si ritualurile cu caracter public specifice cultului, fara participarea publicului;

b) practicile si ritualurile cu caracter privat specifice cultului, precum botezurile, cununiile sau inmormantarile, cu participarea numarului minim de persoane potrivit normelor canonice si cu respectarea stricta a masurilor de protectie individuala si colectiva pentru prevenirea raspandirii COVID-19.

Articolul 2

Politia locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 3

Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin pe care acestea le executa.

Articolul 4

Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune ale acestora.

Articolul 5

Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

Articolul 6

(1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de evolutia situatiei.

(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

Articolul 7

Personalul militar din Ministerul Apararii Nationale care participa la misiunile de sprijin in domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone este abilitat:

a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor, precum si sa verifice motivul deplasarii/circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei;

b) sa interzica, temporar, patrunderea in cladiri, localitati sau zone geografice delimitate si marcate in care sunt dispuse masuri de carantinare sau izolare, intr-un mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;

c) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile prin care sunt afectate masurile de carantinare sau izolare;

d) sa dea semnale, indicatii si dispozitii participantilor la trafic.

Articolul 8

(1) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pot organiza si derula, pe durata starii de urgenta, proceduri de atribuire in vederea incheierii de acorduri-cadru, pentru acoperirea necesarului de mijloace specifice de protectie si interventie, prin procedura de negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) si art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Necesarul de mijloace specifice de protectie/interventie prevazut la alin. (1), inclusiv cantitatile maxime de astfel de mijloace, se aproba prin hotarare a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

(3) Perioada acordului-cadru nu poate depasi 3 luni de la data incheierii acestuia. Contractele subsecvente se incheie pe baza acordurilor-cadru, pana la atingerea cantitatilor maxime.

Articolul 9

Institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu .

Articolul 10

Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe durata starii de urgenta se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de instructie.

CAPITOLUL II

Domeniul stare civila

Articolul 11

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati