Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4555 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Puterile publice existente in stat.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Puterile publice existente in stat.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Puterile publice existente in stat.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Institutiile si autoritatile publice care, in exercitarea competentelor prevazute de legislatia specifica, solicita prezentarea certificatelor de stare civila, in original si/sau fotocopii, sunt obligate sa accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila transmise in format electronic de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de oficiul de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ- teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor.

Articolul 12

(1) Pe durata starii de urgenta, documentele primare care stau la baza inregistrarii actelor de nastere si de deces se transmit de emitenti la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autoritati ale statului roman.

(2) In termen de cel mult 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, institutiile, autoritatile publice si persoanele fizice sunt obligate sa efectueze demersuri pentru depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in original, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila care a inregistrat actul de stare civila.

Articolul 13

Pe durata starii de urgenta, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului.

CAPITOLUL III

Domeniul economic

Articolul 14

Guvernul poate adopta masuri economice si sociale pentru sustinerea operatorilor economici si a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.

Articolul 15

Autoritatile contractante, inclusiv entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, au dreptul de a achizitiona direct materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii COVID-19, cu depasirea pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in limita fondurilor bugetare repartizate cu aceasta destinatie.

Articolul 16

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

Articolul 17

Se dispun masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Articolul 18

Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe durata starii de urgenta.

Articolul 19

Pe durata starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.). In situatia in care se constata o scadere a preturilor la energie electrica si gaze naturale, pe pietele regionale, Guvernul va lua masurile necesare astfel incat aceste scaderi sa se reflecte partial sau integral in pretul final de la nivelul consumatorilor.

Articolul 20

In situatia in care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata starii de urgenta, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/utilizate in cadrul acestora pot fi redistribuite in cadrul altor programe, proiecte sau in favoarea unor unitati sanitare, de asistenta sociala, de ingrijire si asistenta medico-sociala sau beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Domeniul fondurilor europene

Articolul 21

Pentru perioada starii de urgenta, autoritatile de management si organismele intermediare emit instructiuni specifice in relatia cu beneficiarii, astfel incat implementarea contractelor de finantare sa se deruleze in acord cu prevederile legale si cu masurile stabilite pentru reducerea riscului raspandirii virusului COVID-19.

Articolul 22

Guvernul stabileste, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret, cadrul general si modalitatile de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene.

Articolul 23

Pe durata starii de urgenta, la solicitarea justificata a beneficiarilor, autoritatile de management si organismele intermediare aproba reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene fara a aduce atingere indicatorilor de rezultat ai proiectelor sau obiectivelor specifice ale acestora, dupa caz, si fara ca prelungirea contractelor de finantare sa depaseasca data de 31 decembrie 2023.

Articolul 24

(1) Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza dezbaterile publice prevazute de lege pentru a obtine acordurile/avizele/certificatele in mediul on-line, cu participarea corespunzatoare a tuturor partilor interesate. Procesele-verbale ale consultarilor publice se incheie si se semneaza de catre parti in format electronic si constituie inscrisuri oficiale conform legii.

(2) Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza depunerea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor/avizelor/certificatelor in format electronic. Aceeasi obligatie revine autoritatilor competente si pentru solicitarea de clarificari sau eliberarea acordurilor/avizelor/certificatelor. Acordurile/Avizele/Certificatele eliberate in format electronic prin utilizarea semnaturii electronice sunt considerate inscrisuri autentice in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL V

Domeniul sanatatii

Articolul 25

In structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si unitatile subordonate, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala, pentru suplimentarea personalului implicat direct in activitati destinate prevenirii si combaterii pandemiei COVID-19 se poate angaja fara concurs, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual sau functionari publici.

Articolul 26

Actele normative cu valabilitate pana la data de 14 aprilie 2020, care privesc acordarea serviciilor medicale, inclusiv ingrijirilor la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si a celor privind programele nationale de sanatate - preventive si curative isi prelungesc aplicabilitatea pe durata starii de urgenta.

Articolul 27

Pe durata starii de urgenta, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) se deconteaza toate serviciile de dializa efectiv realizate, cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut la nivel national.

Articolul 28

Pe durata starii de urgenta, serviciile de ambulanta private efectueaza si alte servicii in afara celor contractate cu casele de asigurari de sanatate, care se suporta din bugetul FNUASS. Casele de asigurari de sanatate deconteaza intreaga activitate a serviciilor de ambulanta private, la nivelul indicatorilor realizati.

Articolul 29

Pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, in regim de spitalizare continua sau de zi, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, decontarea sumelor contractate din bugetul FNUASS sau bugetul Ministerului Sanatatii se realizeaza la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizata sau, dupa caz, la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta depaseste nivelul contractat, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrului II.

Articolul 30

Consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, realizate pe durata starii de urgenta, pot fi acordate si la distanta utilizand orice mijloace de comunicare .

Articolul 31

In cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, preturile medicamentelor pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii.

Articolul 32

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati