Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4858 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Puterile publice existente in stat.
Materialele pe care le utilizeaza o imprimanta in timpul functionarii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consiliile judetene sau locale pun la dispozitie spatii pentru cazarea personalului, instalarea sau parcarea echipamentelor si tehnicii militare si asigura accesul la utilitatile necesare interventiilor.

Articolul 86

La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor resurse materiale si umane in vederea sprijinirii populatiei afectate, precum si a satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

Articolul 87

(1) La solicitarea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale beneficiare, autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public, necesare prevenirii si combaterii COVID-19, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public.

(2) Plata prestarilor de servicii in interes public, efectuate in timpul starii de urgenta, se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar. In cazul in care activitatea prestata nu poate fi asociata unei functii existente in sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, plata se face la nivelul unei functii similare, stabilita de beneficiar, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Articolul 88

Dispozitiile art. 86 si 87 se aplica in mod corespunzator si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in scopul sprijinirii unitatilor din subordinea acesteia, pentru prevenirea imbolnavirii si tratarea persoanelor private de libertate afectate, precum si pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii destinate nevoilor sistemului penitenciar, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

Articolul 89

(1) Pe durata starii de urgenta, unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, precum si institutiile si autoritatile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi si consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania.

(2) Pe durata starii de urgenta, categoriile prevazute la alin. (1) pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, echipamente de protectie si dezinfectanti.

Articolul 90

Pe durata starii de urgenta, drepturile prevazute la art. 35 alin. (2) - (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda fara a se tine cont de obligativitatea incadrarii in limita de 3% prevazuta la alin. (4) si (5) ale aceluiasi articol si fara a tine cont de plafonul maxim de ore anual, stabilit la alin. (6) al aceluiasi articol .

Articolul 91

(1) Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.

(2) In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.

(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.

(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze imediat accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

Articolul 92

Pe durata starii de urgenta pot fi depasite normele de dotare si consum prevazute de reglementarile in vigoare, daca aceasta depasire se datoreaza efectelor evolutiei COVID-19 si masurilor de protectie si prevenire.

Articolul 93

Pe durata starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

Articolul 94

Guvernul Romaniei efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.

ANEXA Nr. 2

MASURIde prima urgenta cu aplicabilitate graduala

1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum si a celor care iau contact cu acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice

2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat

3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre anumite ore, precum si iesirea din zonele respective

4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a metroului

5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice

6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national

7. Limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:

(i) urgente de ordin I - pacienti internati prin unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;

(ii) urgente de ordin II - pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata diagnosticati nu pot fi externati);

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati