Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

  Publicat: 25 Sep 2020       16710 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Republicata si actualizata 2020


In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.

b) din fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in conformitate cu regulamentele si procedurile de accesare a acestor fonduri si in conditiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementarii programelor operationale.

CAPITOLUL XII

Inspectia sistemelor de incalzire

Art. 26. -

(1) In scopul ajustarii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon se efectueaza inspectii periodice, la intervale de 2 ani, la partile accesibile ale sistemelor de incalzire a spatiului echipate cu cazane si ale sistemelor combinate de incalzire si ventilare a spatiului, cu o putere nominala utila de peste 70 kW, precum generatorul de caldura, sistemul de control si pompa/pompele de circulatie utilizate pentru incalzirea cladirilor si conductele, amortizoarele sau filtrele de aer utilizate pentru tratarea aerului, pentru a asigura functionarea sistemelor in mod eficace si eficient in toate conditiile.

(2) Sistemele de ventilare conectate la sistemele de incalzire, precum si sistemele de ventilare coordonate cu sistemele de incalzire sunt considerate sisteme combinate de incalzire si ventilare; puterea nominal utila a sistemului combinat de incalzire si ventilare reprezinta suma puterilor nominale utile ale diferitelor generatoare de caldura instalate in sistem .

(3) Dupa efectuarea unei inspectii, in cazul in care nu au avut loc modificari ale sistemului de incalzire sau ale sistemului combinat de incalzire si ventilare a spatiului sau cerintele de incalzire ale cladirii nu s-au modificat, evaluarea dimensionarii generatorului de caldura nu mai este necesara.

(4) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de incalzire si a sistemelor combinate de incalzire si ventilare a spatiului ale cladirilor/unitatilor de cladire se efectueaza de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la data efectuarii acesteia.

Art. 27. -

(1) Inspectia sistemelor de incalzire si a sistemelor combinate de incalzire si ventilare a spatiului include in principal evaluarea randamentului generatorului de caldura si corecta dimensionare a acestuia, in raport cu necesitatile de incalzire si ventilare ale cladirii, dar si, dupa caz, ia in considerare capacitatea sistemului de incalzire sau a sistemului combinat de incalzire si ventilare a spatiului de a-si optimiza performanta in conditii de functionare tipice sau medii.

(2) Raportul de inspectie se inmaneaza proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, si se pastreaza de catre acesta la cartea tehnica a constructiei.

(3) Raportul elaborat ca urmare a inspectiei prevazute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspectiei, precum si solutii sau masuri de imbunatatire a performantei energetice a sistemului tehnic inspectat.

(4) Nu se supun inspectiei:

a) sistemele tehnice ale cladirilor care fac in mod explicit obiectul unui criteriu convenit de performanta energetica sau al unui acord de natura contractuala in care se specifica un nivel convenit de imbunatatire a eficientei energetice, cum sunt contractele de performanta energetica sau cele care sunt operate de un operator de utilitati sau de retea, daca inspectiile periodice din cadrul contractului confirma respectarea cerintelor prevazute la alin. (1). Sistemul exceptat de la inspectii va fi consemnat in baza de date cu inspectiile, impreuna cu durata contractului si perioada pentru care se aplica exceptia, si va fi verificat de catre autoritatile competente in domeniu, pentru stabilirea conditiilor de echivalenta;

b) sistemele tehnice ale cladirilor nerezidentiale, care au sisteme de automatizare si control;

c) sistemele tehnice ale cladirilor rezidentiale, cu functionalitati specifice de monitorizare si control .

(5) Pana la data de 31 decembrie 2024, cladirile nerezidentiale care au sisteme de incalzire sau sisteme combinate de incalzire si de ventilare a spatiului cu o putere nominala utila de peste 290 kW vor fi echipate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic, cu sisteme de automatizare si de control pentru cladiri, capabile sa:

a) monitorizeze, inregistreze, analizeze si sa permita ajustarea in mod continuu a utilizarii energiei;

b) analizeze eficienta energetica a cladirii fata de un criteriu de referinta, sa detecteze pierderile de eficienta ale sistemelor tehnice ale cladirii si sa informeze persoana responsabila cu instalatiile sau cu administrarea tehnica a cladirii in ceea ce priveste oportunitatile de imbunatatire a eficientei energetice;

c) permita comunicarea cu sistemele tehnice conectate ale cladirilor si cu alte dispozitive din interiorul cladirii si sa fie interoperabile cu sistemele tehnice ale cladirilor care au tipuri diferite de tehnologii brevetate, de dispozitive si de producatori.

(6) Cerintele prevazute la alin. (5) se aplica si categoriilor de cladiri prevazute la art. 8 cu exceptia cladirilor si monumentelor protejate, care fac parte din zone construite protejate sau care au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior.

(7) In cazul cladirilor rezidentiale, in scopul obtinerii unor economii de energie importante si al imbunatatirii gestionarii mediului interior, proprietarii acestora pot opta pentru instalarea:

a) functionalitatii de monitorizare electronica continua, care masoara eficienta sistemelor si informeaza proprietarii sau administratorii cladirilor atunci cand eficienta a scazut semnificativ si cand este necesara o revizie a sistemului;

b) functionalitatii de control eficace pentru a asigura generarea, distributia, stocarea si utilizarea optima a energiei.

(8) Cladirile care respecta prevederile alin. (5) si (7) nu se supun cerintelor prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL XIII

Inspectia sistemelor de climatizare

Art. 28. -

(1) In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon se efectueaza inspectii periodice, la intervale de 2 ani, la partile accesibile ale sistemelor de climatizare a spatiului si ale sistemelor combinate de climatizare si ventilare a spatiului, cu o putere nominala utila de peste 70 kW, pentru a asigura functionarea sistemelor in mod eficace si eficient in toate conditiile.

(2) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare si a sistemelor combinate de climatizare si de ventilare ale cladirilor/unitatilor de cladire se efectueaza, de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la data efectuarii acesteia.

Art. 29. -

(1) Inspectia sistemelor de climatizare si a sistemelor combinate de climatizare si ventilare a spatiului include evaluarea eficientei si a dimensionarii sistemului de climatizare in raport cu cerintele de racire ale cladirii si, dupa caz, ia in considerare capacitatea sistemului de climatizare sau a sistemului combinat de climatizare si de ventilare de a-si optimiza performanta in conditii de functionare tipice sau medii.

(2) Dupa efectuarea unei inspectii, in cazul in care nu au avut loc modificari ale sistemului de climatizare sau ale sistemului combinat de climatizare si ventilare a spatiului sau cerintele de racire ale cladirii nu s-au modificat, evaluarea dimensionarii sistemului de climatizare nu mai este necesara.

(3) Raportul de inspectie se inmaneaza proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, si se pastreaza de catre acesta la cartea tehnica a constructiei.

(4) Raportul elaborat ca urmare a inspectiei prevazute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspectiei, precum si solutii sau masuri de imbunatatire a performantei energetice a sistemului tehnic inspectat.

(5) Nu se supun inspectiei:

a) sistemele tehnice ale cladirilor care fac obiectul unui acord de natura contractuala sau al unui acord similar, privind eficienta energetica sau sistemele tehnice ale cladirilor, operate de un operator de utilitati sau de retea, daca inspectiile periodice din cadrul contractului respecta cerintele prevazute la art. 28 alin. (2); sistemul exceptat de la inspectii va fi consemnat in baza de date cu inspectiile, impreuna cu durata contractului si perioada pentru care se aplica exceptia, si va fi verificat de catre autoritatile competente in domeniu, pentru stabilirea conditiilor de echivalenta;

b) sistemele tehnice ale cladirilor nerezidentiale, care au sisteme de automatizare si control;

c) sistemele tehnice ale cladirilor rezidentiale, cu functionalitati specifice de monitorizare si control .

(6) Pana la data de 31 decembrie 2024, cladirile nerezidentiale care au sisteme de incalzire sau sisteme combinate de incalzire si de ventilare a spatiului cu o putere nominala utila de peste 290 kW vor fi echipate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic, cu sisteme de automatizare si de control pentru cladiri, capabile sa:

a) monitorizeze, inregistreze, analizeze si sa permita ajustarea in mod continuu a utilizarii energiei;

b) analizeze eficienta energetica a cladirii fata de un criteriu de referinta, sa detecteze pierderile de eficienta ale sistemelor tehnice ale cladirii si sa informeze persoana responsabila cu instalatiile sau cu administrarea tehnica a cladirii in ceea ce priveste oportunitatile de imbunatatire a eficientei energetice;

c) permita comunicarea cu sistemele tehnice conectate ale cladirilor si cu alte dispozitive din interiorul cladirii si sa fie interoperabile cu sistemele tehnice ale cladirilor care au tipuri diferite de tehnologii brevetate, de dispozitive si de producatori.

(7) In cazul cladirilor rezidentiale, in scopul obtinerii unor economii de energie importante si al imbunatatirii gestionarii mediului interior, proprietarii acestora pot opta pentru instalarea:

a) functionalitatii de monitorizare electronica continua, care masoara eficienta sistemelor si informeaza proprietarii sau administratorii cladirilor atunci cand eficienta a scazut semnificativ si cand este necesara o revizie a sistemului;

b) functionalitatii de control eficace pentru a asigura generarea, distributia, stocarea si utilizarea optima a energiei.

(8) Se recomanda ca inspectia sistemelor combinate de incalzire si ventilare si a sistemelor combinate de climatizare si ventilare sa se faca in cadrul unei singure vizite, de catre un expert tehnic atestat pentru ambele specialitati de instalatii; daca acest lucru nu este posibil, inspectia sistemului de ventilare se va face concomitent cu inspectia sistemului de climatizare.

(9) Cladirile care respecta prevederile alin. (6) si (7) nu se supun cerintelor prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL XIV

Experti independenti

Afişează Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 372/2005    Legea 372/2005 republicata    Legea 372/2005 republicata 2020    Legea 372/2005 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro