Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

  Publicat: 25 Sep 2020       17515 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Republicata si actualizata 2020


Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

Art. 30. -

(1) Certificarea si auditarea energetica a cladirilor se realizeaza de catre auditorii energetici pentru cladiri, atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de autoritate competenta in domeniul constructiilor.

(2) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, prin care se prevad conditiile, modul de atestare, obligatiile si raspunderile auditorilor energetici pentru cladiri, precum si modalitatea de confirmare periodica sau suspendare, dupa caz, a dreptului de practica al acestora se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei*).

*) In anul 2010 a fost emis Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31. -

(1) Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati au obligatia inscrierii datelor de identificare a documentelor intocmite, respectiv a certificatelor de performanta energetica si a rapoartelor de audit energetic, precum si a rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire/climatizare si a sistemelor combinate de incalzire si ventilare/climatizare si ventilare, dupa caz, in registrul propriu de evidenta a activitatii.

(2) Certificatele si sintezele rapoartelor de audit energetic si ale rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire/climatizare si a sistemelor combinate de incalzire si ventilare/climatizare si ventilare se transmit, in format electronic, editabil, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in termen de maximum 30 de zile de la data intocmirii acestora.

(3) Dupa data de 31 decembrie 2020, auditorii energetici pentru cladiri si, dupa caz, expertii tehnici atestati au obligatia de a transmite la Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, impreuna cu certificatele si sintezele rapoartelor de audit energetic, precum si impreuna cu rapoartele de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirii, un document electronic, editabil, care sa cuprinda informatii energetice relevante despre cladirea auditata energetic, in vederea constituirii bancilor de date la nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

(4) Forma si continutul-cadru al documentului electronic mentionat la alin. (3), precum si procedura de transmitere in format electronic, editabil, a acestuia se vor aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, inainte de data de 31 decembrie 2020.

(5) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei constituie banci de date specifice, scop in care poate contracta, in conditiile legii, proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice.

(6) Finantarea cheltuielilor pentru proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice eficientei energetice a cladirilor se realizeaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata.

(7) Datele si informatiile tehnice cuprinse in documentele prevazute la alin. (2) si (3), puse la dispozitia Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, sunt utilizate in scopul constituirii bazelor de date specifice performantei energetice a cladirilor, iar rezultatele sunt informatii de interes public. Aceste baze de date se pot constitui in date si informatii accesibile in cadrul unei platforme avand interfata web cu acces controlat.

(8) Continutul-cadru al documentelor prevazute la alin. (2) si procedura de transmitere in format electronic a acestora, precum si procedura de constituire si gestionare a bancilor de date specifice se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Art. 32. -

(1) Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati isi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei in vigoare.

(2) Lista auditorilor energetici pentru cladiri atestati se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

CAPITOLUL XV

Cadrul general comun pentru evaluarea gradului de pregatire a cladirilor pentru solutii inteligente

Art. 33. -

(1) In aplicarea cadrului general comun pentru evaluarea gradului de pregatire a cladirilor pentru solutii inteligente, elaborat de catre Comisia Europeana, se stabilesc definitia indicatorului gradului de pregatire pentru solutii inteligente si metodologia de calcul al acestuia, in scopul evaluarii capacitatii unei cladiri sau a unei unitati de cladire de a-si adapta functionarea la nevoile ocupantului si ale retelei si de a-si imbunatati eficienta energetica si performanta globala.

(2) Indicatorul prevazut la alin. (1) cuprinde: elemente referitoare la cresterea economiilor de energie, evaluarea comparativa si flexibilitate, precum si functionalitatile si capacitatile sporite care rezulta din dispozitive inteligente si interconectate.

(3) Metodologia de calcul al indicatorului gradului de pregatire pentru solutii inteligente cuprinde elemente precum: contoarele inteligente, sistemele de automatizare si de control ale cladirii, dispozitivele cu autoreglare pentru reglarea temperaturii aerului interior, aparatele de uz casnic integrate, punctele de reincarcare pentru vehiculele electrice, stocarea energiei si functionalitatile detaliate, precum si interoperabilitatea respectivelor elemente, dar si avantajele unor conditii care caracterizeaza climatul interior, ale eficientei energetice, ale unor niveluri de performanta si ale unei flexibilitati permise.

(4) Metodologia prevazuta la alin. (1) se bazeaza pe functionalitati esentiale referitoare la cladiri si la sistemele tehnice ale cladirilor:

a) capacitatea de a mentine performanta energetica si functionarea cladirii prin adaptarea consumului de energie;

b) capacitatea de a-si adapta modul de functionare ca raspuns la nevoile ocupantilor;

c) flexibilitatea cererii totale de energie electrica din partea unei cladiri.

(5) Suplimentar fata de elementele abordate prin metodologie, pot fi luate in considerare si aspecte precum:

a) interoperabilitatea dintre sisteme;

b) influenta pozitiva a retelelor de comunicare existente.

(6) Metodologia de calcul al indicatorului gradului de pregatire pentru solutii inteligente se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, dupa aprobarea cadrului general stabilit la nivelul Comisiei Europene.

CAPITOLUL XVI

Sistemul de control

Art. 34. -

(1) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare, in baza unei proceduri elaborate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. si aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, in scopul realizarii si mentinerii cerintei esentiale de "economie de energie si izolare termica", precum si a celorlalte cerinte esentiale prevazute de Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Controlul vizeaza:

a) verificarea afisarii certificatului la cladirile cu o suprafata utila totala de peste 250 m2, prevazute la art. 25 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public;

b) verificarea anuala, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele si rapoartele de audit energetic, precum si din rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire si de climatizare, inregistrate anual in bancile de date specifice.

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. prezinta Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei trimestrial, precum si la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfasurata si masurile dispuse, inclusiv sanctiunile aplicate.

Art. 35. -

La solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., specialistii desemnati din cadrul asociatiilor profesionale de profil reprezentative, respectiv ale inginerilor constructori si ale inginerilor de instalatii pentru constructii, ale auditorilor energetici pentru cladiri, ale arhitectilor, precum si ale producatorilor de materiale de constructii, atestati ca auditori energetici pentru cladiri si/sau experti tehnici atestati pentru specialitatea incalzire-climatizare, participa la controalele prevazute la art. 34 alin. (2).

CAPITOLUL XVII

Sanctiuni

Art. 36. -

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a inscrie in registrul propriu de evidenta a activitatii documentele prevazute la art. 31 alin. (1);

b) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a transmite, in format electronic, editabil, la termenul stabilit prin lege, continutul documentelor prevazute la art. 31 alin. (2) si (3);

c) transmiterea de date si informatii incomplete si/sau eronate in documentele prevazute la art. 31 alin. (2) si (3);

d) nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului de catre proprietarii/administratorii cladirilor cu o suprafata utila totala de peste 250 m2, prevazute la art. 25 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public;

e) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. la controlul anterior;

f) intocmirea si eliberarea de certificate si/sau rapoarte de audit energetic, precum si rapoarte de inspectie, pentru care auditorul energetic pentru cladiri si, respectiv, expertul tehnic atestat nu au competente de elaborare, semnare si stampilare, conform prevederilor legale in vigoare;

Afişează Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 372/2005    Legea 372/2005 republicata    Legea 372/2005 republicata 2020    Legea 372/2005 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro