Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

  Publicat: 06 Nov 2020       2120 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1018 din 02 noiembrie 2020.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Articol unic


Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 84. -(1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate la servicii publice de transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic."


2. La articolul 84, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:


"(11) In vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, catre unitatile administrativ-teritoriale.


(12) Gratuitatea este asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, prin subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


(13) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfasurat in alte conditii decat sub forma unui serviciu public . Decontarea se va realiza de catre unitatea de invatamant."


3. La articolul 84, alineatele (3), (31) si (35) se abroga.


4. La articolul 104 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:


"e) cheltuieli pentru transportul elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat."


5. La articolul 105 alineatul (2), literele e) si e1) se abroga.

Afişează Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 226/2020    gratuitate elevi 2021    Legea 1/2011    Legea 1/2021 actualizata 2021    Legea educatiei nationale 2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.