Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 31 Dec 2020       808 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1307 din 29 decembrie 2020


Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(1) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou-infiintate sau care preiau, pe baza de protocol de predare-primire, activitati de la alte ministere, autoritati, institutii publice ori alte structuri publice se subroga in toate drepturile, obligatiile, contractele, deciziile de finantare, ordinele de finantare, acordurile si litigiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora.

(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice implicate.

(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrii propun Guvernului masuri de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, dupa caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzatoare acestora.

Articolul 9

(1) Protocoalele de predare-primire se incheie in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 si cuprind executia bugetara pana la data preluarii, numarul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate si drepturile salariale aferente, precum si patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Incadrarea personalului preluat potrivit alin. (1) se realizeaza cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal si cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluarii.

(3) In anul 2021, pana la intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, finantarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura in conditiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat.

(4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate in conditiile alin. (3), precum si dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de catre oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-infiintate sau reorganizate, conform specimenelor de semnaturi si, respectiv, amprentelor stampilelor in situatia in care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai institutiilor publice existente inainte sau dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, transmise in acest scop Ministerului Finantelor.

(5) In limita creditelor bugetare deschise in conditiile alin. (4) se efectueaza plati de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii, al ministerelor existente inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(6) Dupa intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 si pana la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (1), finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli ale ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura din bugetele noilor ordonatori de credite, in conditiile alin. (4) si (5).

(7) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se intocmesc pentru ministerele existente inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se semneaza de catre ordonatorii de credite ai institutiilor reorganizate.

(8) Intocmirea si semnarea documentelor aferente operatiunilor specifice privind incheierea executiei bugetare a anului 2020 se efectueaza de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-infiintate si/sau de catre persoanele prevazute la alin. (5).

(9) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2021, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor Ministerului Finantelor.

Articolul 10

In anul 2020, finantarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat. Prevederile art. 9 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 11

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In cuprinsul Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".

2. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) la articolul 3, punctul 36 va avea urmatorul cuprins:

"36. minister de resort - Ministerul Energiei;".

b) la articolul 3, punctul 571 va avea urmatorul cuprins:

"571. plangere - sesizare, reclamatie, petitie, divergenta, neintelegere, disputa adresata ANRE, in domeniul energiei electrice si/sau in domeniul energiei termice produse in cogenerare formulata de o persoana fizica sau juridica, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficientei energetice;".

3. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- la articolul 2, litera t) va avea urmatorul cuprins:

"t) minister de resort - Ministerul Energiei;".

4. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".

5. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru modificarea unor acte normative in domeniul fondurilor europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 18 august 2020, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".

6. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelului Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1049 din 30 decembrie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".

7. In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, cu modificarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu "Ministerul Energiei".

Articolul 12

In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) "Ministerul Finantelor Publice" cu "Ministerul Finantelor";

b) "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei" cu "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei";

Afişează OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 212/2020    ministere 2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.