Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62176 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea 10 din 2001. Inscrisuri speciale, materializate in formulare tipizate cu valori nominale tiparite si elemente speciale de securizare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

C. Se introduce partea urmatoare:

"PARTEA A DOUA

CETATENIA UNIUNII

Articolul 8

(1) Se instituie cetatenia Uniunii.

Este cetatean al Uniunii orice persoana care are cetatenia unui stat membru.

(2) Cetatenii Uniunii se bucura de drepturile si au obligatiile prevazute de prezentul tratat.

Articolul 8a

(1) Orice cetatean al Uniunii are dreptul de libera circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitarilor si conditiilor prevazute de prezentul tratat si de dispozitiile de aplicare a acestuia.

(2) Consiliul poate adopta dispozitii care urmaresc facilitarea exercitarii drepturilor mentionate la alineatul (l); cu exceptia cazului in care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotaraste in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa obtinerea avizului conform al Parlamentului European.

Articolul 8b

(1) Orice cetatean al Uniunii, care isi are resedinta intr-un stat membru si care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile locale din statul membru in care isi are resedinta, in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat . Acest drept se va exercita in conditiile care trebuie stabilite pana la 31 decembrie 1994 de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispozitii derogatorii in cazul in care probleme specifice ale unui stat membru justifica acest lucru.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 138 alineatul (3) si dispozitiilor adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetatean al Uniunii care isi are resedinta intr-un stat membru si care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European in statul membru in care isi are resedinta, in aceleasi conditii ca resortisantii acelui stat . Acest drept se va exercita in conditiile care trebuie stabilite pana la 31 decembrie 1993 de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispozitii derogatorii in cazul in care probleme specifice ale unui stat membru justifica acest lucru.

Articolul 8c

Orice cetatean al Uniunii beneficiaza, pe teritoriul unei tari terte in care nu este reprezentat statul membru al carui resortisant este, de protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru, in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui stat . Inainte de 31 decembrie 1993, statele membre stabilesc intre ele normele necesare si angajeaza negocierile internationale necesare in vederea asigurarii acestei protectii.

Articolul 8d

Orice cetatean al Uniunii are dreptul de a adresa petitii Parlamentului European, in conformitate cu dispozitiile articolului 138d.

Orice cetatean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit in conformitate cu dispozitiile articolului 138e.

Articolul 8e

Pana la 31 decembrie 1993, apoi la fiecare trei ani, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social un raport privind aplicarea dispozitiilor prezentei parti. Acest raport tine seama de dezvoltarea Uniunii.

Pe aceasta baza si fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale prezentului tratat, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, poate adopta dispozitii care urmaresc sa completeze drepturile prevazute de prezenta parte, dispozitii a caror adoptare o recomanda statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."

D. Partile a doua si a treia sunt reunite sub titlul urmator:

"PARTEA A TREIA

POLITICILE COMUNITATII"

si in aceasta parte:

10. In articolul 49, prima teza se inlocuieste cu urmatorul text:

"La intrarea in vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta, prin directive sau regulamente, masurile necesare in vederea realizarii treptate a liberei circulatii a lucratorilor, asa cum este definita la articolul 48, si in special:"

11. In articolul 54, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

"(2) Pentru a pune in aplicare programul general sau, in lipsa acestui program, pentru parcurgerea unei etape in realizarea libertatii de stabilire pentru o activitate determinata, Consiliul, actionand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, hotaraste prin intermediul directivelor."

12. In articolul 56, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

"(2) Inainte de expirarea perioadei de tranzitie, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta directivele privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative mentionate anterior. Cu toate acestea, la sfarsitul celei de-a doua etape, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b, adopta directivele privind coordonarea dispozitiilor care tin, in fiecare stat membru, de domeniul actelor administrative."

13. Articolul 57 se inlocuieste cu urmatorul text:

- Articolul 57

(1) In vederea facilitarii accesului la activitatile independente si la exercitarea lor, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b, adopta directivele privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri .

(2) In acelasi scop, Consiliul adopta, inainte de expirarea perioadei de tranzitie, directivele privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste accesul la activitatile independente si la exercitarea lor. Consiliul hotaraste in unanimitate, la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, asupra directivelor a caror aplicare in cel putin un stat membru implica o modificare a principiilor legislative existente ale regimului profesiilor in ceea ce priveste formarea si conditiile de acces ale persoanelor fizice. In celelalte cazuri, Consiliul hotaraste in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b.

(3) In ceea ce priveste profesiile medicale, paramedicale si farmaceutice, liberalizarea treptata a restrictiilor va fi subordonata coordonarii conditiilor lor de exercitare in diferitele state membre."

14. Titlul capitolului 4 se inlocuieste cu urmatorul titlu:

"Capitolul 4

Capitalurile si platile"

15. Se introduc urmatoarele articole:

- Articolul 73a

De la 1 ianuarie 1994, articolele 67 - 73 se inlocuiesc cu articolele 73b - 73g.

Articolul 73b

(1) In temeiul dispozitiilor prezentului capitol, toate restrictiile privind circulatia capitalurilor intre statele membre, precum si intre statele membre si tari terte sunt interzise.

(2) In temeiul dispozitiilor prezentului capitol, toate restrictiile privind platile intre statele membre, precum si intre statele membre si tari terte sunt interzise.

Articolul 73c

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice