Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62175 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Politica monetara este reglementata de Articolele 105?111 (fostele Articole 105-109)din Tratatul de constituire a Comunitatii Europene. Este fundamentala pentru uniunea economica si monetara (UEM).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.

Mandatul acestora este pe termen de opt ani si nu poate fi reinnoit.

Doar resortisantii statelor membre pot fi membri ai Comitetului Director.

Articolul 109b

(1) Presedintele Consiliului si un membru al Comisiei pot participa fara drept de vot la reuniunile Consiliului Guvernatorilor BCE.

Presedintele Consiliului poate sa propuna o motiune spre deliberare Consiliului Guvernatorilor BCE.

(2) Presedintele BCE este invitat sa participe la reuniunile Consiliului in cazul in care acesta delibereaza asupra chestiunilor privind obiectivele si misiunile SEBC.

(3) BCE prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, precum si Consiliului European, un raport anual privind activitatea SEBC si politica monetara din anul precedent si din anul in curs. Presedintele BCE prezinta acest raport Consiliului si Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere generala pe acest temei.

Presedintele BCE si ceilalti membri ai Comitetului Director pot, la cererea Parlamentului European sau din proprie initiativa, sa fie audiati de comisiile competente ale Parlamentului European.

Articolul 109c

(1) In vederea promovarii coordonarii politicilor statelor membre in masura necesara functionarii pietei interne, se infiinteaza un Comitet Monetar cu caracter consultativ.

Acest Comitet are misiunea:

- sa urmareasca situatia monetara si financiara a statelor membre si a Comunitatii, precum si regimul general al platilor statelor membre si sa prezinte periodic Consiliului si Comisiei un raport in aceasta privinta;

- sa formuleze avize, la cererea Consiliului sau Comisiei ori din proprie initiativa, destinate acestor institutii;

- fara a aduce atingere articolului 151, sa contribuie la pregatirea lucrarilor Consiliului mentionate la articolele 73f si 73g, la articolul 103 alineatele (2), (3), (4) si (5), la articolele 103a, 104a, 104b si 104c, la articolul 109e alineatul (2), la articolul 109f alineatul (6), la articolele 109h si 109i, la articolul 109j alineatul (2) si la articolul 109k alineatul (1);

- sa examineze, cel putin o data pe an, situatia circulatiei capitalurilor si a libertatii platilor, astfel cum rezulta acestea din aplicarea prezentului tratat si din masurile luate de Consiliu; aceasta examinare se refera la toate masurile privind circulatia capitalurilor si platile; Comitetul prezinta Consiliului si Comisiei un raport cu privire la rezultatele acestei examinari.

Statele membre si Comisia desemneaza, fiecare in parte, doi membri ai Comitetului Monetar.

(2) La inceputul celei de-a treia etape se infiinteaza un Comitet Economic si Financiar. Comitetul Monetar mentionat la alineatul (1) se dizolva.

Comitetul Economic si Financiar are misiunea:

- sa formuleze avize, la cererea Consiliului sau Comisiei ori din proprie initiativa, destinate acestor institutii;

- sa urmareasca situatia economica si financiara a statelor membre si a Comunitatii si sa prezinte periodic un raport Consiliului si Comisiei in aceasta privinta, in special asupra relatiilor financiare cu tari terte si cu institutii internationale;

- fara a aduce atingere articolului 151, sa contribuie la pregatirea lucrarilor Consiliului mentionate la articolele 73f si 73g, la articolul 103 alineatele (2), (3), (4) si (5), la articolele 103a, 104a, 104b si 104c, la articolul 105 alineatul (6), la articolul 105a alineatul (2), la articolul 106 alineatele (5) si (6), la articolele 109, 109h, 109i alineatele (2) si (3), la articolul 109k alineatul (2) si la articolul 109l alineatele (4) si (5) si sa execute celelalte misiuni consultative si pregatitoare care ii sunt incredintate de Consiliu;

- sa examineze, cel putin o data pe an, situatia privind circulatia capitalurilor si libertatea platilor, astfel cum rezulta acestea din aplicarea tratatului si a masurilor luate de Consiliu; aceasta examinare cuprinde toate masurile privind circulatia capitalurilor si platile; Comitetul prezinta Comisiei si Consiliului un raport privind rezultatele acestei examinari.

Statele membre, Comisia si BCE desemneaza fiecare cel mult doi membri ai Comitetului.

(3) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE si a comitetului mentionat de prezentul articol, stabileste metodele de alcatuire a Comitetului Economic si Financiar. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European in legatura cu aceasta decizie .

(4) Pe langa misiunile stabilite la alineatul (2), in cazul si in masura in care exista state membre care beneficiaza de o derogare in temeiul articolelor 109k si 109l, Comitetul urmareste situatia monetara si financiara, precum si regimul general al platilor acestor state membre si prezinta periodic un raport Consiliului si Comisiei in aceasta privinta.

Articolul 109d

Pentru problemele care tin de domeniul de aplicare a articolului 103 alineatul (4), a articolului 104c, cu exceptia alineatului (14), a articolelor 109, 109j, 109k si a articolului 109l alineatele (4) si (5), Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei sa formuleze, dupa caz, o recomandare sau o propunere. Comisia examineaza aceasta cerere si prezinta fara intarziere concluziile sale Consiliului.

CAPITOLUL 4

DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 109e

(1) A doua etapa a realizarii uniunii economice si monetare incepe la l ianuarie 1994.

(2) Inainte de aceasta data:

(a) fiecare stat membru:

- adopta, in raport cu necesitatile, masurile corespunzatoare pentru a se conforma interdictiilor mentionate la articolul 73b, fara sa aduca atingere articolului 73e, articolului 104 si articolului 104a alineatul (1);

- stabileste, in cazul in care este necesar, pentru a permite evaluarea prevazuta la litera (b), programe multianuale destinate sa asigure convergenta durabila necesara realizarii uniunii economice si monetare, si in special in ceea ce priveste stabilitatea preturilor si caracterul solid al finantelor publice;

(b) Consiliul, pe baza unui raport al Comisiei, evalueaza progresele realizate in materie de convergenta economica si monetara, in special in ceea ce priveste stabilitatea preturilor si caracterul solid al finantelor publice, precum si progresele realizate in aplicarea legislatiei comunitare privind piata interna.

(3) Articolul 104, articolul 104a alineatul (1), articolul 104b alineatul (1) si articolul 104c, cu exceptia alineatelor (1), (9), (11) si (14), se aplica de la inceputul celei de-a doua etape.

Articolul 103a alineatul (2), articolul 104c alineatele (1), (9) si (11), articolul 105, 105 A, 107, 109, 109a si 109 B si articolul 109c alineatele (2) si (4) se aplica de la inceputul celei de-a treia etape.

(4) In cursul celei de-a doua etape, statele membre se straduiesc sa evite deficitele publice excesive.

(5) In cursul celei de-a doua etape, fiecare stat membru initiaza, daca este cazul, procesul care sa conduca la independenta bancii sale centrale, in conformitate cu dispozitiile articolului 108.

Articolul 109f

(1) Cu incepere de la data trecerii la cea de a doua etapa, se infiinteaza si isi exercita activitatea un Institut Monetar European, denumit in continuare "IME"; acesta are personalitate juridica si este condus si administrat de un Consiliu constituit dintr-un presedinte si din guvernatorii bancilor centrale nationale, dintre care unul este vicepresedinte.

Presedintele este numit de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Comitetului Guvernatorilor bancilor centrale din statele membre, denumit in continuare "Comitetul Guvernatorilor", sau a Consiliului IME, dupa caz, si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului. Presedintele este ales dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Presedintele IME trebuie sa fie resortisant al unui stat membru. Consiliul IME numeste vicepresedintele.

Statutul IME figureaza intr-un protocol anexat la prezentul tratat.

Comitetul Guvernatorilor se dizolva la inceputul celei de-a doua etape.

(2) IME:

- intareste cooperarea dintre bancile centrale nationale;

- intareste coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura stabilitatea preturilor;

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice