Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID

  Publicat: 01 Jul 2021       2353 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Puterile publice existente in stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

Avand in vedere aplicarea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 si a Regulamentului (UE) 2021/954 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii tarilor terte aflati in situatie de sedere legala sau care au resedinta legala pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 incepand cu data de 1 iulie 2021,

intrucat cele doua acte europene urmaresc facilitarea liberei circulatii pe durata pandemiei de COVID-19, iar punerea in aplicare la nivel national a masurilor necesare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta, in caz contrar neputandu-se asigura respectarea obligatiilor ce revin Romaniei incepand cu data de 1 iulie 2021,

tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la neaplicarea celor doua acte europene, luand in considerare inexistenta unui cadru normativ national care sa stabileasca la nivel national masurile necesare aplicarii celor doua acte europene,

in egala masura, promovarea si adoptarea unei legi pentru crearea cadrului national pentru instituirea masurilor de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei implica o procedura indelungata, solutie juridica care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare aplicarea celor doua acte sa nu se poata realiza,

tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii urgente si extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor masuri cu celeritate putand avea consecinte negative asupra obligatiei Romaniei de a aplica cele doua acte europene, reglementarea operativa neputandu-se realiza pe calea procedurii obisnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp indelungat,

intrucat aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectiva, cuantificabila, extraordinara, independenta de vointa Guvernului si a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta, in consecinta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de eliberare, verificare si acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite in continuare certificate, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 si Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii tarilor terte aflati in situatie de sedere legala sau care au resedinta legala pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19.

(2) Autoritatile si institutiile publice din Romania cu atributii in indeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 si ale Regulamentului (UE) 2021/954 utilizeaza, incepand cu data de 1 iulie 2021, ``Sistemul informatic integrat de eliberare si verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19``, denumit in continuare SII-CDC.

(3) SII-CDC se afla in administrarea operationala a Ministerului Sanatatii, in calitate de autoritate responsabila cu eliberarea certificatelor, si este dezvoltat si implementat, din punct de vedere tehnic, de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953.

(4) SII-CDC este compus din urmatoarele elemente:

a) un portal web, https://certificat-covid.gov.ro, ca unic punct de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind COVID;

b) infrastructura de servicii informatice necesare pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat si gestionat de Comisia Europeana, pentru gestionarea criteriilor specifice de validare a certificatelor si pentru aplicatia mobila de verificare;

c) aplicatia mobila ``CoronaScan`` pentru verificarea autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat .

(5) Certificatele sunt eliberate de Ministerul Sanatatii, prin intermediul SII-CDC, potrivit art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2021/953, si contin datele prevazute in anexa la respectivul regulament.

(6) Certificatele de testare sunt emise pe baza testelor efectuate in unitatile care raporteaza in platforma informatica ``Corona-forms``.

(7) Pentru validarea identitatii solicitantului de certificat, prin SII-CDC, in functie de tipul de certificat solicitat, sunt utilizate urmatoarele seturi de date:

a) pentru certificatele de testare se va solicita completarea urmatoarelor seturi de date:

(i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii testului pentru SARS-CoV-2 al carui rezultat este negativ la testul pentru SARSCoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;

(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate, emis de alt stat decat Romania, sau pasaport: nume, prenume, numarul pasaportului/ actul de identitate, cetatenie, luna efectuarii testului pentru SARS-CoV-2 al carui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;

b) pentru certificatele de vindecare se va solicita completarea urmatoarelor seturi de date:

(i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii primului test pentru SARSCoV-2 al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;

(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna efectuarii primului test pentru SARS-CoV-2 al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;

c) pentru certificatele de vaccinare se va solicita completarea urmatoarelor seturi de date:

(i) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara in care s-a efectuat vaccinarea;

(ii) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate, emis de alt stat decat Romania, sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara in care s-a efectuat vaccinarea.

(8) Pentru eliberarea certificatelor prevazute la alin. (5), in cazul minorilor cu varsta sub 14 ani se vor solicita, in functie de tipul de certificat solicitat, datele prevazute la alin. (7), cu exceptia seriei si numarului actului de identitate, precum si completarea numelui si prenumelui persoanei care exercita autoritatea parinteasca sau tutelara asupra minorului, conform legii, precum si confirmarea faptului ca exista acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

(9) Datele prevazute la alin. (7) sunt validate prin intermediul SII-CDC, in platformele informatice si bazele de date detinute de catre institutiile si autoritatile publice centrale din Romania competente sa puna in aplicare masuri de implementare a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19, cu respectarea legislatiei nationale si europene privind protectia datelor cu caracter personal.

(10) In aplicarea art. 8 alin. (1) din Regulamentul UE 2021/953, cetatenilor romani, precum si membrilor de familie ai acestora li se poate elibera, la cerere, certificat de vaccinare.

(11) Certificatele prevazute la alin. (5) pot fi revocate in situatiile prevazute de Regulamentul UE 2021/953. Constatarea revocarii se va face prin intermediul SII-CDC de catre Ministerul Sanatatii, in baza procedurii/fluxului informational stabilit prin ordinul comun al institutiilor prevazute al art. 2 alin. (1)-(4).

(12) Certificatele eliberate conform alin. (5) sunt valabile dupa cum urmeaza:

a) certificatele de testare, 24 de ore pentru testul antigen rapid si 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic, denumit in continuare NAATs;

b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, inregistrat in platforma informatica ``Corona-forms``;

c) certificatele de vaccinare, pana la data de 30 iunie 2022.

(13) Pentru persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin care nu figureaza pe lista de vaccinuri publicata de Ministerul Sanatatii, conform art. 2 alin. (1) lit. e), sau care transmit o adeverinta de vaccinare emisa de alt stat in care nu este specificat tipul de vaccin efectuat nu se va emite certificat de vaccinare.

Articolul 2

(1) Ministerul Sanatatii are urmatoarele responsabilitati:

a) publica pe site-ul Ministerului Sanatatii toate informatiile necesare cu privire la eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/953 si ale prezentei ordonante de urgenta;

b) asigura, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asistenta in vederea eliberarii certificatelor, in format electronic sau letric, la solicitarea persoanelor interesate;

c) asigura, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, rectificarea datelor din platforma informatica ``Corona-forms``, in cazul in care exista neconcordante, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la comunicare;

d) asigura, prin Institutul National de Sanatate Publica, introducerea si rectificarea datelor din Registrul electronic national de vaccinari, inclusiv ca urmare a verificarii de grup potrivit art. 4 alin. (4), in cazul in care exista neconcordante cu datele privind persoanele vaccinate, in termen de 4 zile lucratoare de la comunicare;

e) intocmeste si notifica catre Comisia Europeana si statele membre lista vaccinurilor acceptate de catre Romania, in scopul implementarii Regulamentului (UE) 2021/953;

f) stabileste impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Telecomunicatii Speciale fluxurile informationale pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor;

g) intocmeste, actualizeaza si notifica catre Comisia Europeana si statele membre, prin intermediul SII-CDC, lista certificatelor revocate din Romania;

h) exercita obligatiile de informare si comunicare, in contextul revocarii unui certificat, prevazute de Regulamentul (UE) 2021/953, precum si cele prevazute la art. 11 alin. (2) si (3) din acelasi regulament, respectiv obligatia de informare in ceea ce priveste eventuale restrictii impuse, eliberarea si conditiile de acceptare a certificatelor, precum si vaccinurile pe care le accepta;

i) asigura masurile necesare in vederea exercitarii drepturilor persoanelor vizate in concordanta cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

j) furnizeaza autoritatilor administratiei publice locale coduri de acces in portalul https://certificat-covid.gov.ro, ghiduri de utilizare a portalului si asistenta tehnica necesara eliberarii certificatelor in format letric.

Afişează OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 68/2021    certificat digital covid

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.