Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008

Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008

  Publicat: 20 Mar 2009       175846 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin . Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 1/1935
- Legea nr. 394/1943
- Legea nr. 515/1946
- O.G. nr. 11/1993
- Legea nr. 83/1994
- O.U.G. nr. 39/2008 publicata in MOF nr. 284 din 11/04/2008.

Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita

Art. 74. - Tragatorul, girantul sau avalistul pot indica o persoana care sa accepte sau sa plateasca la nevoie.

Cambia poate fi, in conditiunile aratate mai jos, acceptata sau platita de o persoana care intervine pentru oricare din obligati pe cale de regres.

Intervenientul poate fi un tertiu, insusi trasul sau o persoana deja obligata prin cambie, cu exceptia acceptantului.

Intervenientul trebue in cele doua zile lucratoare ce urmeaza interventiunii, sa incunostiinteze de interventiunea sa pe acel pentru care a intervenit. In caz de neobservare a acestui termen, el este raspunzator, daca va fi locul, de paguba cauzata prin neglijenta sa, fara insa ca daunele-interese sa poata intrece suma din cambie.

Sectia 2. Acceptarea prin interventiune

Art. 75. - Acceptarea prin interventiune poate fi facuta oridecateori posesorul unei cambii ce poate fi acceptata ar putea exercita dreptul de regres inainte de scadenta.

Cand intr'o cambie s'a indicat o persoana pentru a o accepta sau a o plati la nevoie, la locul platii, posesorul nu poate exercita, inainte de scadenta, dreptul de regres in contra acelui care a facut indicatiunea si in contra semnatarilor urmatori, afara numai daca a prezentat cambia persoanei indicate si daca aceasta, refuzand acceptarea, acest refuz a fost constatat prin protest.

In alte cazuri de interventiune, posesorul poate refuza acceptarea prin interventiune. Totusi, daca o admite, el pierde dreptul de a recurge, inainte de scadenta, pe cale de regres, impotriva aceluia pentru care acceptarea a fost facuta si a semnatarilor urmatori.

Art. 76. - Acceptarea prin interventiune se scrie pe cambie si se semneaza de intervenient. Ea arata pentru cine este data; in lipsa acestei aratari, acceptarea se socoteste data pentru tragator.

Art. 77. - Acceptantul prin interventiune este tinut fata de posesorul cambiei si fata de girantii posteriori aceluia pentru care a intervenit in acelasi mod ca si acesta.

Cu toata acceptarea prin interventiune, acela pentru care ea a fost facuta si girantii sai, pot cere posesorului, in schimbul platii sumei aratate la articolul 53, predarea cambiei, a protestului si, daca va fi locul, a contului de intoarcere achitat.

Obligatiunea acceptantului prin interventiune inceteaza in cazul in care cambia nu i-a fost prezentata cel mai tarziu in ziua urmatoare ultimei zile pentru dresarea protestului de neplata.

Sectia 3. Plata prin interventiune

Art. 78. - Plata prin interventiune poate fi facuta oridecateori posesorul ar putea exercita dreptul de regres la scadenta sau inainte de aceasta.

Plata trebue sa cuprinda intreaga suma ce ar fi avut sa plateasca acel pentru care interventiunea s'a facut.

Ea trebue facuta cel mai tarziu in ziua ce urmeaza ultima zi admisa pentru facerea protestului de neplata.

Plata prin interventie trebuie sa rezulte din protest si, daca acesta a fost deja adresat, trebuie sa fie mentionata la sfirsitul actului de protest de catre cel care l-a adresat. Cheltuielile de protest se vor restitui chiar daca tragatorul a pus clauza FARA CHELTUIELI .

Art. 79. - In cazul in care cambia a fost acceptata de mai multi intervenienti, care au domiciliul la locul platii, sau daca au fost indicate pentru a plati - la nevoie - persoane avand domiciliul in acelasi loc, posesorul trebue sa prezinte cambia tuturor acestor persoane, iar daca va fi locul, sa ceara protestul de neplata cel mai tarziu in ziua ce urmeaza ultimei zile admise pentru facerea protestului.

Daca protestul nu a fost facut in acest termen, acel care a facut indicarea la nevoie, sau acel pentru care o cambie a fost acceptata cum si girantii posteriori, sunt liberati.

Art. 80. - Posesorul care refuza plata prin interventiune pierde dreptul de regres impotriva celor care ar fi fost liberati.

Art. 81. - Plata prin interventiune trebue sa fie constatata prin mentiune pe cambie, cu indicarea acelei pentru care este facuta. In lipsa unei atari indicari, plata se socoteste facuta pentru tragator.

Cambia si protestul, daca a fost incheiat, trebue sa fie predate aceluia care a platit prin interventiune.

Art. 82. - Cel care a platit prin interventiune dobandeste drepturile rezultand din cambie impotriva aceluia pentru care a platit si impotriva acelora care sunt tinuti cambialmente catre aceasta din urma; el nu poate insa gira din nou cambia.

Girantii posteriori semnatarului pentru care plata a fost facuta sunt liberati.

Daca mai multe persoane ofera plata prin interventiune, este preferat acela a carui plata libereaza un numar mai mare de obligati. Acela care, in cunostinta de cauza, intervine contrar acestei reguli, pierde dreptul de regres impotriva acelora care ar fi fost liberati.

CAPITOLUL X
Despre pluralitatea exemplarelor si despre copiiSectia 1. Pluralitatea exemplarelor

Art. 83. - Cambia poate fi trasa in mai multe exemplare identice.

Aceste exemplare trebuiesc sa fie numerotate in insusi textul titlului; lipsind aceasta, fiecare din exemplare se socoteste o cambie distincta.

Oricare posesor al unei cambii in care nu se arata ca a fost trasa intr'un singur exemplar, poate cere liberarea mai multor exemplare pe cheltuiala sa. In acest scop el trebue sa se adreseze girantului sau nemijlocit, care este dator sa-i dea sprijinul catre propriul sau girant; se va urma astfel pana la tragator. Girantii sunt datori a reproduce girurile pe noile exemplare.

Art. 84. - Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar daca nu s'a stipulat ca o atare plata anuleaza efectul celorlalte exemplare. Cu toate acestea trasul ramane tinut in temeiul fiecarui exemplar acceptat care nu i-a fost inapoiat.

Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca si girantii urmatori, sunt tinuti in temeiul tuturor exemplarelor, purtand semnatura lor care nu le-au fost inapoiate.

Art. 85. - Acel care a trimes un exemplar al cambiei, in vederea acceptarii, trebue sa indice pe celelalte exemplare numele persoanei la care acest exemplar se gaseste. Aceasta persoana este datoare sa-l predea posesorului legitim al unui alt exemplar.

Daca acesta refuza, posesorul nu poate exercita dreptul de regres decat dupa ce a facut sa se constate prin protest:

1. Ca exemplarul trimes la acceptare nu i-a fost predat, cu toata cererea sa;

2. Ca acceptarea sau plata nu a putut fi obtinuta pe alt exemplar.

Sectia 2. Copiile

Afişează Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice