Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta nr. 21/1992 (republicata), privind protectia consumatorilor

Ordonanta nr. 21/1992 (republicata), privind protectia consumatorilor

  Publicat: 20 Mar 2009       143678 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ordonanta nr. 21/1992 (republicata), privind protectia consumatorilor

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 363/2007 publicata in MOF nr. 899 din 28/12/2007
- O.U.G. nr. 174/2008 publicata in MOF nr. 795 din 27/11/2008.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

(3) Controlul asupra activitatii desfasurate de Centrul European al Consumatorilor, pentru sumele acordate de la bugetul de stat, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 40. - (1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotarari ale consiliilor locale sau, dupa caz, ale consiliilor judetene vor fi utilizate in conditiile stabilite prin conventiile incheiate de acestea cu asociatiile respective, conform legii.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.

Art. 41. - Controlul asupra activitatilor desfasurate in centrele de consultanta si informare a consumatorilor din cadrul asociatiilor de consumatori, precum si a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 42. - Reprezentantii asociatiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici.

Art. 43. - Centrele de consultanta si informare a consumatorilor si Centrul European al Consumatorilor pot beneficia asistenta de specialitate din partea personalului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit in acest scop.

CAPITOLUL VII
Consiliul consultativ

Art. 44. - La nivel central si local - judet, oras, comuna - se constituie cate un consiliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric necesar:

a) stabilirii si aplicarii politicii de protectie a consumatorilor;

b) corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

Art. 45. - Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din:

a) reprezentanti ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au competente cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;

b) prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora;

c) reprezentanti ai asociatiilor de consumatori;

d) reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

Art. 46. - Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, pe fiecare nivel in parte.

CAPITOLUL VIII
Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciati
si operatorii economici

Art. 47. - Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile de consumatori, infiintate in conditiile prevazute la art. 32 si 33, impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 48. - Ministerul Public poate interveni in actiunile civile introduse, in care sunt implicate interesele consumatorilor.

CAPITOLUL IX
Sanctiuni

Art. 49. - Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 50. - (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) incalcarea dispozitiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a si a 5-a liniuta, lit. c) prima si a 2-a liniuta, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei;

b) incalcarea dispozitiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuta, lit. b) a 3-a si a 4-a liniuta, cu amenda contraventionala de la 2.500 lei la 25.000 lei;

c) incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a si a 5-a liniuta, lit. c) a 3-a si a 4-a liniuta, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) si i), art. 11 si art. 14, cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei;

d) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 si art. 26 alin. (1) si (2), cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 10.000 lei;

e) incalcarea dispozitiilor art. 91, art. 92 si art. 93, cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 50.000 lei;

f) incalcarea dispozitiilor art. 94-911, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei.

(2) Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.

Art. 51. - (1) Impiedicarea, sub orice forma, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contraventie, daca fapta a avut ca urmare vatamarea sanatatii sau a integritatii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(3) Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contraventie, daca fapta a avut ca urmare afectarea grava si in mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 25.000 lei.

(4) In cazul aplicarii sanctiunii amenzii pentru savarsirea faptei prevazute la alin. (2) se va dispune si inchiderea definitiva a unitatii, putand fi dispusa aceeasi masura pentru savarsirea faptei prevazute la alin. (3).

(5) Contravenientii sunt obligati sa suporte, potrivit prevederilor legale in vigoare, si cheltuielile efectuate de terti, persoane fizice sau juridice, in vederea vindecarii persoanelor vatamate in calitatea lor de consumatori.

(6) Savarsirea repetata a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 50 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(7) Neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse in termenele si conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Art. 52. - Valoarea amenzilor prevazute la art. 50 si 51 se va actualiza prin hotarare a Guvernului.

Art. 53. - Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 50 alin. (1) lit. a)-d), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 54. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 50 si 51 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) In cazul sanctiunilor cu inchisoare contraventionala, masura se aplica de instanta competenta, la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.

Afişează Ordonanta nr. 21/1992 (republicata), privind protectia consumatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice