Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

  Publicat: 20 Mar 2009       16226 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 22/04/2008

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Actiune indreptata de catre o persoana fizica sau juridica fata de alta persoana pentru recuperarea unei sume platite.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza raporturile juridice dintre producatori si persoanele vatamate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse in circulatie, raspunderea civila pentru pagubele generate de aceste produse, precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.

Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) producator:

1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;

2. orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;

3. orice alta persoana, care importa un produs in Romania in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;

4. orice alta persoana, care importa un produs din Uniunea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;

5. daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producator, daca el nu comunica consumatorului prejudiciat, intr-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru un produs importat, in cazul in care produsul nu indica identitatea importatorului prevazut la pct. 3 ori 4, chiar daca este precizat numele producatorului;

b) produs - orice bun mobil, chiar daca acesta este incorporat intr-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se intelege si energia electrica;

c) paguba:

1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;

2. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 200 lei;

3. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro;

d) produs cu defecte - produsul care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinandu-se seama de toate imprejurarile, inclusiv de:

1. modul de prezentare a produsului;

2. toate utilizarile previzibile ale produsului;

3. data punerii in circulatie a produsului.

(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus in circulatie.

(3) Prevederile prezentului articol nu impiedica aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.

CAPITOLUL II
Conditiile raspunderii producatorilor

Art. 3. - In conditiile prezentei legi, producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.

Art. 4. - Raspunderea producatorului nu este limitata in situatia in care paguba este determinata, cumulativ, de defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane . Aceasta dispozitie nu aduce atingere dreptului producatorului de a promova actiuni in justitie impotriva tertului, in conditiile legii.

Art. 5. - Daca mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru paguba, ele raspund solidar.

Art. 6. - Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba .

Art. 7. - (1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:

a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie;

b) in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii sale profesionale;

d) defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile competente;

e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis depistarea defectului in cauza;

f) defectul se datoreaza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare furnizate in documentele tehnice care insotesc produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate.

(2) Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producatorul produsului destinat consumatorului.

Art. 8. - Raspunderea producatorului poate fi limitata sau inlaturata de instanta competenta, in cazul in care paguba este cauzata atat de defectul produsului, cat si de culpa persoanei vatamate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.

Art. 9. - (1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vatamate ori prejudiciate de a pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de raspundere, existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Societatile de asigurari au drept de regres impotriva producatorului, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele platite persoanelor prejudiciate.

Art. 10. - Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de raspundere a producatorului sunt lovite de nulitate absoluta.

CAPITOLUL III
Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor

Art. 11. - Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie in termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusa dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.

Art. 12. - Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza teritoriala s-a produs paguba, se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.

CAPITOLUL IV

Afişează Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice