Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordonanta de urgenta nr. 24/2009, privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

Ordonanta de urgenta nr. 24/2009, privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

  Publicat: 23 Mar 2009       3483 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordonanta de urgenta nr. 24/2009, privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 20/03/2009

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei PrimuluiMinistru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului erau 2 ordonatori principali de credite, ceea ce impunea aprobarea, in mod unitar, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al Guvernului, aceasta realizandu-se prin decizie a primului-ministru.


Dupa desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru singurul ordonator principal de credite pentru intregul aparat de lucru al Guvernului a devenit secretarul general al Guvernului, conducatorul Secretariatului General al Guvernului, care are rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului si a primului-ministru. In aceste conditii se impune ca acestea sa fie realizate de catre ordonatorul principal de credite, care, de altfel, asigura gestionarea unitara a acestei problematici, inclusiv in ceea ce priveste raportarile financiare catre Ministerul Finantelor Publice.


Tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar avea consecinte negative in ceea ce priveste aplicarea masurilor de optimizare a structurilor organizatorice ale entitatilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,


neadoptarea in regim de urgenta a masurilor preconizate ar conduce la imposibilitatea luarii unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, datorita restrictiilor privind introducerea modificarilor corespunzatoare in structura si volumul bugetului ordonatorului principal de credite, cadrul juridic propus fiind menit sa ofere flexibilitatea necesara unui management performant si cu costuri minime la acest nivel, elemente care constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. 1. - (1) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, statul de functii si statul de personal ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducatorilor acestor structuri, cu incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.


(2) Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si din cadrul structurilor fara personalitate juridica ce functioneaza in aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului. Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridica ce functioneaza in aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al conducatorului acestora.


(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoanele care indeplinesc functii de demnitate publica si inaltii functionari publici, pentru care dispozitiile legale in vigoare se aplica in mod corespunzator.


(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si in anexele la acesta modificarile intervenite prin aplicarea dispozitiilor prezentului articol, la propunerea ordonatorului principal de credite.


Art. 2. - Litera c) a articolului 15 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) secretarii de stat si consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;".


Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:


a) alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2009, cu modificarile ulterioare;


c) alineatul (8) al articolului IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009;


d) alineatul (5) al articolului 7 din Hotararea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 24/2009, privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Ştiri Juridice

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului „Masa calda”
06 Feb 2020 | 402

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 355

Functionar public cu statut special. AVERE NEJUSTIFICATA
06 Feb 2020 | 386