Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordinul nr. 102/2009, pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

Ordinul nr. 102/2009, pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

  Publicat: 23 Mar 2009       3586 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Documente atasate
Anexa Tipuri de investitii.htm
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Ordinul nr. 102/2009, pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 03/03/2009

Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere Referatul nr. 78.352/117.197 din 6 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR si al Directiei generale politici agricole,


in baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,


potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008 in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole,


in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin .Art. 1. - (1) Se aproba tipurile de investitii eligibile si plafoanele maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1.


(2) Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si includ atat cheltuielile eligibile, cat si cheltuielile neeligibile ale proiectelor.


(3) Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va rambursa direct in contul beneficiarului, deschis la institutia financiara creditoare, sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevazute la alin. (1).


(4) Institutiile financiare selectate se obliga sa comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuala modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.


Art. 2. - (1) Tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fondurile europene si valoarea maxima a creditelor acordate de institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevazute la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 2.


(2) Pentru certificarea indeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevazute in anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia sa prezinte directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti toate documentele justificative mentionate in anexa nr. 2.


(3) In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei justificative, in urma analizarii acesteia, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe in zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.


(4) Solicitantul de credit pentru tipurile de investitii prevazute la alin. (1) va depune la institutiile financiare selectate avizul prealabil prevazut la alin. (3), in vederea obtinerii creditului pentru finantarea proiectului de investitii.


(5) Inaintea efectuarii platii de catre institutia financiara, beneficiarul va solicita directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe in zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.


Art. 3. - (1) Obiectivele de investitii a caror valoare depaseste nivelul plafoanelor maxime prevazute in anexa nr. 1 nu vor putea beneficia de finantare in conditiile Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Pentru obiectivele de investitii a caror valoare depaseste nivelul plafoanelor maxime prevazute in anexa nr. 2, diferenta se asigura de catre beneficiar din surse proprii.


Art. 4. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii din PNDR si POP prevazute in anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale masurilor 121 si 123 din PNDR, ale bugetelor indicative aprobate de APDRP, ale procedurilor de implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA, precum si potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor.


(2) Finantarea achizitiilor de animale prevazute in anexa nr. 2 se face cu respectarea conditiilor prevazute la lit. B din aceasta anexa.


Art. 5. - Cursul de schimb leu/euro utilizat pentru denominarea in lei a nivelurilor plafoanelor maxime de creditare prevazute in anexele nr. 1 si 2 este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii creditului.


Art. 6. - Din fondul constituit potrivit Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se vor putea acorda beneficiarilor doua sau mai multe credite, succesiv ori concomitent.


Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin .


Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie SarbuBucuresti, 27 februarie 2009.


Nr. 102.Documente Atasate
Anexa Tipuri de investitii.htm

Afişează Ordinul nr. 102/2009, pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice