Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor

Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor

  Publicat: 24 Mar 2009       6032 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 14/12/2001

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Obiect

Art. 1. - (1) Prezenta lege asigura conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal in sectorul telecomunicatiilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica operatorilor retelelor publice de telecomunicatii si furnizorilor de servicii de telecomunicatii destinate publicului care, in indeplinirea atributiilor lor, trateaza date cu caracter personal.

(3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date.

(4) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate:

a) in cadrul activitatilor in domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurate in limitele si cu restrictiile stabilite de lege;

b) in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si in cadrul altor activitati in domeniul dreptului penal, desfasurate in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Definitii

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

1. serviciu de telecomunicatii - serviciu a carui furnizare consta, integral sau partial, in transmiterea si directionarea de semnale in retelele de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si a televiziunii;

2. serviciu de telecomunicatii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicatii, cu exceptia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup inchis de utilizatori;

3. furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului - persoana juridica ce presteaza un serviciu de telecomunicatii destinat publicului;

4. retea publica de telecomunicatii - sisteme de transmisie si, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie si alte resurse ce permit transmiterea de semnale intre puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau partial pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

5. operator al retelei publice de telecomunicatii - persoana juridica autorizata sa instaleze sau sa opereze o retea publica de telecomunicatii, in scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

6. abonat - orice persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinate publicului in vederea furnizarii de astfel de servicii;

7. utilizator - orice persoana fizica beneficiara a unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului, in scopuri private sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acestui serviciu;

8. date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;

11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenta dispozitiilor legale care reglementeaza protectia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

12. registrele abonatilor - bazele de date, in forma scrisa sau electronica, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terti in scopuri comerciale, care contin date cu caracter personal ale abonatilor;

13. factura detaliata - suma informatiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apeleaza ori informatii referitoare la data si durata fiecarui apel.

Masuri de securitate

Art. 3. - (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului si operatorul retelei publice de telecomunicatii prin care se furnizeaza serviciul respectiv trebuie sa ia toate masurile tehnice si de organizare adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei.

(2) Masurile adoptate trebuie sa garanteze un nivel de securitate proportional riscului, corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri .

(3) Cerintele minime de securitate adoptate ca masura preventiva vor fi stabilite de autoritatea de reglementare in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(4) Cerintele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, in concordanta cu stadiul dezvoltarii tehnice si cu experienta in domeniu, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.

(5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului este obligat sa informeze abonatii in situatia in care ia cunostinta despre aparitia unui risc special de incalcare a securitatii retelei. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

(6) Informatiile prevazute la alin. (5) se inainteaza si autoritatii publice competente in domeniul protectiei persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Confidentialitatea comunicatiilor

Art. 4. - (1) Confidentialitatea comunicatiilor efectuate prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicatii destinat publicului este garantata.

(2) Ascultarea, inregistrarea, stocarea sau orice alta forma de interceptare ori de supraveghere a comunicatiilor este interzisa, cu exceptia cazurilor urmatoare:

a) se realizeaza de utilizatorii care participa la comunicatia respectiva;

b) utilizatorii care participa la comunicatia respectiva si-au dat acordul scris prealabil;

c) se realizeaza in exercitarea prerogativelor de autoritate publica, in conditiile legii.

(3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligatia de a-l informa pe celalalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci cand in cursul convorbirii se utilizeaza echipament care permite ca aceasta convorbire sa fie ascultata, inregistrata sau stocata de catre alte persoane .

Art. 5. - Serviciile de telecomunicatii si indeosebi serviciile telefonice aflate in curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vietii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei si a libertatii de comunicare .

Art. 6. - Orice imixtiune a autoritatilor publice in continutul unei comunicari, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicarilor, sunt interzise, exceptand cazurile in care asemenea ingerinte sunt prevazute de lege si constituie o masura necesara intr-o societate democratica pentru:

a) protectia securitatii statului, a sigurantei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infractiunilor;

b) protectia persoanei in cauza, la cererea acesteia, ori a drepturilor si libertatilor altor persoane .Afişează Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 425